משרד, עו"ד, עורך דין, עידן ברוקס

רישום שותפות – דגשים משפטיים

לפני הקמה או רישום של שותפות יש להתייעץ עם עורך דין בעל ידע וניסיון בתחום.

רשימה זו תסקור בקצרה את הנושאים הבאים בנוגע לרישום שותפויות:

  1. האם חייבים לרשום שותפות?

  2. האם כדאי להקים שותפות? 

  3. מהם התנאים לרישום שותפות?

  4. תוך כמה זמן יש לרשום שותפות?

מהי שותפות? שותפות קמה על-ידי מספר צדדים במטרה לנהל יחד עסק. בשותפות כללית אחריות השותפים היא בלתי מוגבלת, והם חבים באופן אישי בחובות השותפות (להרחבה ראו הקמת שותפות). לעומת זאת בשותפות מוגבלת קיימים שותפים מוגבלים ואחריותם מוגבלת לגובה השקעתם, בכפוף להוראות הדין. הקמה של שותפות כוללת היבטים משפטיים רבים ולכן לפני החלטה על הקמת שותפות רצוי להתייעץ עם עורך דין. 

האם יש חובה לרשום שותפות?

השאלה תלויה בסוג השותפות, למשל לפי פקודת השותפויות שותפות שקמה לשם ניהול עסק (כמוגדר בפקודה) חייבת ברישום תוך 30 יום מיום הקמתה. אולם, אי רישומה של השותפות לא ישפיע על השיקול האם השותפות קיימת או לא. להבדיל מחברה, הזוכה לתעודת התאגדות רק עם רישומה אצל רשם החברות.

מה הסנקציה בגין אי רישום השותפות? לפי פקודת השותפיות אי רישום השותפות גורר אחריו קנס יומי שיוטל על כל אחד מהשותפים עד לרישום השותפות.

האם שותפות קיימת גם ללא רישומה? בכפוף להוראות הדין, בין השותפים עשויים להיווצר יחסי שותפות גם בהעדר רישום השותפות אצל רשם השותפויות וגם בהעדר הסכם בכתב בין השותפים (להוציא שותפות מוגבלת).

האם כדאי להקים שותפות? שאלה זו קשורה בסוג הפעילות המתוכננת, מטרת השותפים ורמת הסיכון שהם מוכנים ליטול על עצמם. יצוין כי ישנם שיתופי פעולה שעדיפה בהם צורת התאגדות אחרת. המלצה, לפני שאתם מחליטים להקים ולרשום שותפות תעיינו היטב בשיקולים הנוגעים לניהול עסקים במסגרת שותפות ובשיקולים הנוגעים לפתיחת חברה, במקביל מומלץ להתייעץ עם עורך דין.

התנאים לרישום שותפות כללית

איך רושמים שותפות? בהתאם לפקודות השותפיות, לתקנות השותפיות והנחיות רשם השותפיות, על-מנת לרשום שותפות יש לשלוח בקשה לרשם השותפויות.  טופס הבקשה צריך להיות מאומת על ידי עורך דין או רו”ח. לצורך רישום שותפות כללית אין צורך בהסכם שותפותבעת הקמת השותפות מומלץ  להכין הסכם שותפות מסודר, אשר כולל התייחסות למכלול הסוגיות הנלוות ליחסים שבין השותפים לרבות היבטים הקשורים לאופן סיום השותפות וסגירתה (להרחבה ראו פירוק שותפות וכן ראו גם סכסוך בין שותפים).

 על הבקשה לרשם השותפויות להכיל את הפרטים הבאים:

  • שם השותפות.

  • פרטי השותפים – אם השותפים אנשים, יש לרשום בבקשה לרישום את השמות המלאים כולל ת.ז של השותפים, בנוגע לאזרחים זרים יש הוראות מיוחדות. אם חלק מהשותפים הם חברות ישראליות או זרות, ישנן הוראות ספציפיות של הרשם.  

  • מהות העסק ומקומו הראשי של העסק.

  • מידע אישי – פרטיים אישיים על כל שותף (שם מלא, מען) והגדרה של כל שותף.

  • ניהול – שמות השותפים המורשים לנהל את השותפות ולחתום בשמה.

  • תקופת קיום – אם נקבע לשותפות תקופת קיום, יש לציין את התקופה ואת יום תחילתה.

טופס בקשה לרישום שותפות ניתן למצוא באתר של רשם השותפויות, טופס בקשה לרישום שותפות צריך להיות מאומת על-ידי עורך דין.

תוך כמה זמן יש לרשום את השותפות? שותפות כללית תירשם תוך חודש מיום שהוקמה לעומת זאת, שותפות מוגבלת תירשם מיד עם תחילת פעילותה. רשם השותפויות ירשום את השותפות וידאג שהודעה על רישום השותפות תפורסם ברשומות.

כמה זמן לוקח לרשום שותפות חדשה?  תלוי בזמני הטיפול של רשם החברות, זמנים אשר משתנים מעת-לעת, בדרך כלל מדובר במספר בודד של ימי עסקים.

שינויים בפרטי השותפות

אם לאחר רישום השותפות חלו שינויים בנתונים שנמסרו בעת הגשת הבקשה לרישום השותפות, על השותפים לעדכן את רשם השותפויות.

טרם הקמת שותפות מומלץ לקבל ייעוץ משפטי לחברות ולשותפויות מעו”ד מסחרי, אשר יסייע לשותפים להכיר את ההיבטים המשפטיים הנלווים ליחסי שותפות ולנסח הסכם שותפות.

משרד עו”ד ברוקס מספק שירותים משפטיים בהליכי התכנון וההקמה של שותפויות וחברות ובמהלך פעילותם העסקית.

לייעוץ משפטי בנוגע להקמת שותפות אתם מוזמנים ליצור קשר 03-5586323 

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ”ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא התייעצות בעו”ד נושא באחריות המלאה.

משרד עו”ד ברוקס מלווה באופן אישי וצמוד חברות וסטארטאפים בכל שלבי פעילותם, החל משלב ההקמה, דרך גיוס ההון ועד לשלב המכירה. לליווי משפטי בעסקאות השקעה וגיוסי הון אתם מוזמנים ליצור קשר

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום ואין להסתמך על התוכן בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ”ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא ייעוץ פרטני נושא באחריות המלאה לתוצאות.
צור קשר