משרד, עו"ד, עורך דין, עידן ברוקס

הסכם השקעה (Investment Agreement)  דגשים בדרך לחתימה

סקירה זו תציג מספר דגשים משפטיים חשובים לסטארטאפים, לחברות ולאנשי עסקים המתעתדים להתקשר בהסכם השקעה בחברה.

הסכמי השקעה הם מסמכים משפטיים בעלי מורכבות גבוהה והשלכות רחבות היקף ולכן יש לתכנן אותם בקפידה ולפנות לייעוץ משפטי בזמן, בשלב ניהול המו”מ (ולעיתים לפני כניסה למו”מ) ובכל מקרה חשוב להתייעץ עם עו”ד לפני סיכום של תנאי ההתקשרות.

רשימה זו תענה, באופן תמציתי, על השאלות הבאות: מה כוללים הסכמי השקעה? אילו פעולות יש לבצע לפני חתימה על הסכם השקעה בסטארטאפים או בחברות? אילו סעיפים חשובים למשקיעים ולחברות בהסכמי השקעה?

הסכם השקעה בחברה הוא מסמך שנחתם בין משקיע או מספר משקיעים לבין החברה המסדיר את אופן ביצוע השקעה בחברה. ההסכם מתייחס לנושאים מסחריים ומשפטיים הקשורים בביצוע העסקה, כגון מהם התנאים להשקעה? מהו הסכום שיושקע בחברה? מהי כמות המניות שתוקצה בתמורה להשקעה הכספית? אילו זכויות יוענקו למשקיעים? אילו זכויות יוותרו בידי יתר בעלי המניות? מהי ההשפעה של עסקת ההשקעה על העובדים של החברה ועל האופציות שחילקה החברה? ועוד.

  • מטרת ההתקשרות  עסקאות השקעה רבות נחתמות על-מנת להגדיל את ההון הנזיל של החברה ולצמצם את הסיכון הכרוך בהשקעה עצמית, כאשר ההון שגויס ישמש לקידום מטרה עסקית. למשל סטארטאפים, הן בשלבים הראשונים של פעילותם והן בשלבים מאוחרים יותר, פונים לגיוס הון ממקורות חיצוניים כדי לממן את שלבי בדיקת ההתכנות, ההקמה, הפיתוח, השיווק והמכירות. בנוסף על הצורך בהון נזיל, עסקאות השקעה יכולות ללבוש אופי יותר אסטרטגי, למשל לצורך כניסה לשווקים חדשים, הרחבת פעילות, מזעור השפעתו של שחקן בשוק ועוד.
  • צדדים לעסקאות עסקאות השקעה נחתמות בין משקיעים (לרבות גופים ממשלתיים, למשל המדען הראשי) לבין חברות; בין חברות; בין משקיעים לבין שותפויות וכיו”ב. חוזי השקעה נפוצים מאוד בתעשיית הסטארטאפים, אך הלכה למעשה הם תופסים מקום בכל ענפי המסחר והשירותים.
  • סוג ההתקשרות  בקצרה יצוין כי הזרמת כספים לחברות ולסטארטאפים יכולות להתבצע בדרכים שונות מלבד בדרך של השקעה, למשל ניתן להזרים הון לחברה באמצעות הלוואה המירה למניות ובדרך של הלוואת בעלים. לכל אחת מעסקאות אלו ועסקאות אחרות השפעות שונות על כל אחד מהצדדים לכן על-מנת לענות על השאלה איזו סוג עסקה עדיפה – הסכם השקעה, הסכם הלוואה המירה (Convertible Loan Agreement​), הסכם הלוואת בעלים או בדרך אחרת – התשובה תלויה בזהות השואל, מטרת ההתקשרות והנסיבות הנלוות לעסקה. כל מי שמסתמך על המלצות שניתנו ללא בדיקת נסיבות ההתקשורת נוטל על עצמו סיכון. על-מנת להכירע בשאלות כאלו ואחרות אני ממליץ לכם להתייעץ עם עורך דין בעל ידע וניסיון בתחום.

השלבים בדרך לחתימה על הסכם השקעה

השקעה כספית, בסטארט-אפ או בכל חברה, לא תצא לפועל ללא בדיקות מקדימות, במסגרתן כל אחד מהצדדים (המשקיע והחברה) ינסו לברר וללמוד כמה שיותר פרטים על הצד השני.

