משרד, עו"ד, עורך דין, עידן ברוקס

תנאי שימוש

אתר זה הינו בבעלות של עו”ד בורקס (להלן: האתר).

כל שימוש באתר מוגבל וכפוף להוראות הסכם שימוש זה, אשר עשויות להשתנות מעת לעת.

 • הצהרת משתמש האתר: המשתמש מצהיר כי הוא מתחייב לעשות שימוש באתר בכפוף  לאמור בכל הוראות דף זה וכי ידוע לו שאין להסתמך על האמור באתר ללא קבלת ייעוץ משפטי ספציפי מעו”ד וכי כל שימוש שיבצע באתר או הסתמכות על האמור באתר תהיה באחריותו בלבד. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שחל עליו איסור להעתיק, לשכפל, להפיץ או להעמיד לרשות הציבור את תכני האתר ללא רשות מראש ובכתב מבעל האתר.
 • זכות שימוש באתר: השימוש באתר מוגבל לצפייה בתוכן האתר בלבד. בעל האתר ראשי לשנות את תנאי שימוש אלו מעת לעת ולהגביל את השימוש באתר כפי שיראה לנכון. השימוש באתר בכל מקרה מוגבל לצורך פרטי בלבד ולא לצרכים מסחריים, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מבעל האתר.
 • אי יצירת יחסי עו”ד לקוח: כל פניה שנעשתה באמצעות דוא”ל ו/או פקס ו/או דף הותרת פרטים – אינה יוצרת יחסי עו”ד לקוח בין בעל האתר לבין המשתמש (ולכן כל פניה כזו לא תהיה מוגנת בחיסיון או סודיות).
 • אין לראות בתכנים הרשומים באתר ייעוץ משפטי, המלצות או חוות דעת ולא ניתן להסתמך על האמור באתר לצורך נקיטת פעולה או הימנעות מנקיטתה:
  • אתר זה מהווה סקירה כללית וחלקית בלבד. התכנים באתר לא מתיימרים לכסות את מכלול הוראות הדין או הנסיבות האישיות של המשתמשים. המידע החלקי באתר נשען על הנחות שבהכרח לא מתאימות לכל המקרים ולכן אין להסתמך עליו ללא קבלת ייעוץ משפטי פרטי מעורך דין.
  • האתר עשוי להכיל טעויות ואי דיוקים, כמו כן תוכן האתר עשוי להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי של בעל האתר.
  • הקישורים המופיעים באתר לכתובות אתרים אחרים (להלן: אתר חיצוני) הם מטעמי נוחות ואין לראות בהצבתם באתר בכדי להעיד על מהימנות ו/או איכות האתר החיצוני ו/או התחייבות ו/או המלצה לנכונות האמור באתר החיצוני.
 • בעלות על התוכן, העיצוב ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר: כל זכויות הקניין הרוחני המופיעים באתר לרבות זכויות יוצרים וסימני המסחר שייכים לבעל האתר ולו בלבד.
  • חל איסור על העתקה, העמדה לרשות הציבור, אחסון בכל צורה שהיא בדופס או בעותק אלקטרוני, הפצה, תרגום או כל שימוש אחר בתוכן האתר או בעיצובו ללא קבלת אישור מראש בכתב מבעל האתר.
 • אחריות על המשתמש בלבד
  • האתר ובעליו לא ישאו בכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש באתר ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תלונה בגין השימוש באתר.
  • במידה והמשתמש יפר את תנאי שימוש אלו הוא ישא באופן אישי ו/או ישפה את בעל האתר בגין כל נזק ו/או הפסד (מכל מן וסוג) שיגרם כתוצאה מהפרת תנאי השימוש לבעל האתר, למשתמש ו/או לצד ג”.
 • שאלות: בכל שאלה, בקשה או הבהרה ניתן ליצור קשר בדוא”ל office@brookslaw.co.il.
יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום ואין להסתמך על התוכן בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ”ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא ייעוץ פרטני נושא באחריות המלאה לתוצאות.
צור קשר