משרד, עו"ד, עורך דין, עידן ברוקס

דגשים לפני חתימה על חוזים

לאחר ניהול מו”מ רבים, תכנון וניסוח כמות גדולה מאוד של חוזים מסחריים וכן ייעוץ וייצוג בסכסוכים הנוגע להסכמים שנכרתו, להלן מספר דגשים והמלצות לכל מי שעומד לפני חתימה על חוזה, רשימה זו תסקור, באופן חלקי בלבד, את הנושאים הבאים:

 1. מהו חוזה?
 2. איך נכרת חוזה?
 3. מדוע חתומים על הסכם בכתב?
 4. מהן החובות החלות על צדדים לחוזה לפני כריתתו?
 5. דגשים לפני חתימה על חוזים.

מהו חוזה? מכשיר משפטי להסדרת מערכת היחסים בין הצדדים. החוזה מבוסס על הסכמה הדדית ובאמצעותו הצדדים יכולים לרקום מערכת משותפת של זכויות וחובות. הוראות הדין השונות מאפשרות למתקשרים ליצור מגוון רחב מאוד של חוזי התקשרות ביניהם.

איך נכרת הסכם? בקצרה, חוק החוזים מגדיר כי חוזה נכרת בדרך של הצעה (שעליה להיות, בין היתר, מפורטת) וקיבול. נוסף על כך יש להראות כי לצדדים היתה כוונה ליצור ביניהם יחסים מחייבים.

האם חוזה חייב להיות בכתב?

לפי חוק החוזים חוזה יכול להיות בכתב, בעל פה או בדרך אחרת, אלא אם נקבע שהחוזה חייב להיעשות בצורה מסוימת. כלומר, אין מניעה לערוך חוזה בעל פה אלא אם הדין מחייב לערוך הסכם בכתב. לדוגמא, עסקאות במקרקעין, כמוגדר בחוק המקרקעין, למשל עסקאות קניה ומכירה של נכס מקרקעין או עסקאות שכירות העלות על פרק זמן מסוים, צריכות להיעשות בכתב על מנת שיהיה להן תוקף משפטי מחייב. במילים אחרות, חוזים כאלו לא יכולים להיעשות בעל פה.

חוזה בכתב מול חוזה בעל פה

אם ניתן לכרות חוזה בעל פה, מדוע לחתום על הסכם בכתב?

ראשית, חשוב לזכור שלעיתים החוק מחייב לערוך הסכם בכתב.

שנית, העלאת נושאים על הכתב פעמים רבות תקשה על הצדדים לסגת מהם בשלב מאוחר יותר – החוזה מהווה ראיה חזקה להוכחת עבודות במקרה והצדדים נאלצים להוכיח את ההסכמות בהליך משפטי. זו הסיבה המרכזית שרוב ההתקשרויות בעולם העסקי מבוססות על הסכמים כתובים.

שלישית, חוזה בכתב יכול לצמצם את הסיכון המשפטי בכך שצדדים ירעתו מלהפר אותו, שכן הסכמים פעמים רבות כוללים סנקציות במקרה של הפרה, זאת מעבר להיבט הפסיכולגי – לא מעט מתקשרים מרגישים מחויבות גדולה יותר להסכם בכתב, להבדיל מסיכום דברים בעל פה.

לבסוף, הסכמות המתייחסות להתקשרויות מורכבות ו/או המערבות נכסים יקרים (מוחשיים ובלתי מוחשיים) ו/או התחייבויות כספיות שאינן זניחות ו/או התחייבות הפרוסות על תקופה ארוכה, התחייבות בעלות חשיבות מיוחדת וכן עסקאות המלוות סיכון משפטי גבוה – נהוג ומאוד מומלץ לעשות בכתב.

אילו חובות חלות על הצדדים לפני כריתת חוזה?

כל מי שחותם על חוזים צריך לדעת כי החובה המרכזית החולשת על התקשרויות בין הצדדים הינה חובת תום הלב. חובת תום הלב חלה על המתקשרים כבר בשלב המשא ומתן לכריתת חוזה. דרישה זו הינה קוגנטית (לא ניתן להתנות עליה בהסכם בין הצדדים), החובה לנהוג בתום לב מטילה על הצדדים, בין השאר, חובת גילוי מידע. קנה המידה לבחינת חובת תום הלב הוא אובייקטיבי, כך שבחינת בתי המשפט חובת תום הלב נשענת על נסיבות ההתקשרות ומבחן האדם הסביר (האם מדובר בהתנהגות סבירה ההולמת את המתקשרים בחוזה?).

נוסף על החובה לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב חלות על המתקשרים חובות נוספות, אשר חלקן מופיעות בהוראות הדין השונות. הפרה של חובות אלו או הפרת חוזה יכולה לזכות את הנפגע בסעדים שונים.

