משרד, עו"ד, עורך דין, עידן ברוקס

הקצאת מניות בחברה

להלן מספר דגשים בנוגע להקצאת מניות בחברה. לצורך ביצוע נכון של הליך הקצאת מניות מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום.

  1. מהו הון מניות רשום?
  2. מהי הקצאת מניות בחברה פרטית?

הון מניות רשום, מהו? הון המניות הרשום נקבע בתקנון החברה והוא מהווה את סך המניות הניתנות לחלוקה על-ידי החברה. אם החברה מעוניינת להגדיל את מספר המניות לחלוקה עליה להגדיל את הון המניות הרשום בכפוף להוראות הדין והתחייבויות של החברה. במילים אחרות, הון המניות הרשום הוא סך כל המניות שהחברה רשאית להקצות לבעלי מניותיה בהתאם למגבלות החלות עליה.

יש להבחין בין הון מניות רשום להון מניות מוקצה (הון מונפק) – הון המניות המוקצה הוא הון המניות שהחברה חילקה לבעלי מניותיה.

הקצאת מניות, מהי? חלוקת מניות מהחברה לבעלי מניות, הקצאת המניות עשויה להיות לבעל מניות חדש או לבעל מניות קיים בחברה, החלוקה מתבצעת מהון המניות הרשום של החברה. הקצאת המניות הראשונית מוסדרת עם הקמת החברה, בתקנון חברה ולעיתים גם בהסכם המייסדים או בהסכם בין בעלי מניות.

לאחר הקצאת מניות יש למסור דיווח לרשם החברות תוך 14 ימים (בטופס הקצאת מניות), את הדיווח יש לאמת בפני עו”ד.

הקצאת מניות פעמים רבות מתבצעת לבעלי מניות קיימים, כחלק מזכותם להשתתף בהליך הקצאת המניות ובלבד שהחברה או הצדדים קבעו הוראות המאפשרות להם לעשות זה. למשל אחד המנגנונים הנפוצים המאפשרים לבעלי מניות להשתתף בהליך הקצאת המניות הוא מגנון של זכות מצרנות, הידוע גם כזכות קדימה.  

דוגמאות להקצאת מניות

  • השקעה כספית עבור הקצאת מניות  כחלק מתנאי ההשקעה בחברה המשקיעים מעוניינים להבטיח את כספם, לצורך כך הם יתנו את עסקת ההשקעה, בין היתר, בתמורה למניות. המניות יבטיחו את החזקותיהם בחברה ולרוב הם יקנו למשקיעים זכויות שונות, כגון זכות הצטרפות,זכות וטו, זכות סירוב ראשונה ועוד (זכויות המשקיעים לעיתים יבוא לידי ביטוי כבר במזכר הבנות ואחר כך בהסכם השקעה). 
  • צירוף שותף או עובד כאשר חלק מהתמורה ניתנת במניות  שותף המצטרף לפעילות החברה עשוי להתנות את הצטרפותו בתמורה לחלק מהון המניות של החברה, באותו אופן לעיתים עובדים מתנים את הצטרפותם לחברה או שהחברה מציעה להם בתמורה לעבודתם מניות (לרוב במסגרת הסכם אופציות לעובדים).  

​משרד עו”ד ברוקס מעניק ייעוץ משפטי לחברות, לבעלי מניות ולנושאי משרה ומסייע להם להגן על האינטרסים שלהם ולקדם את מטרותיהם, להתייעצות משפטית ניתן ליצור קשר

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ”ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה, ולכן מי שמסתמך עליה ללא התייעצות בעורך דין נושא באחריות המלאה.

משרד עו”ד ברוקס מלווה באופן אישי וצמוד חברות וסטארטאפים בכל שלבי פעילותם, החל משלב ההקמה, דרך גיוס ההון ועד לשלב המכירה. לליווי משפטי בעסקאות השקעה וגיוסי הון אתם מוזמנים ליצור קשר

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום ואין להסתמך על התוכן בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ”ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא ייעוץ פרטני נושא באחריות המלאה לתוצאות.
צור קשר