משרד, עו"ד, עורך דין, עידן ברוקס

הסכם זיכיון (Franchise Agreement) דגשים חשובים לרשת ולזכיין לפני חתימה על הסכם זכיינות

משרד עו”ד ברוקס בעל ידע וניסיון רב במתן ייעוץ משפטי מקיף לרשתות ולזכיינים בכל היבטי פעילותם בניהול סניף או רשת ובכלל זה בעת ניהול מו”מ, תכנון וניסוח הסכמי זכיינות.

זכיינים ורשתות, עסקאות זיכיון מבוססות על התקשרויות ארוכת טווח, הכוללות התחייבויות כספיות גדולות וסוגיות משפטיות רבות הנובעות מיחסי זכיין-רשת, ולכן טרם התקשרות בהסכם זיכיון יש לקבל ייעוץ משפטי פרטני מעו”ד המתמחה בתחום הזכיינות (עו”ד זכיינות).

 1. מה כולל הסכם זכיינות?
 2. דגשים לרשת ולזכיין המתקשרים בהסכם זכיינות.​​

 3. סעיפים חשובים בהסכם זיכיון – לרשת ולזכיין.

מהי זכיינות? זכיינות היא צרות התקשרות בין רשת (חברה מזכה) לבין צד אחר (זכיין), במסגרתה מעניקה הרשת לזכיין את הזכות למכור את מוצריה או לספק את שירותיה, בהתאם להסכם ההתקשרות שנכרת בין הצדדים (הסכם זכיינות).

הסכם זכיינות מגדיר את התנאים המסחריים והמשפטיים להענקת הזיכיון, תוך התחשבות במאפיינים הייחודים הקשורים לרשת ולתחום פעילותה, לזכיין ולנסיבות ההתקשרות הספציפיות. חוזה הזיכיון כולל שורה ארוכה של הוראות, הצהרות והתחייבויות בנוגע לזכויות והחובות של הרשת ושל הזכיין. הגדרה רחבה יותר להסכם זיכיון ניתן לראות בכללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי זיכיון).

על מה חשוב להקפיד לפני התקשרות בהסכם זיכיון

הייעוץ המשפטי וההמלצות לרשתות שונים מהייעוץ המשפטי וההמלצות לזכיינים, וגם בתוך קבוצות אלו יש לערוך התאמות ספציפיות בהתאם לצרכים העסקיים, ציפיות הצדדים ורמת הסיכון שהם מוכנים לקחת על עצמם.

למרות שהאינטרסים של הרשת ושל הזכיין פעמים רבות מתלכדים, למשל שניהם שואפים למקסם את הערך של פעילות הזכיין ולהשיא את הכנסותיו, עדיין כל אחד מהם יעדיף שהחוזה יהיה מוטה לטובתו. לכן, הסכם זיכיון טוב עבור צד אחד לא בהכרח יהיה כזה עבור הצד השני.  המלצה תהא לערוך הסכם שירתום את שני הצדדים להצלחה העסקית.

 • דגשים לזכיין לפני חתימה על הסכם זיכיון  עבור הזכיין עסקת זכיינות לרוב כרוכה בביצוע בדיקות עסקיות ומשפטיות רבות, השקעה כספית של מאות אלפי שקלים לעיתים מדובר בכל חסכונותיהם של הזכיינים (או הלוואות) המופנים ולטובת העסקה. לכן אחת ההמלצות המרכזיות לזכיינים, לבצע תהליך קפדני של סינון הרשתות לפני הבחירה (להרחבה ראו דגשים לבחירת זיכיון) ולהכיר את ההיבטים המשפטיים הנלווים להקמה וניהול סניף (להרחבה ראו היבטים משפטיים בהקמת סניף של רשת). אחד המסמכים החשובים בעסקת הזיכיון הוא הסכם זיכיון (וגם חוזה שכירות לעסק), ולכן לא כדאי למהר לחתום על הסכמים אלו לפני שנבדקו ונכתבו הערות ביחס אליהם, הסכמי הזיכיון שהרשת מעבירה לזכיינים מגלמים יתרונות רבים עבור הרשת, שלעיתים הרסניים עבור הזכיין.​

על הזכיינים לדעת שיש נושאים וסעיפים בחוזה הזכיינות הנתונים למשא ומתן ולכן אסור לזכיינים להניח שהחוזה שמועבר אליהם מהרשת הוא נוסח קבוע או שכל סעיפיו הם סטנדרטים. עו”ד מלווים זכיינים, בין היתר, בעת תכנון העסקה וניסוח מדויק של הערות להסכם הזיכיון וכך מסייעים להם להגשים את מטרותיהם העסקיות, תוך הגנה על האינטרסים שלהם בטווח הקצר והארוך.

