משרד, עו"ד, עורך דין, עידן ברוקס

עורך דין זיכיון | זכיינות  (Franchise Lawyer​)

עו”ד ברוקס בעל ידע וניסיון רב בהענקת שירותים משפטיים לזכיינים ולרשתות בדיני הזכיינות ובמשפט המסחרי בכל שלבי פעילותם, לליווי משפטי אישי אתם מוזמנים ליצור קשר בטל’ 03-5586323

אם החלטתם להקים רשת זכיינת או להפעיל סעיף של רשת, להלן כמה נקודות חשובות בנוגע לבחירת עו”ד שילווה אתם.

איך לבחור עורך דין בתחום הזכיינות? מהם השירותים המשפטיים הניתנים לזכיינים? מה השירותים המשפטיים לרשתות? עורך דין לזכיינות מלווה זכיינים ורשתות בניהול והקמה של סניפים ורשתות.

פעילות עסקית בצורה של זכיינות (Franchising) עשויה להיות משתלמת מאוד הן לרשת – אשר זוכה להרחיב את פעילותה העסקית ולהגדיל את הכנסותיה באמצעות זכיינים – והן לזכיין המעוניין להקים ולנהל עסק חדש אשר פועל תחת מותג קיים ומוכר עם דפוסי פעולה שכבר הצליחו. יחד עם זאת יחסי הכוחות בין הזכיין לרשת אינם שווים ולרוב הרשת תשמור לעצמה את הזכות להחליט בנושאיים ניהוליים רבים (למידע נוסף בנוגע ליתרונות וחסרונות ראו יתרונות וחסרונות בזכיינות).

על מה חשוב להקפיד בעת בחירת עורך דין המתמחה בענייני זכיינות?

לפני התקשרות בסכם זיכיון פנו לעו”ד לזכיינות מומחה בתחום – עבודה בשיטת הזכיינות וכניסה ליחסי זכיינות מחייבים את הזכיינים ואת הרשתות לבצע מספר בדיקות עסקיות ומשפטיות מקיפות, לצורך מזעור הסיכונים הכרוכים בהקמה וניהול של הפעילות העסקית (רשת או סניף בודד). לכן בין אם אתם מנהלים רשת בשיטת הזכיינות או מעוניינים להקים ולנהל רשת בדרך של מתן זיכיונות ובין אם הנכם יזמים המועניינים להתקשר בהסכם זיכיון, לרכוש סניף מהרשת מומלץ לפנות לעו”ד לזכיינות אשר עוסק בדרך קבע בליווי עסקים הפועלים בשיטה זו.

עו”ד המתמחה בתחום הזכיינות נדרש להיות בקיא הן בתחום הזכיינות והן בתחום המשפט המסחרי, זאת בשל ההיבטים המשפטיים והעסקים הרבים הנלווים להקמה וניהול של רשת או סניף הפועל בשיטה של זיכיון. 

עורך דין בתחום הזכיינות מעורב בחלק גדול מהשאלות בפניהם נצבים הרשתות והזכיינים, הן בשלבי ההקמה והן בשלבי הניהול השוטף. עו”ד בעל ידע וניסיון בתחום יוכל לתרום מידע רב לצדדים ביחס להקמה וניהול עסק בשיטת הזכיינות. לצורך בחירת עורך דין מתאים מומלץ מאוד לקרוא על חומרים מקצועיים שפורסמו על-ידוי עו”ד ולתאם עמו פגישת הכרות, זו תהיה הזדמנות טובה להתרשם מהידע והניסיון של עורך הדין וגם מיחסי האנוש שלו ומהאופן שבו הוא מתייחס ללקוחותיו.

מהם השירותים המשפטיים להם זקוקים זכיינים ורשתות? מה תפקידו של עורך דין המלווה את הזכיינים והרשתות?

להלן, מספר שירותים משפטיים המסופקים לרשתות ולזכיינים בשלבי פעילותם השונים:

  1. בחירת צורת ההתאגדות המתאימה לניהול הסניף או הרשת – עורך הדין מסייע למייסדים לבחור את צורת ההתאגדות המתאימה עבורם, רוב הרשתות פועלות באמצעות חברות, כאשר זכיינים לעיתים מתחילים את הפעילות כעוסק מורשה ולאחר מכן בוחרים להקים חברה (להרחבה בנוגע לשיקולים בנושא ואופן פתיחת התאגיד ראו הקמת חברה והקמת שותפות). 

