משרד, עו"ד, עורך דין, עידן ברוקס

עורך דין לחברות ולתאגידים (Corporate Lawyer​)

משרד עו”ד ברוקס בעל ידע מקיף וניסיון עשיר באספקת שירותים משפטיים בתחום העסקי-מסחרי לחברות ולתאגידים הפועלים במגוון רחב של תחומים וכן לבעלי מניות ונושאי משרה בחברות. הייעוץ המשפטי ניתן לחברות בכל שלבי הפעילות ובכלל זה בחירת בנה ההתאגדות, ניהול מו”מ, הכנת חוזים וליווי עסקאות, ייצוג בסכסוכים עסקיים ומתן ליווי משפטי שוטף (להרחבה ראו גם – ייעוץ משפטי לחברות ולעסקים).

להלן מספר נקודות שחושב לשקול לפני בחירת עו”ד אשר ילווה את פעילות חברתכם.

איך לבחור עורך דין לליווי חברה (עו”ד חברות)?

תפקידו של עו”ד המלווה חברות, בעלי מניות או נושא משרה, הוא בעל תפקיד מפתח בניהול העסקי, עו”ד הבקיאים בתחום מסייעים לחברה למזער את הסיכונים המשפטיים הנלווים לפעילותה, לתרום ליצירת עסקאות, לעגן ולהגן על אינטרסים של החברה, בעלי מניותיה או נושאי המשרה בה ועוד. ליווי חברות מחייב את עורכי הדין העוסקים בתחום, להבין לעומק את השיקולים המשפטיים (ובכלל זה סוגיות הנוגעות לדיני החברות) יחד עם השיקולים העסקיים הכרוכים בהקמה ובניהול השוטף של חברות. הצורך בעו”ד בולט במיוחד כאשר הסיכונים העסקיים והמשפטיים גדלים, למשל בעת התקשרות בחוזים או ניהול סכסוכים עסקיים.

לפני בחירת עורך דין המתמחה בתחום החברות, רצוי לבצע מספר בדיקות בנוגע לשירותים המשפטיים הנדרשים ולעורך הדין שילווה את פעילותכם. בין היתר רצוי לבחון מיהו עורך הדין שיטפל בכם, מה הידע והמומחיות של עורך הדין בתחום? לצורך התרשמות מעורך הדין רצוי גם לעיין בחומרים מקצועיים שפרסם. בנוסף מומלץ מאוד לתאם פגישת הכירות.

שירותיו של עורך דין המתמחה בחברות

עורך הדין חברות, המתמחה במשפט מסחרי ודיני חברות, יעניק ייעוץ משפטי לחברה, לבעלי מניותיה או לנושאי המשרה שבה, בין היתר, בנושאים אלו:

  1. הקמת חברות ותאגידים – עו”ד ילווה את מייסדי החברה בכל הקשור להליכי הקמת חברה ורישום חברות זרות, הקמת מיזמים משותפים, רישום שותפות, ניסוח תקנונים, הכנת הסכם מייסדים או הסכם שותפות, הסכם ייעוץ וניהול, הסכם בין בעלי מניות ועוד.
  2. ניהול משא ומתן, ניסוח חוזים מסחריים וליווי עסקאות – ליווי משפטי במכלול ההתקשרויות העסקיות של החברה לרבות ניהול מו”מ הכנת הסכמים הנוגעים לקניין הרוחני של החברה ליחסי עם עובדיה וצדדי ג’. עורך דין לחברות ילווה את התאגיד בין היתר, בניסוח הסכם סודיות והסכם אי תחרות בין החברה לבין עובדיה לבין גורמים אחרים הנחשפים למידע רגיש של החברה. עורך הדין של החברה ינסח עבורה את חוזי עבודה, חוזי אופציות לעובדי החברה והסכמי העסקה לקבלני המשנה; הכנת הסכם התקשרות עם לקוח, חוזה שכירות לעסק, הסכמי שיתוף פעולה, הסכמי פיתוח תוכנות או הסכמי רישיונות (הסכם מול בית תוכנה חיצוני, הסכם רישיון וכו”), הסכם למתן שירותים, הסכמי שיווק, סוכנות והפצה (למידע נוסף ראו הסכם הפצה וכן ראו הסכם סוכנות), ​הסכמי קונסיגנציה, הסכם למתן חסות, הסכם תיווך השקעה, הסכם זיכיון, הסכמי שימוש והרשאה, תקנונים, הסכמי פירוק, הסדרי חוב ועוד.​ ליווי עסקאות – עורך דין המתמחה בחברות מלווה אותן בכל ההיבטים המשפטיים הכרוכים בעסקאות מסחריות לרבות, תכנון ובניית העסקה, הכנת הסכם עקרונות, ניהול משא ומתן, ביצוע בדיקת נאותות והכנת הסכמים – הסכמי קניה ומכירה של נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים, הסכם רכישת מניות, הסכם הלוואה, הסכם השקעה, הסכמי רכישת פעילות, הסכם עם חברה זרה, הסכמים למכירה ורכישה של חברות (לרבות בדרך של רכישת מניות או פעילות, למידע נוסף ראו רכישת חברה) וכיו”ב.
  3. ייעוץ וייצוג בסכסוכים מסחריים ועסקיים – ייצוג וייעוץ לחברות, לבעלי מניות ולנושאי משרה בכל שלבי הסכסוך המשפטי משלב התכנון האסטרטגי הקודם להליך ודרך ייעוץ טקטי בכל שלבי התיק (הכנת תביעות, הגנות, בקשות וכיו”ב). ליווי בהליכים עסקיים מגוונים לרבות במאבקי שליטה בחברות בין שותפים ובין בעלי מניות וכן במחלוקות מסחריות ועסקיות לרבות סכסוכים בתחום החוזים, חברות, שותפויות ופירוקים.
  4. ייעוץ משפטי שוטף לחברות – עורך דין המלווה את החברה מספק ייעוץ משפטי לכל מהליכי החברה ובכלל זה הכנת חוות דעת משפטיות, טיפול בפניות של לקוחות, ספקים וצדדים אחרים; פירוק חברות – ייעוץ וייצוג בנושא פירוקים (לרבות פירוק חברה מרצון או פירוק חברה על-ידי בית משפט), ליווי הסדרי חוב;​רישום והגנה על קניין רוחני של החברה (זכויות יוצרים, פטנטים (על-ידי עורך פטנטים), סימני מסחר וכיו”ב); ​ייעוץ משפטי בתחום של דיני עבודה – חלק מהצרכים הבסיסים של חברות נוגע להעסקת עובדים, יחסי העבודה מעוררים סוגיות משפטיות הכוללות הגנה על זכויות המעביד ושמירה על זכויות העובד. כמו כן עו”ד מספקים ייעוץ בנוגע לאופן ההתקשרות עם צדדי ג” כעובדים או כנותני שירותים לרבות הכנת הסכמי העסקה של עובדים זוטרים ובכירים, הכנת תקנונים ונהלי עבודה, הגנה על הקניין הרוחני של המעסיק, הקפדה על ביצוע הליכי שימוע ופיטורים בהתאם להוראות הדין וכיו”ב.

משרד עו”ד ברוקס מעניק שירותים משפטיים לחברות וליחידים במגוון תחומים בדיני חברות ומסייע להם להגן על האינטרסים שלהם ולקדם את מטרותיהם, לליווי משפטי אתם מוזמנים ליצור קשר.

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום ואין להסתמך על התוכן בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ”ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא ייעוץ פרטני נושא באחריות המלאה לתוצאות.
צור קשר