משרד, עו"ד, עורך דין, עידן ברוקס

הסכם שותפות (Partnership Agreement) – נושאים שחשוב להסדיר לפני חתימה על הסכם בין השותפים

לפני כניסה ליחסי שותפות, הכנת הסכם שותפות או חתימה עליו מומלץ לעיין ברשימה הבאה ולהתייעץ עם עורך דין בעל ידע וניסיון בתחום. יצוין כי מדובר ברשימה כללית בלבד, אשר לא מתיימרת לתת מענה מקיף לכל ההיבטים המורכבים שביחסי שותפות.

 1. מהו הסכם שותפות עסקית?
 2. מדוע שותפים חותמים על חוזה שותפות?
 3. מתי רצוי לחתום על חוזה שותפות עסקית?
 4. איך לנסח הסכם שותפות עסקית?
 5. סעיפים חשובים בהסכם שותפות.

מהו הסכם שותפות?

חוזה שנכרת בין שני צדדים לפחות מתוך מטרה להפיק רווחים בפעילות עסקית משותפת. תכלית ההסכם היא להסדיר את מערכת היחסים המשפטית והעסקית בין הצדדים, זכויותיהם וחובותיהם, תוך התחשבות במאפיינים הייחודים של השותפים ושל הפעילות העסקית. הסכם שותפות טוב יעניק למתקשרים לא רק תחושת ביטחון ושקט נפשי, אלא גם יהווה בסיס לשותפות יציבה. להרחבה אודות היבטים משפטיים נוספים ביזמות עסקית ראו הקמת מיזם עסקי.

הסכמי שותפות נחתמים על-מנת להשיג מטרות שונות כגון ניהול עסקים במשותף, רכישת קרקעות, ביצוע פרויקטים ועוד.

שלוש הערות חשובות

 • יש להבחין בין הסכם שותפות כללית להסכם שותפות מוגבלת  שותפות כללית שונה משותפות מוגבלת, מדובר בשתי צורות התאגדות בעלות מאפיינים זהים, אך יש ביניהם שוני מהותי (ראו והשוו הקמת שותפות לשותפות מוגבלת).
 • הסכם מייסדים או הסכם שותפות? יש שוני בין חוזה שותפות לבין הסכם מייסדים, הראשון מתייחס לניהול עסקים במסגרת שותפות והאחרון מתייחס לניהול עסקים במסגרת חברה, יודגש מדובר בשתי צורת התאגדות שונות בתכלית וחשוב מאוד להכיר את השוני ביניהם לפני בחירת צורת ההתאגדות המתאימה (לפירוט ראו הקמת חברה). על-מנת לבחור בצורת ההתאגדות המתאימה יש להתייעץ עם עורך דין.  
 • ניסוח זהיר של הסכם השותפות – למרות שניתן לאתר דוגמאות רבות להסכמי שותפות, רצוי להיזהר. הסכמי שותפות הינם חוזים מורכבים מבחינה משפטית. כמו כן חוזים אלו מטילים אחריות כבדה על המתקשרים, לכן טרם הכנת חוזה או חתימה עליו יש להתייעץ עם עו”ד.

למה עדיף לחתום על חוזה שותפות? הסכם בכתב, בין אם מדובר בחוזה שותפות או חוזה אחר, כולל מספר יתרונות עבור השותפים כגון הגנה טובה יותר על זכויות הצדדים, בכוחו של חוזה בכתב להפחית את חילוקי הדעות בין המתקשרים (כאשר עיקר הקשיים מוצפים במסגרת המו”מ על ניהול החוזה), הענקת יציבות משפטית וחסכון כספי (עקב צמצום המחלוקות).

בהעדר הסכם שותפות שאלות רבות עשויות להישאר ללא מענה ונתונות למחלוקות – כיצד תמומן הפעילות, מהם התנאים לחלוקת הרווחים והעבודה בין השותפים וכיו”ב. מחלוקות רבות מתעוררות בשל העדר הסכמה מוקדמת, אילו הצדדים היו נותנים מראש את דעתם לקשיים שבניהול העסק וקובעים מנגנונים ליישוב סכסוכים היה ביכולתם למנוע לא רק את פירוק השותפות אלא גם לחסוך זמן וכסף.

