משרד, עו"ד, עורך דין, עידן ברוקס

הסכם תיווך השקעה (באנגלית, Finder Agreement)

להלן מספר דגשים לחברות ויזמים אשר עתידים להתקשר בהסכמי תיווך בכלל ובהסכמי תיווך השקעות בפרט. הסכמי תיווך השקעות עשויים להיות בעלי השלכות משמעותיות על החברה, ולכן לא מומלץ לחתום עליהם מבלי לקבל ייעוץ משפטי פרטני מעורך דין בעל ידע וניסיון בתחום.

רשימה זו תסקור בקצרה, ובאופן לא ממצה, את הנושאים הבאים

  1. מה תפקידו של המתווך בעסקאות השקעה?
  2. מה גובה העמלה המשולמת למתווך בעסקת השקעה?
  3. דגשים להתקשרות בהסכם תיווך השקעה.

אחד הקשיים הגדולים בהם נתקלים חברות סטארטאפ ועסקים בכלל, הוא מימון לפעילות העסקית, לכן חברות פונות למקורות שונים על-מנת לגייס הון (להרחבה בדבר אפיקי גיוס כספים ראו גיוס הון).

גיוס כספים ממקור חיצוני הוא עניין מורכב, בין היתר כי על המיזם ומייסדיו רובץ נטל הוכחה כבד, משקיעים אומנם מחפשים אפיקי השקעה, כל משקיע בהתאם לתיק השקעותיו והעדפותיו, אך בד בבד הם מעוניינים לבצע השקעות מושכלות תוך מזעור סיכוניהם. לכן השקעה תצא לפועל רק לאחר שתנוח דעתם של המשקיעים כי מדובר בצוות מנצח, הבקיא ברזי העסק ולאחר שהוכחה היתכנות וכדאיות כלכלית. כמו כן רוב המשקיעים דורשים היום הצגה של דגם ראשוני (אב-טיפוס).

איך ניתן לאתר משקיעים? פגישות במסגרת מפגשים ייעודים וכנסים, פגישות בחממות או בתחרויות, כמו כן יש יזמים אשר פונים באופן ישיר למשקיעים.

דרך נפוצה נוספת להגיע למשקיעים היא באמצעות מתווכים עסקיים – פיינדרס (Finders) שתפקידים הוא לאתר עבור החברה או הסטארטאפ עסקאות השקעה או עסקאות אחרות. המתווך גובה בעבור עבודתו (חיבור בין הסטארטאפ למשקיע או חיבור בין חברות וכו”) עמלת תיווך וזאת בהתאם לתנאי עסקת התיווך, כמוגדר בהסכם התיווך. עמלת התיווך לרוב תשלום בכפוף לחתימה של הצדדים על ההסכם העיקרי, למשל הסכם השקעה, בנוסף, לסטארטאפים וחברות חשוב לקבוע כי מועד תשלום עמלת התיווך יתבצע מתוך כספי ההשקעה ורק לאחר ביצועה.

מה גובה דמי התיווך הנהוגים בעסקאות השקעה? מקובל לתת למתווך בין 2% ל-5% מגובה העסקה. יחד עם זאת יש עסקאות תיווך בהם המתווך יקבל נתח קטן יותר ולהפך, הנושא תלוי בכוח המיקוח של הצדדים, מידת הגמישות שלהם ועוד. ישנם מתווכים אשר מבקשים לקבל את עמלת התיווך או חלק ממנה באמצעות אופציות או ניירות ערך של החברה, אך לרוב מקובל לשלם את עמלת התיווך בכסף.

מדוע סטארטאפים ויזמים נעזרים בשירותים של פיינדרים (מתווכי עסקאות)? כידוע, סטארטאפים רבים מתקשים לגייס הון ואחרים מעוניינים לקצר את זמן החיפוש, אשר עשוי לקחת מספר חודשים ויותר. כמו כן העזרות בשירותי תיווך יכולה לסייע לסטארטאפים לגייס “כסף חכם” – לפנות למשקיעים אשר חפצים בהשקעות בתחום הפעילות של הסטארטאפ או בתחום משיק אשר יכול לייצר ערך עבור המיזם. בנוסף גיוס הון אומנם תלוי בסטארטאפ ובאנשיו אך מתווך שמכיר היטב את השוק יכול להגדיל את הסיכוי לגייס השקעה, למשל באמצעות הפניית היזמים למשקיעים שמחפשים השקעות חדשות או למשקיעים שנמצאים עם המתווך בקשרים עסקיים טובים.

מכל מקום, גם אם משקיעים יגלו עניין בחברה ותחום עיסוקה יתאם לתיק השקעותיהם, עסקת השקעה בחברה לא תצא אל הפועל טרם בדיקה קפדנית של המשקיע את המיזם ומייסדיו לרבות ביצוע מספר פגישות, בדיקות נאותות הכוללות בדיקות עסקיות, מקצועיות, משפטיות ועוד.