  2. ניהול מו”מ, תכנון וניסוח הסכמים וליווי עסקאות  עו”ד בתחום הזכיינות, המלווה רשתות או זכיינים נדרש לנסח הסכמים או הערות לחוזים. עורך הדין המלווה את הזכיינים והרשתות מייעץ להם בכל שלבי ההתקשרות, החל משלב התכנון, דרך ניהול מו”מ, ביצוע בדיקות משפטיות ועד לשלב החתימה. להלן מספר הסכמים שחשוב להכיר:​​

  • הסכמים בין שותפים  הקמת עסק עם שותפים מגלמת לא מעט יתרונות, אך כמעט תמיד הצדדים לא יראו עין בעין את הפעילות המשותפת לאורך כל הדרך. לכן, כאשר הפעילות העסקית (של הרשת או של הזכיינים) מתבצעת על-ידי מספר שותפים, חשוב מאוד כי השותפים יערכו ביניהם הסכם מייסדים במקרה של הקמת חברה או הסכם שותפות, כאשר הפעילות העסקית אינה עתידה לפעול כחברה.​

  • הסכם זיכיון – אחת מהנקודות הקריטיות והחשובות ביותר עבור הרשתות ועבור הזכיינים הוא הכנת הסכם הזיכיון וניהול המשא ומתן לגבי תנאיו. מנקודת מבטה של הרשת את הסכם הזיכיון יש להתאים למאפייני פעילותה העסקית, תוך מתן דגשים ייחודים לרשת והכרת מרחב התמרון במו”מ מול זכייניה. מנקודת מבט של הזכיין, עו”ד יסייע להציף בפני הזכיין את הנקודות שעליהן מותר להתגמש ואלו שלגיבהן אסור להתפשר ולנסחם כך שיגנו על האינטרסים של הזכיין.

  • הסכמים לרכישת או מכירה של זכיינות או החלפת זכיינים – החלפת זכיינים היא תופעה שכיחה, גם לרשת וגם לזכיין חשוב מאוד להכיר את הסיכויים והסיכונים הכרוכים בכך; פעמים רבות זכיינים חדשים מועניינים לרכוש סניף פעיל של רשת, במסגרת זו חשוב מאוד לזכיינים לא רק לבצע בדיקות עסקיות ומשפטיות מקיפות (לרבות בנוגע למצב הפיננסי של הסניף, עלויות שוטפות, התחייבויות שוטפות, רכישת נכסים וכיו”ב) בנוגע לכדאיות רכישת הזיכיון והחלפת הזכיינים אלא גם להסדיר את החלפת הזכיינים בצורה מסודרת בהסכם בכתב. מספר פעמים פנו אלי זכיינים שרכשו זיכיון, ללא הסכם מסודר או באמצעות חוזה שערכו לבד. התוצאות היו הרסניות במיוחד וגרמו להם להפסד כספי גדול (למידע נוסף ראו רכישת זיכיון). 

  • חוזה שכירות לעסק – זכיינים מפעילים את עסקם בחנות או במרכז מסחרי נדרשים לחתום על הסכמי שכירות של עשרות עמודים, לחוזי השכירות השפעה רבה על התנהלותם השוטפת של השוכרים והזכיינים בעסק, הסכמים אלו בהם מתבעצת הפעילות העסקית הושטפת של הסניף, והעובדה כי עלות השכירות ודמי הניהול הם אחת מהוצאות הגדולות של הסניף, הם מקור גדול למריבות ולסכסוכים גן ביחסים שבין המשכיר לבין השוכר וגם ביחיסים שבין הרשת והזכיין. סכסוכים אלו פעמים רבות מובילים לבית המשפט. ולכן טרם התקשרות בחוזה שכירות חשוב להפקיד את מלאכת הבדיקה וניסוח הערות לחוזה בידי ערוך דין (להרחבה ולדגשים נוספים ראו חוזה שכירות לעסק).​ ישנן רשתות אשר מתקשרות בעצמן בהסכם השכירות לעסק ומעבירות את מכלול התחייבויותיהן לזכיינים.