מה סכום ההשקעה? אחד מהשלבים הראשונים בדרך לחתימה על חוזה השקעה, גזירת שווי החברה. שווי החברה נקבע לפי הסכמות הצדדים או לפי הערכת שווי. אותו השווי המוערך של החברה קובע את הסכום שיושקע בחברה והתמורה עבור ההשקעה. בהקשר זה יצוין כי לחברות סטארטאפ שטרם גיסו כסף לרוב קשה להעריך את השווי של המיזם. 
כמה אחוז לתת למשקיעים? כאמור לעיל, יש לנסות ולהעריך את שווי החברה לפני קבלת החלטה על החלק שיועבר למשקיעים. בעסקת השקעה ראשונה בחברות סטארטאפ לא מומלץ ולא נהוג לוותר על השליטה בחברה. 
מנקודת מבט של המשקיע, עסקת השקעה לא תיחתם לפני שהוא ילמד על הסיכון והסיכוי הטמונים בהשקעה – היתכנות, איכות המוצר ו/או הפוטנציאל הטמון בו, הערכת סיכוי הצלחה, סכום ההשקעה, פרק הזמן הדרוש להשבת ההשקעה, רווחים פוטנציאלים ועוד. כמו כן אחד הגורמים המכריעים בשאלה האם כדי להשקיע הוא ההון האנושי של החברה. 

מנקודת מבט של החברה ו/או היזמים, הם תמיד יעדיפו להתקשר עם גורם אשר יוכל למנף את פעילותם הכלכלית, “כסף חכם”, הכוונה היא להשקעה שיש לה ערך מוסף, מעבר לסכום הכספי שיושקע בחברה, למשל משקיע בעל קשרים או נכסים בתחומי העיסוק של החברה ו/או תחומים משיקים.

במידה והמשקיע יגלה עניין בחברה והמשא ומתן עם המייסדים יתקדם יפה יעברו הצדדים לשלב הבא, גיבוש מזכר הבנות, מסמך ראשוני המתווה את תנאי ההשקעה בחברה. פעמים רבות מזכר ההבנות יתנה את עסקת ההשקעה, בין יתר, בביצוע בדיקת נאותות.

מהי בדיקת נאותות? בתמצות, ביצוע בדיקות משפטיות ועסקיות בנוגע לפעילות החברה במטרה לברר את כדאיות ההשקעה. הסכמי השקעה רבים לא ייחתמו לפני ביצוע בדיקת נאותות (להרחבה ראו בדיקת נאותות משפטית), אלא רק לאחר שיתברר למשקיע כי מצגי החברה ומצב החברה לשביעות רצונו יעברו הצדדים לשלב הבא, חתימה על הסכם השקעה.

אילו סעיפים חשובים למשקיעים וליזמים בהסכם השקעה?

מה כולל הסכם השקעה? החוזה תלוי בפרמטרים רבים המשתנים בין עסקה לעסקה, ולכן עו”ד נדרשים להתאים את ההסכם להתקשרות הספציפית, זו גם הסיבה שלא ניתן להגדיר מראש מהם הסעיפים החשובים בכל עסקה או להציע נוסח סטנדרטי להסכם כזה.

אומנם עסקאות השקעה שונות זו מזו, אך ישנם מספר עקרונות המלווים עסקאות השקעה רבות, למשל, משקיעים ויזמים, למרות השונות שביניהם ובינם לבין עצמם, לרוב מעוניינים לשמור על החזקותיהם בחברה ועל יכולת ההשפעה שלהם על פעילותה אחרי שייחתם חוזה ההשקעה.

אחת הדרכים לשמור על יחס החזקות בחברה ועל יכולת השפעה בחברה היא לכלול בהסכמים מנגנוני אנטי דילול וזכויות שונות כגון זכות סירוב ראשונה זכויות וטו, חובת הצטרפות, זכות מצרנות ועוד.

בעת תכנון העסקה וניסוח הסכם ההשקעה (Investment Agreement), חשוב לשים לב, בין היתר, לנושאים ולסעיפים הבאים – מבנה העסקה, סוג הפעילות ורמת הסיכון הכרוכה בהתקשרות, התייחסות לתהליכי קבלת החלטות בחברה, היקף ההשקעה בחברה והתמורה בעבור ההשקעה, אופן הקצאה או העברה של המניות, מגבלות בנוגע לעבירות מניות, נושאים הקשורים לקניין רוחני, סודיות, אופציות לעובדים, סנקציות בגין הפרת ההסכם ועוד. 

משרד עו”ד ברוקס מלווה את לקוחותיו בתכנון וביצוע עסקאות השקעה ומסייע להם להגן על האינטרסים שלהם ולהשיג את מטרותיהם, לליווי משפטי בעסקאות השקעה אתם מוזמנים ליצור קשר


יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי ללא התייעצות עם עורך דין מומחה בתחום. הסקירה הנ”ל לא נועדה לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות ספציפיות או תיאור עדכני של הדין החל. ולכן מי שמסתמך על האמור לעיל ללא קבלת ייעוץ פרטני נושא באחריות המלאה.

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום ואין להסתמך על התוכן בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ”ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא ייעוץ פרטני נושא באחריות המלאה לתוצאות.
צור קשר