משרד, עו"ד, עורך דין, עידן ברוקס

הפרה של זכויות יוצרים

לצורך בחינת השאלה האם בוצעה הפרה של זכות יוצרים יש להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום.

רשימה זו תסקור, בין היתר, את הנושאים הבאים: מהי זכות יוצרים? אילו יצירות נחשבות מוגנות בזכות יוצרים? מה נחשב להפרה של זכות יוצרים? וכן יוצגו מספר דוגמאות להפרות של זכויות יוצרים.

זכות יוצרים, מהי? באופן כללי, חוק זכויות יוצרים קובע כי זכות יוצרים תהיה באחד מאלו: יצירה מקורית שהיא יצירה ספרותית (גם תוכנת מחשב), יצירה אמנותית, יצירה דרמטית או יצירה מוזיקלית, המקובעת בצורה כלשהי. זכות היוצרים מתגבשת עם קיבועה, הקיבוע יכול להיות בכתב, בהצגה או בכל אלמנט מקבע אחר והכל בכפוף להוראות הדין והפסיקה.

הסכם זכויות בנוגע לזכויות היוצרים – במהלך הפעילות עסקית, כגון במסגרת שיתופי פעולה, הקמת מיזמים, חוזים בין שותפים ועוד, כאשר בעל זכויות היוצרים מעוניין למכור, להשכיר או להעביר את זכותו ביצירה או חלק ממנה לגורם אחר, חשוב לעשות זאת בהסכם בכתב המסדיר את מכלול הזכויות והחובות של בעל זכות היוצרים והצד לו מוענקים זכויות ביצירה.

מתי יצירה תזכה להגנה קניינית של זכות יוצרים?

שאלה זו תלויה בהיבטים רבים ובכדי להכריע בה יש להכיר היטב את הוראות החוק והפסיקה. בתמצות יצוין כי יצירה תיחשב כזכות יוצרים במידה והיא ומדת בתנאים הבאים:

  1. על היצירה להיות מקורית ולא העתק.
  2. יש צורך להראות רמה מינימלית של יצירתיות.
  3. חובה לקבע את היצירה.

מהו היקף ההגנה הקניינית בזכויות יוצרים?

זכות היוצרים היא אגד של זכויות קניין השייכות לבעלים של היצירה, זכות היוצרים מורכבות מזכויות כלכליות ומזכויות מוסריות, להלן תיאור קצר של השניים:

  • הזכויות הכלכליות – מקנות לבעלים של זכויות היוצרים את הזכות הבלעדית לבצע ביצירתו את הפעולות הבאות (בהתאם לסוג היצירה): פרסום היצירה, העתקתה, העמדת היצירה לציבור, ביצוע פומבי של היצירה, שידור היצירה, עיבוד היצירה, השכרת היצירה ועוד.
  • הזכויות מוסריות – מורכבות משני רכיבים: הזכות ששם הבעלים ייקרא על יצירתו והזכות של היוצר למנוע את שינוי היצירה או פעולה פוגענית ביחס ליצירה, שיש בה כדי לפגוע בכבודו או בשמו הטוב. יש לציין כי זכויות אלו אינן סחירות והן לא קיימות בתוכנות מחשב.

בכל הנוגע להקיף ההגנה חשוב לשים לב שההגנה הקניינית מתפרסת רק על צורת הביטוי של הרעיונות ולא על הרעיון עצמו. כמו כן, זכות יוצרים לא תחול, בין היתר, על תהליכים ושיטות ביצוע, מושגים מתמטיים, עובדה או נתון וחדשות היום אולם על דרך הביטוי שלהם תהא קיימת זכות יוצרים.

הפרה של זכויות יוצרים

מה נחשב להפרה של זכות יוצרים? מה לעשות במקרה של הפרת זכות יוצרים? האם להגיש תביעה במקרה של הפרה?

לצורך בחינת השאלה האם חלה הפרה של זכות יוצרים חשוב להתייעץ עם עורך דין בעל ידע וניסיון בתחום, פעמים רבות רצוי לשלוח מכתב התראה מעורך דין טרם נקיטה בהליכים משפטיים חריפים יותר.

חוק זכויות יוצרים מגדיר הפרה של זכות יוצרים כשימוש שנעשה ביצירה ללא הסכמת הבעלים. לרבות, פרסום, העתקה (לרבות אחסון של היצירה באמצעי אלקטרוני, אך למעט העתקה זמנית), העמדת היצירה לרשות הציבור ועוד.

לפי החוק, המפר זכות יוצרים עשוי לחוב, בין היתר, בפיצויים ללא הוכחת נזק בגובה 100,000 ש”ח. כמו כן קיימים סעדים נוספים אותם ניתן לדרוש מבית המשפט, לרבות הוצאה של צווי מניעה. יחד עם זאת החוק והפסיקה מונים מספר מצבים בהם למרות שנעשה שימוש ביצירה ללא רשות של הבעלים, הנפגע לא יהיה זכאי לפיצוי כספי או סעד משפטי אחר.

הפרה של זכויות, בין אם ההפרה נעשתה מכוח הסכם ובין אם מכוח הדין, עשויה לחייב את המפר לשלם לנפגע פיצוי כספי ולהורות לו להסיר את ההפרה – להרחבה ראו גם הפרת הסכם.

משרד עו”ד ברוקס מלווה תאגידים ויחידים בכל הכרוך בפעילותם המסחרית ובהגנה על הקניין הרוחני הקשור לפעילותם, לייעוץ משפט אתם מוזמנים ליצור קשר בדרך הנוחה לכם.

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום ואין להסתמך על התוכן בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ”ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא ייעוץ פרטני נושא באחריות המלאה לתוצאות.
צור קשר