דגשים משפטיים להסכם תיווך השקעה

אחרי שנתקלתי בלא מעט הסכמים הכוללים התניות דרקוניות לסטארטאפים ולחברות ומאחר והסכמים אלו כוללים התניות בעלות השלכות כספיות ועסקיות משמעותיות עבור החברה ומייסדיה מומלץ לבחון היטב את הסכמי התיווך, ללמוד את תוכנם ולהכיר את המשמעויות הכרוכות בחתימה עליהם, לצורך כך רצוי לפנות לעורך דין.

להלן מספר דגשים חשובים למתקשרים בהסכם תיווך השקעה:

  • הגדרה ברורה ומדויקת של הצדדים – על פניו סעיף תמים, אך יש לבדוק האם החברה מתקשרת אם אדם או חברה ועל מי יוכלו החובות והתחייבויות בנוגע להתקשרות.
  • הגדרה שירותי התיווך – מה כוללים שירותי התיווך? חשוב להגדיר באופן מדויק את היקף סמכויות המתווך ולא לאפשר הגדרה רחבה של תפקיד המתווך, לפני ששקלתם את משמעותה לעומק. מה תהיה שיטת העבודה? אילו חומרים יועברו למתווך לצורך ביצוע עבודתו? אומנם למתווך יש אינטרס לאתר עסקאות השקעה, אך לפעולותיו עשוי להיות מחיר כבד, הן מבחינת התדמית של החברה והן מבחינת הסיכונים המשפטיים הנובעים ממהלכיו והן מבחינת עתיד המיזם. חשוב לשקול אם ואיך תרצו להגביל את פעולתו של המתווך, למשל למנוע ממנו לפנות לגורמים ספציפיים.​
  • התמורה למתווך – חשוב לנסח בצורה בהירה מהי התמורה לה יהיה זכאי המתווך, איך היא תשולם? מתי היא תשלום? פעמים רבות נוהג לקובע תמורה כספית, זו הדרך העדיפה מבחינת בעלי השליטה בחברה, להבדיל מתמורה במניות, זו עשויה לגזול מפול המניות של החברה ולהביא לדילול בהחזקות של כל בעלי המניות, למרות זאת יש עסקאות תיווך בהן חלק או כל התמורה למתווך היא בניירות ערך של החברה.חשוב להגדיר מהם התנאים למתן התמורה? אילו פעולות שיבצע המתווך יזכו אותו בתמורה? חשוב לקשור בין מועד מתן התמורה למועד קבלת הכספים לחברה. הגדרה רחבה או כזו הנתונה לפרשנויות שונות, עשויה לאלץ את הסטארטאפ ומייסדיו לשלם בעצמם עבור שירותי התיווך גם ללא עסקת השקעה בפועל.
  • בלעדיות ותקופת התקשרות – האם למתווך תינתן בלעדיות בעסקת התיווך? אם כן למשך איזו תקופה? רצוי לשים לב לאופי ההגבלה שתחול על החברה, לרוב מתווכים מבקשים לאסור על החברה להעזר בשירותים של מתווכים נוספים לצורך גיוס הון. מבחינת החברה עדיף לצמצם ככול הניתן את תקופת הבלעדיות ככול וזו מוענקת, כמו גם סוג העסקאות אשר לגביהן תינתן בלעדיות – למשל הגבלת תקופת הבלעדיות למדינה מסוימת או לפרק זמן מסוים ולא ארוך מדי.
  • חובות והתחייבויות של המתווך – מה תהיה שיטת העבודה לרבות חובה על שמירת סודיות ואי תחרות – בהקשר זה חשוב להחתים את המתווך על סעיפי סודיות ואי תחרות, כמו כן חשוב להגדיר מהם התנאים למסירת מידע מהמתווך לצדדי ג”; סעיפים כלאו יכולים, בין היתר, לסייע להימנע מסיטואציה שבה ב המידע העסקי הרגיש והסודי של המיזם יהפוך לנחלת הכלל.
  • ביטול והפרות הסכם – הסכם התיווך צריך להתייחס גם לסיטואציות של הפרה וביטול – אילו פעולות של המתווך יוגדרו כהפרות הסכם? מהו אופן ביטול החוזה? מה הסנקציות בגין הפרת הסכם? האם החברה תוכל להודיע למתווך על סיום ההתקשרות ללא הפרה? ​​

​​משרד עו”ד ברוקס מעניק ייעוץ משפטי לחברות ולסטארטאפים לרבות בעת תכנון וניסוח הסכמי תיווך והסכמי השקעה, לליווי משפטי ניתן ליצור קשר

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום ואין להסתמך על התוכן בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ”ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא ייעוץ פרטני נושא באחריות המלאה לתוצאות.
צור קשר