לצורך המחשה בלבד, השותפים יכולים לבדוק אחד עם השני האם הם תמימי דעים בנוגע לשאלות הבאות: באילו תנאים יימכר העסק, מהם התנאים לצירוף שותפים חדשים, איך יש ליישב את המחלוקות ועוד כהנה וכהנה שאלות הקשורות לניהול השוטף ולעתיד השותפותכך למשל אי חלוקת העבודה בין השותפים עשויה להוביל לעומס יתר על חלק מהשותפים וחלוקה לא הוגנת בנטלי העבודה. כמו כן, כל מחלוקת בין השותפים עשויה לשתק את הפעילות העסקית או להביא לפירוק השותפות, תופעות אלו ואחרות יכולות לקבל מענה במסגרת הסכם שותפות. ולכן, על-מנת להפחית את המחלוקות בין השותפים רצוי להסדיר מראש מנגנונים ליישוב סכסוכים, מנגנוני בקרה, חלוקת תפקידים ועוד.

שותפים רבים לא מודעים להשלכות הנובעות מניהול העסק ללא חוזה שותפות  יש לא מעט עסקים שמתנהלים ללא חוזה שותפות, פעמים רבות בשל הערכה לא נכונה של הסיכונים הנלווים לכך. יצוין כי למרות שבין שהשותפים לא נערך הסכם עדיין פעילותם המשותפת תוגדר כשותפות, לפי פקודת השותפויות. פקודת השותפויות מכילה על השותפים סט של זכויות וחובות, אשר לא תמיד עושות חסד או נותנות מענה למכלול הצרכים של השותפים. האימוץ האוטומטי של הוראות השותפות היא סיבה נוספת לעורך הסכם בכתב שיתן ביטוי להעדפות הצדדים.

חשוב לציין, לא משנה אם השותפים הם חברים טובים, מכרים או קרובי משפחה אין בכוחם כדי לנבא את העתיד לבוא. ניהול עסק מציב בפני השותפים החלטות רבות, חלקן פשוטות וחלקן מורכבות, וכאשר האינטרסים של שני הצדדים מנוגדים העסק יקלע למבוי סתום ובמקרה הפחות טוב יהיה צורך לפרק את השותפות.

מהו המועד לעריכת הסכם שותפות עסקית?

מתי לחתום על הסכם שותפות? האם רצוי לחתום על הסכם בין השותפים כבר בשלב תכנון העסק? האם עדיף לחתום על הסכם רק לאחר תחילת הפעילות העסקית? אולי עדיף להמתין עד שהעסק יניב הכנסה? ככלל, הסכם שותפות רצוי שייחתם בשלב מוקדם – שלב תכנון העסק. זאת מן הטעמים שפורטו לעיל. הסכם שותפות לעסק ידאג ויעגן לא רק לזכויות של השותפים אלא גם יאפשר להם להתפנות לניהול העסק, החוזה מחזק את הוודאות המשפטית של המתקשרים. יחד עם זאת, הסכם שותפות טוב יכול למוע או להפחית או ליצור מנגנונים יעילים לפתרון האירועים הבאים: שיתוק הפעילות העסקית, חיכוכים ומחלקות בין השותפים העשויים להוביל להוצאות יקרות ומיותרות, הקמת עסק מתחרה על-ידי אחד השותפים שפרש ועוד.

איך לנסח הסכם שותפות עסקית?

המעוניינים לוותר על ייעוץ משפטי יוכלו בקלות לאתר דוגמאות לחוזי שותפות ברשת. אולם, איני ממליץ זאת, שכן אין הסכם שותפות לדוגמא או חוזה שותפות סטנדרטי המתאים לכל המקרים. הבעיה המרכזית היא ששימוש שגוי בטרמינולוגיה עשוי להסב נזק רב למתקשרים (להרחבה ראו דגשים לפני חתימה על חוזים).

עורכי הדין העוסקים במלאכת התכנון והניסוח של הסכמים נהנים הן מידע משפטי המסייע להם להתאים את החוזה למכשולים המשפטיים הקיימים ולנסיבות ההתקשרות והן  מניסיון רב בתחום, לאחר שראו וניסחו הסכמים רבים. שילוב אלמנטים אלו יחד עם הבנת הפעילות העסקית מאפשר להכין חוזה המתאים ביותר לצדדים, לעסק ולנסיבות התקשרותם. לכן רצוי להסתייע בעורך דין להכנת הסכם שותפות איכותי שעיניק כיסוי משפטי רחב תוך הגנה על האינטרסים המסחריים של הצדדים..

