משרד, עו"ד, עורך דין, עידן ברוקס

הסכם עם חברה זרה – דגשים להתקשרות

לפני התקשרות עם חברה מחו”ל, להלן מספר דגשים משפטיים חשובים. יצוין כי עסקאות עם חברות זרות, מלוות בסיכונים כלכליים ומשפטיים רבים, לצורך צמצום סיכונים אלו יש לתכנן את העסקה היטב ולהתייעץ עם עו”ד.

קיימים מגוון סוגי עסקאות עם חברות זרות, כגון עסקאות בנוגע לייבוא או ייצוא (כגון עסקאות לרכישה או מכירה של מוצרים או שירותים), עסקת שיווק והפצה, כגון יבוא או יצוא (להרחבה ראו הסכם הפצה), עסקה לרכישה או מכירה של זיכיון (להרחבה ראו הסכם זיכיון), עסקה להקמת מיזם משותף, הקמת חברות ושותפויות, עסקה לרכישת נדל”ן בחו”ל, עסקה לרכישת מניות (למשל הסכם השקעה), עסקה לרכישת חברות ועוד.

רשימה זו תציג מספר נושאים וסעיפים שחשוב לתת עליהם את הדעת בעת התקשרות עם חברה בחו”ל.

נקודות חשובות להתקשרות עם חברה בחו”ל

אם השתכנעתם בכדאיות העסקה או שהחלטתם לנסות את מזלכם ולבצעה, חשוב לערוך הסכם בכתב המסדיר את ההיבטים המשפטיים והעסקיים הכרוכים בהתקשרות.

לכל עסקה, בין אם היא נעשית בארץ ובין אם היא נעשית בחו”ל, מאפיינים ייחודים לה, כגון מבנה עסקה שונה, סוג פעילות שונה, הזכויות והחובות המוטלים על הצדדים הם שונים ובהתאם הסיכון משפטי הנלווה לכל אחת מהעסקות שונה, נוסף על כך, הסכם עם חברה זרה מלווה סיכונים משפטיים וכלכלים נוספים, שלא קיימים או קיימים בצורה מופחתת עם חברות מקומיות.

להלן מספר סעיפים ונושאים חשובים בהסכמים עם חברות זרות

  1. תכנון מבנה העסקה עם החברה הזרה – לפני הכנה של כל הסכם חשוב להשקיע מחשבה בבניית העסקה המתאימה ביותר להתקשרות. זאת מאחר ומבחינה משפטית ניתן לבצע פעולות עסקיות בדרכים שונות, כשלכל אחת יש השפעות כספיות ומשפטיות אחרות, בהתאם הזכויות והחובות של הצדדים משתנות. תכנון מוקדם של העסקה יוכל להעמיד אתכם במקום טוב יותר הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך. לצורך המחשה, עליכם לדעת האם בכוונתכם לרכוש מוצרים או שירותים באופן ישיר מחברה בחו”ל? האם בכוונתם להיות משווקים של השירותים או המוצרים? האם בכוונתכם להיות מפיצים? האם אתם מתכוונים להיות זכיינים של רשת?
  2. זהות המתקשרים – לעיתים סעיף זה עשוי להיתפס, שלא בצדק, כזניח. הלכה למעשה, מדובר בסעיף חשוב בכל עסקה, ויש לוודא שהגורם שחתום על ההסכם אכן מוסמך להתקשר בהסכם בשם החברה הזרה.
  3. תנאי תשלום – תנאי התשלום הוא אחד מהנושאים החשובים בכל הסכם, יש להסדיר באופן מדויק את תנאי תשלום התמורה ואופן העברת אליכם ולחברה בחו”ל. נושא זה מושפע באופן ישיר, בין היתר, מסוג העסקה.
  4. אחריות – מי מהצדדים אחראי במקרה של נזקים? אתם או החברה מחו”ל, לעיתים האחריות יכולה להתחלק בין הצדדים, גם להוראה זו יש להתייחס במלוא כובד הראש ולנסח אותה בדייקנות.
  5. זכויות וחבות – מהם זכויות הנוספות שמוקנות שיוקנו לכם במסגרת ההתקשרות עם החברה הזרה? אילו חובות נוספות מוטלות עליכם? למשל, במסגרת ההתקשרות עם חברות זרות. פעמים רבות תדרשו לשמור על סודיות ואי תחרות, כמו כן גם אתם יכולים (ולעיתים צריכים) לדרוש זאת מהצד השני.
  6. הפרות וסעדים – אילו פעולות שתבצעו או שהצד השני יבצע ייחשבו כהפרת חוזה? מהם התנאים לביטול החוזה במקרה של הפרה? האם כדאי לקבוע פיצוי כספי במקרה של הפרה?
  7. הדינים החלים – הדין החל ומקום השיפוט הם סוגיות קריטיות להתקשרות העסקית. חשוב להגדיר מראש באיזה אופן יתברר סכסוך בנוגע להתקשרות, בארץ, בחו”ל, בבית משפט או בררות ועוד.

משרד עו”ד ברוקס מעניק שירותים משפטיים בעת תכנון וביצוע עסקאות עם חברות מקומיות וזרות, ומסייע ללקוחותיו להגן על האינטרסים שלהם ולקדם את מטרותיהם. לליווי משפטי בנוגע לעסקאות עם חברות זרות אתם מוזמנים ליצור קשר

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום ואין להסתמך על התוכן בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ”ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא ייעוץ פרטני נושא באחריות המלאה לתוצאות.
צור קשר