משרד, עו"ד, עורך דין, עידן ברוקס

ייעוץ משפטי לתאגידים וליחידים

משרד עו”ד ברוקס מעניק שירותים משפטיים מקיפים לתאגידים וליחידים בתחום המשפט המסחרי, השירותים ניתנים ללקוחות הפועלים בסקטורים שונים לרבות היי-טק ואינטרנט, תעשיות מסורתיות, מתן שירותים, נדל”ן ועוד.

כמו כן, המשרד מספק ייעוץ וייצוג משפטי לשותפים, בעלי מניות, למנהלים ולנושאי משרה אחרים בתאגידים בנוגע לזכויות והחובות המשפטיות החלות עליהם, בסכסוכים עסקיים ובכל יתר הסיכונים המשפטיים הכרוכים בפעילותם.

המשרד מייחס חשיבות עליונה לאספקת שירותים משפטיים ברמה הגבוהה ביותר ולמתן יחס אישי וצמוד ללקוחותיו, כן הליווי המשפט מותאם באופן אישי למאפייני הפעילות העסקית ולצרכים הדינמיים של הלקוחות.

שירותי המשרד כוללים

  • תכנון והקמה של תאגידים ומיזמים – ליווי וייעוץ בנוגע לבחירת צורת ההתאגדות והתאמתה לצורכי הפעילות וטיפול בהליכי הרישום וההקמה של התאגיד או המיזם; ייעוץ וליווי בעת התקשרות בהסכמי שותפות, הסכמי מייסדים, הסכמים בין בעלי מניות, הסכמי ניהול ומיזמים משותפים, הסכמי פירוק וארגון מחדש וכיו”ב.
  • ניהול משא ומתן, עריכת הסכמים מסחריים וליווי עסקאות – ייעוץ משפטי ואסטרטגי לתאגידים וליחידים וייצוגים בכל שלבי ההתקשרות עם גורמים בתוך התאגיד ומחוץ לו – משלב ניהול המשא ומתן, דרך תכנון וניסוח החוזים והעסקאות, ביצוע בדיקות משפטיות, ניתוח המצב המשפטי והכנת חוות דעת ועד לשלב חתימה החוזה. המשרד מעניק ייעוץ בנוגע לההתקשרויות עם שותפים, בעלי מניות, משקיעים, מלווים, עובדים, נותני שירותים, סוכנים, מתווכים, משווקים, מפצים, ספקים, זכיינים, יצרנים, משכירים, לקוחות, גופים אחרים וכיו”ב. השירות המשפטי כולל לווי בהסכמי שיתוף פעולה, הסכמי מייסדים ושותפויות, חוזי שכירות, הסכמי ייעוץ וניהול והסכמים בין בעלי מניות; הכנת מסמכים משפטיים והסכמי קניין רוחני לרבות הסכמי הרשאה, שימוש, הסכם פיתוח תוכנה (כגון הסכמים מול בית תוכנה, הסכמי רישיון מגוונים, oem, saas ועוד), הסכמי פיתוח והפצה, הסכמי סודיות, אי תחרות וכן הסכמי רכישה או מכירה של נכסים בלתי מוחשיים; תכנון וניסוח הסכמים ביחסי עבודה, הסכם למתן חסות (הסכם ספונסר), הסכמי יצור, הסכמי זכינות, הסכמי סוכנות, שיווק ומכירה, הסכמי התקשרות עם לקוחות; ליווי עסקאות השקעה והלוואה, הסכמי מימון, הסכמים לרכישת חברות ונכסים – הסכמי מכר וקניה של מניות וניירות ערך, הסכמים לרכישת פעילות, הסכמים לרכישת מניות, הסכמים לרכישה או מכירה של נכסים וזכויות ועוד.
  • ייעוץ וייצוג משפטי בסכסוכים עסקיים וליווי משפטי שוטף – ייעוץ והכוונה ביחס לניהול הסיכונים המשפטיים הכרוכים בפעילות השוטפת של החברה; ​ייצוג וליווי משפטי בערכאות שיפוטיות שונות (ובכלל זה בתי משפט, בתי דין ובבוררויות) – ליווי וייעוץ לחברות, נושאי משרה, בעלי מניות ושותפים בסכסוכים עסקיים של החברה מול צדדי ג” (לרבות שותפים עסקיים, לקוחות, עובדים, ספקים וצדדי ג’ נוספים) וכן ייעוץ בנוגע לסכסוכים בין שותפים ובעלי במניות. השירותים כוללים תכנון אסטרטגי מקיף – מראשיתו של הליך משפטי ועד סופו – לרבות לפני הגעת הצדדים לערכאות שיפוטיות, בעת נקיטת הליכים והגנה מפני הליכים, הכנת מכתבים, עריכת חוות דעת וניהול מו”מ בנוגע להסכמי פשרה; יעוץ בנושאי רגולציה לרבות הטמעת שינויי חקיקה, ייעוץ בנושאים הקשורים לממשל תאגידי, הוצאת רישיונות, אישורים, היתרים, פטורים וכיו”ב; ליווי בהליכי פירוק תאגידים – פירוק חברות ושותפויות מרצון או פירוק על-ידי נושים או על-ידי בתי משפט וכן ליווי מקיף בהליכים הכרוכים בשלבי הפירוק השונים.
  • ייעוץ משפטי בנוגע ליחסי העבודה – המשרד מייעץ לחברות בנוגע לבחירת צורת ההתקשרות עם הגורמים המועסקים בהן, עובדים וקבלני משנה, זוטרים ובכירים. שירותים אלו כוללים הכנת הסכמי ניהול, הסכמי העסקה ספציפיים, חוזי אופציות, הכנת כתבי סודיות, התחייבות, סילוק ואי תחרות וכן ליווי בהיבטים הנוגעים לסיום יחסי עובד מעביד ומתן חוות דעת משפטיות.

לקבלת מידע נוסף אתם מוזמנים ליצור קשר בדרך הנוחה לכם

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום ואין להסתמך על התוכן בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ”ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא ייעוץ פרטני נושא באחריות המלאה לתוצאות.
צור קשר