סעיפים חשובים בהסכם השותפות עסקית

מה כולל הסכם שותפות? להלן מספר סעיפים חשובים למתקשרים בחוזי שותפות:

 1. הגדרות תפקידים וחלוקת עבודה מומלץ לחלק את התפקידים בין השותפים ולקבוע על איזה תחום כל שותף אחראי. כמו כן, רצוי לחשוב על פירוט הקיף העבודה הנדרש מכל אחד מהשותפים וזאת כדי למנוע תחושה של ניצול או העדר שוויון בנטל. תחושות אלו עלולות ללוות את השותפים כבר מהשלבים הראשונים ופעמים רבות הן הסיבות לסיום יחסי השותפות. כמו כן, על הצדדים להחליט האם השותפים יועסקו על ידי השותפות כעובדים או כנותני שירותים (להרחבה ראו הסכם למתן שירותים).
 2. מימון הפעילות – רצוי לקבוע באיזה אופן תמומן הפעילות העסקית – הון עצמי של השותפים, הלוואות, גיוס כספים ממשקעים וכו’. לשאלות אלו השלכות רבות ורצוי להתייחס אליהן כבר בעת ניסוח חוזה ההסכם.
 3. חלוקת רווחים בשותפות  מומלץ להסדיר מראש בהסכם השותפות את המנגנון שיקבע את חלוקת הרווחים – במסגרת זו יש לתת את הדעת לשאלות רבות, ביניהן: מהם התנאים לחלוקה, באיזה אופן יחולקו הכספים ועוד.
 4. מכירת חלקים בשותפות  עזיבת שותפים או מכירת חלק בשותפות הן סוגיות מורכבות ומהותיות בכל שותפות עסקית. בהקשר זה מומלץ לקבוע בהסכם הוראות שונות בנוגע למכירת חלקים של השותפים בשותפות, על-מנת להימנע ממצב שבו אחד השותפים מוכר את חלקו ומשאיר את השותף השני עם שותף חדש שאינו רצוי. למשל האם לקבוע מנגנונים של זכות הצטרפות למכירה או זכות סירוב ראשונה.
 5. קניין רוחני  בעת ניסוח חוזה בין השותפים יש רצוי להתייחס להיבטים שונים הנוגעים לקניין הרוחני של הפעילות העסקית (פטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים וכו’). רצוי להסדיר בהסכם למי שייך הקניין הרוחני המובא על ידי אחד השותפים ולקניין הרוחני אשר נצבר במהלך חיי השותפות.
 6. מנגנונים ליישוב סכסוכים – תכלית ההתקשרות בין השותפים היא קידום מטרה עסקית, אולם לאור המורכבות הכרוכה ביחסי שותפות פעמים רבות מתגעלים מחלוקות בין השותפים אשר מעכבים את ניהול העסק , משתקים את פעילותו ואף גורמים לסגירתו. בכדי לתרום לניהול הרציף של העסק יש לשקול לקבוע מנגנונים נוחים וזולים ליישוב המחלוקות.
 7. סודיות ואי תחרות  המטרה היא למנוע תחרות בין השותפים לאחר סיום השותפות או פרישת אחד השותפים לטובת פתיחת עסק מתחרה. לצורך כך, רצוי לכלול בהסכם השותפות, בין היתר, פרק המגביל את השותפים היוצאים מפתיחת עסק מתחרה (להרחבה קראו הסכם סודיות, הסכם אי תחרות).
 8. סיום יחסי השותפות ופירוק השותפות  למרות שהסכם שותפות עסקית מסמל את תחילת הדרך המשותפת של הצדדים, חשוב מאוד להסדיר בו גם את אופן סיום יחסי השותפות. על-מנת לחסוך עלויות מיותרות ומריבות בשלבים מאוחרים יותר, יש לקבוע הוראות בחוזה השותפות לעניין דרכי ביטול חוזה השותפות, אילו פעולות נחשובת להפרה של חוזה שותפות ובאיזה אופן ניתן לסגור את השותפות (פירוק השותפות). 

עו”ד ברוקס מעניק ייעוץ משפטי לשותפויות, לחברות וליחידים בעת תכנון וניסוח הסכמי שותפות ומסייע להם למקסם את ההגנה על האינטרסים שלהם ולקדם את מטרותיהם. לייעוץ מקצועי אתם מוזמנים ליצור קשר

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום ואין להסתמך על התוכן בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ”ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא ייעוץ פרטני נושא באחריות המלאה לתוצאות.
צור קשר