מבחינת תכנון החוזה עבור הזכיינים, להבדיל מלרשת, יצוין בקווים כללים: עדיף לזכיינים שתהיה להם גמישות מקסימאלית בניהול העסק; קיבוע התמלוגים שנמסרים לרשת; מספר נקודות יציאה חוזה, חובות שיחלו על החברה המזכה, העמדת בטחונות קטנים ככול האפשר, כמו כן מומלץ לזכיינים, במיוחד לאלו שאינם מגיעים מהתחום בו נרכש הזיכיון, לקבל סיוע רב ככול הניתן מהרשת כבר בשלב ההקמה. נושאים אלו ואחרים רצוי להסדיר באופן מדויק וברור בהסכם הזיכיון, בכדי למנוע מחלוקות בעתיד.

 • דגשים לרשת (החברה המזכה) לפני חתימה על הסכם זיכיון – עבור חברה חדשה שנכנסת לתחום של זכיינות (או כבר פועלת תקופה ארוכה כרשת), הפעלת עסק בשיטה של זכיינות מעמידה אותה בחשיפות כספיות ומשפטיות גדולות עוד יותר מניהול סניף בודד, ולכן על הרשת לבחור בקפידה את זכייניה (להרחבה ראו בחירת זכיין לרשת) ולנסח חוזה שיתאים למאפייני פעילותה, הלוקח בחשבון את המורכבות העסקית והמשפטית הייחודית לה. ניסוח חוזה הזיכיון הראשון כמו גם כתיבת הערות להסכם הם בעלי חשיבות גבוהה מאוד עבור הרשת ועתידה, ולכן חשוב להשקיע בעת כתיבתם.

התקשרות בהסכם זיכיון מעמידה את המוניטין של הרשת בפני סכנה, ולכן רשתות מציבות רף גבוה של דרישות, החולשות על כל היבטי הפעילות תוך ניסיון לבטח במידת האפשר את הוצאותיהם, למזער את הסיכונים המשפטיים הכרוכים בהתקשר ואת הנזקים הצפויים (העמדת בטוחות גבוהות, חובות דיווח, שקיפות ביצועית, עמידה ביעדים ועוד ועוד). כמו כן החברה המזכה תעדיף לשמור על גמישות בכל הנוגע לסיום ההתקשרות (להרחבה ראו דגשים לחברה המזכה).

סעיפים חשובים בהסכם זכיינות

לכל עסקה מאפיינים הייחודים לה – לרבות נסיבות ההתקשרות, טיב הפעילות העסקית, דרישות החברה המזכה והזכיין – כמו כן, עסקאות זיכיון (עם חברות מקומיות או זרות) מלוות בסיכונים משפטיים ובסיכונים כספיים לא מבוטלים – הוצאות כספיות של מאות אלפי שקלים, חשיפה לתביעות משפטיות ועוד. לכן, טרם חתימה על הסכם זיכיון מומלץ לרשת ולזכיין להתייעץ עם עורך דין. לפני חתימה על החוזה מומלץ לעיין גם בדגשים לפני חתימה על חוזה.

להלן מספר סעיפים שחשוב להכיר לפני חתימה על הסכם זכיינות:

 1. זכויות והתחייבויות של הרשת ושל הזכיין  מה הזכויות שיוענקו לזכיין במסגרת התקשרותו עם הרשת? מה משך תקופת הזיכיון? האם לזכיין יהיו אופציות להאריך את תקופת הזיכיון בתקופות נוספת? האם יהיו נקודות יציאה מהסכם? האם הרשת מתכוונת להעניק לזכיין בלעדיות באזור פעילותו? נושאים אלו יש להגדיר בקפידה; בנוסף ההסכם כולל פעמים רבות את הרכב המוצרים והשירותים שהזכיין רשאי למכור ו/או לספק במסגרת הפעלת הסניף. 