  • הסכמים עם עובדים ונותני שירותים – לרשת יש מערך לא קטן של עובדים – פקידים, אנשי שטח ומכירות, אנשי שיווק, מנהלים, מפקחים וכיו”ב – התקשרויות אלו, הן עם עובדים זוטרים והן עם עובדים בכירים חשוב להסדיר בכתב. לזכיינים לעומת זאת מספר עובדים קטן יותר בדרך כלל, אולם אין להקל בכך ראש, טרם פתיחת הסניף חשוב להחתים את העובדים על חוזה עבודה מסודר. כמו כן חלק מהמועסקים של הרשת והזכיינים לעיתים מספקים שירותים (כקבלן עצמאי) לעסק ולא כעובדים. מכל מקום זוכיות עובדים הוא נושא שאסור להזניח, שכן ביצוע טעויות בהסכמי העסקה עשוי להסב נזקים גדולים. עו”ד שמלווה את הרשתות והזכיינים, מלווה אותם בעת תכנון וניסוח חוזים אלו.

  • יש עוד מגוון רכב של חוזים וסוגיות המתעוררים אגב הפעילות העסקית ובכלל זה רכישת נכסים או זכויות, ביצוע שיתופי פעולה, נטילת הלוואות, העברת מניות (הסכם רכישת מניות), גיוס כספים מגורמים פרטיים וממשלתיים (כגןם הסכם השקעה או הסכמי הלוואה).

  1. הליכי רישוי לעיתים הייעוץ המשפטי לזכיינים כולל גם ליווי בהליכי הוצאת רישיון הכולל עבודה מול הרשויות השונות לרבות הרשות המקומית, כיבוי אש, משרד הבריאות, המשטרה וכיו'”ב.

  2. ייעוץ משפטי שוטף וניהול סכסוכים עסקיים – עורך דין המלוה זכיינים ורשתות מספק להם ייעוץ וייצוג משפטי בקשר למכלול ההיבטים הכרוכים בפעילות העסקית לרבות ייצוג משפטי טרם כניסה להליכים משפטיים בעת התמודדות עם הפרות חוזים וביטולם (למידע נוסף ראו הפרת חוזה וביטול הסכם), הכנת מכתבי דרישה ותגובה, ניהול סכסוכים בערכאות שיפוטיות – טיפול בתביעות וסכסוכים של הרשת או של הזכיין בבתי המשפט אחד מול השני ו/או בהליכים משפטיים מול עובדים, לקוחות, ספקים, משכירים ו/או צדדי ג’ אחרים. 

רשתות הפועלות בשיטה של זכיינות נדרשות להתמודד עם הקשיים המעשיים הפוקדים את הרשת והסניפים של הזכיינים, כגון הפרות חוזים של זכיינים וספקים, התמודדות עם דרישות של לקוחות, התמודדות עם תלונות של עובדים או נותני שירותים לרשת וכיו”ב. ניהול נכון של הסכיונים המשפטיים באמצעות עורך דין, יכול למנוע את הגעת המחלוקות והסכסוכים לערכאות משפטיות וכן להפחית את העלויות המשפטיות הכורכות בליווי המשפטי של הרשת. 

משרד עו”ד ברוקס מלווה לקוחות עסקיים ופרטיים בעסקאות זכיינות מגוונות ומסייע להם להגן על האינטרסים שלהם ולקדם את מטרותיהם, לייעוץ משפטי אתם מוזמנים ליצור קשר  

משרד עו”ד ברוקס מלווה באופן אישי וצמוד חברות וסטארטאפים בכל שלבי פעילותם, החל משלב ההקמה, דרך גיוס ההון ועד לשלב המכירה. לליווי משפטי בעסקאות השקעה וגיוסי הון אתם מוזמנים ליצור קשר

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום ואין להסתמך על התוכן בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ”ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא ייעוץ פרטני נושא באחריות המלאה לתוצאות.
צור קשר