 2. שימוש בקניין הרוחני של החברה המזכה  הרשת קובעת את מסגרת הזכויות וההרשאות שהיא מעניקה לזכיין ואת מידת החשיפה שלו למידע עסקי רגיש – לרבות סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, זכויות יוצרים ועוד. עבור הרשת מדובר בנושא קריטי לעתידה, ולכן חשוב לנסח הוראות פרק זה בקפידה. הזכיין ישאף לקבל מידע עסקי לצורך הערכת סיכוני ההתקשרות ובנוסף לכך לזכויות שימוש רחבות בקניין הרוחני, שיאפשרו לו להציע את שירותיו.

 3. פרטי המתקשרים  לשני הצדדים חשוב להגדיר ולבחון מי הגורם שחותם על ההסכם, האם הזכיין חותם בעצמו או בשם חברה מטעמו, האם הרשת מוסמכת להתקשר בהסכם הזיכיון? ועוד.

 4. סודיות ואי תחרות  לרשת חשוב כמובן לשמור את פרטי ההתקשרות בסוד, כך גם חשוב להן למנוע מצב בו הזכיין מתחרה בהם, לעומת זאת לזכיין חשוב להגדיר את סעיף אי התחרות באופן שלא ימנע ממנו פעילותיו נוספות.

 5. הגדרה מדויקת של התשלומים לרשת  לשני הצדדים חשוב להגדיר באופן מדויק את סוג התשלומים שישלם הזכיין לרשת ואופן תשלומם. ישנן לא מעט רשתות אשר מחייבות את הזכיינים לא רק לשלם דמי זיכיון ותמלוגים שוטפים מהמחזור, אלא גם השתתפות בהוצאות פרסום או הוצאות אחרות. בנוסף חשוב לזכיין שיוגדרו תנאי תשלום נוחים – ככלל זכיינים יעדיפו פריסה רחבה של התשלומים. 

 6. ביטחונות  נושא מהותי מאוד לזכיין ולרשת, הזכיין יעדיף לצמצם ככל הניתן את היקף הביטחונות, לעומת זאת הרשת תרצה להבטיח את הוצאותיה וחשיפותיה המשפטיות ולכן תשאף לקבל לידיה ביטחונות איכותיות וגבוהות, כאלו שתוכל לפרוע בקלות (כגון ערבות בנקאית, ערבות אישית ושטר חוב).

 7. דמי תיווך האם הזכיינים נדרשים לשלם דמי תיווך כחלק מעסקת הזיכיון, למשל בגין איתור נכס להפעלת הסניף?

 8. סנקציות בגין הפרה הסכם או חריגה מתנאי הזיכיון  רשתות רבות קובעות סנקציות חריפות בגין הפרות הסכמים, אשר יש בהן כדי למוטט במהירות את פעילות הזכיין. התכלית היא ליצור אמצעי לחץ על הזכיין שיפעל כהלכה. טעות נפוצה היא להתעלם מסעיפי הסנקציות בעת ניהול משא ומתן עם הרשת. בפועל זכיינים רבים נקלעים למצב של הפרות הסכם, בעל כורחם, לכן חשוב לזכיין, ופעמים רבות גם לחברה המזכה, ליצור מנגנון מאוזן שלא יביא לקריסתו הכלכלית במקרה של הפרה.

משרד עו”ד ברוקס מספק ייעוץ משפטי מקיף בתחום הזכיינות לרבות בעת תכנון וניסוח הסכמי זכיינות, לליווי מקצועי אתם מוזמנים ליצור קשר בדרך הנוחה לכם

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי ללא התייעצות עם עורך דין מומחה בתחום. הסקירה הנ”ל לא נועדה לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות ספציפיות או תיאור עדכני של הדין החל. ולכן מי שמסתמך על האמור לעיל ללא קבלת ייעוץ פרטני נושא באחריות המלאה.

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום ואין להסתמך על התוכן בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ”ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא ייעוץ פרטני נושא באחריות המלאה לתוצאות.
צור קשר