שיטת המשפט מעוניינת שהצדדים יקיימו את החוזים עליהם הם חתמו, ולכן במקרה של הפרת חוזה, הנפגע יכול להיות זכאי לסעדים שונים, בהתאם לסנקציות שנקבעות בחוזה, נסיבות המקרה, לסוג ההפרה ובכפוף למגבלות הדין. לעיתים הפרת הסכם מהווה עילה לביטול חוזה ולתביעת פיצויים, למשל, כאשר במהלך המשא ומתן לכריתת חוזה אחד הצדדים לא מגלה לצד השני פרט מהותי הקשור בהתקשרות. בין אם מדובר בחוזה שותפות, חוזה שכירות, הסכם השקעה או כל חוזה אחר.

חשוב לדעת לפני חתימה על חוזים

החוזה מעניק למתקשרים זכויות ולצידן הוא מטיל עליהם גם חובות. לכן, לפני חתימה על חוזה מומלץ לקבל ייעוץ משפטי פרטני ולברר כמה שיותר פרטים ונתונים על-מנת למזער את החשיפה המשפטית הכרוכה בהתקשרות. חוזה טוב הוא תלוי באינטרסים הספציפיים של המתקשרים, אך בכל מקרה, בדרך כלל, שני הצדדים ישאפו שהחוזה יאפשר להם להפחית את הסיכונים הכרוכים בהתקשרות, ואת הסיכוי לפרוץ מחלוקות.

להלן מספר טיפים למתקשרים בחוזים:

 • פרטי המתקשרים – בירור לגבי עברו של הגורם איתו מתקשרים בחוזה, לא כל עסקה מצדיקה בדיקה מעמיקה, אולם לעיתים המידע שתקבלו על הצד השני ישפיע על הרצון להתקשר ועל מתווה העסקה, למשל כאשר התברר לכם שהצד השני מעורב בסכסוכים משפטיים רבים או כי נכסיו מעוקלים.
 • כמעט אף פעם אין נוסח סטנדרטי לחוזה או הסכם לדוגמה העונה על כל הצרכים – למרות זאת יש סעיפים שיופיעו בחוזים מסוג מסוים, אך גם להם חשוב לבצע התאמות ספציפיות. למה אין נוסח קבוע? כי הצדדים שונים, הציפיות שונות, לוחות הזמנים והתמורה שונים, מבנה התקשרות והסיכונים הכורכים בה שונים ועוד ועוד.
 • הסכמות בכתב – לא להשאיר חלק מההתחייבויות בחלל האוויר, הסכמה בע”פ קשה להוכיח, ואם גם ככה ייחתם הסכם בכתב, ייתכן ותתקשו להסביר מדוע התחייבות כזו או אחרת לא הופיעה בו. את מלאכת הניסוח מומלץ להפקיד בידיים מקצועיות.
 • פניה לגורם מקצועי בעל ידע וניסיון – אין חכם כבעל ניסיון ולכן מומלץ לפנות לעורך דין העוסק בתחום כדרך קבע. מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ כבר בעת ניהול המו”מ ולפני סיכום מכלול תנאי ההתקשרות. פניה מוקדמת לייעוץ תסייע למזער את הסיכונים הכרוכים בהתקשרות, לשפר את תנאי ההתקשרות ולהגיע מוכנים יותר לפגישות מול הצד השני. עו”ד יוכלו לתרום מניסיונם ומידע שצברו בנוגע למגוון היבטים מסחריים ומשפטיים הנוגעים להתקשרות לרבות סוגיות בעיתיות שחשוב להתייחס אליהן בחוזה וזאת תוך שימת דגש על נושאים וסעיפים שאסור להתפשר עליהם וכיו”ב.
 • ניסוח מדויק של סעיפי החוזה או הערות לחוזה – ניסוח ההסכם או הערות לו על-ידי עו”ד לא מנוסה או שימוש בנוסח הסכם שלא עבר בדיקה משפטית להתקשרות הקונקרטית, עשוי להוביל לטעויות קריטיות בלתי הפיכות – נזקים כספיים, הסכמים או סעיפים חסרי תוקף או לא חוקיים וסכסוכים משפטיים.
 • ניהול מו”מ – ניהול נכון של המשא ומתן יכול להניב השיגים משמעותיים, יש נושאים שלשני הצדדים קל יותר להתגמש וכאלו שהם מסרבים להתפשר לגביהם. ניהול נכון של המו”מ טמון ביכולת לפתח דרכים ומנגנונים יצירתיים גם במקומות שהצד השני בדרך כלל מסרב להתפשר.
 • הבנה מלאה של סעיפי החוזה – לפני שאתם חותמים על חוזה יש להבין את סעיפי החוזה והמשמעויות המשפטיות והעסקית הכרוכות בהתקשרות.
 • סעיפים חשובים – אין סעיף בחוזה שלא חשוב, ואם יש כזה מקומו לא בהסכם. למרות זאת יש כמה סעיפים בעלי רגישות גבוהה יותר ומומלץ מאוד לבדוק אותם היטב – למשל סעיפים אשר מתייחסים לנושאים כגון מועדים, תשלומים, סנקציות במקרה של הפרה, קניין רוחני, זכויות וחובות של הצדדים.
 • רגע לפני החתימה – גם אם עברתם על הטיוטה של החוזה מספר פעמים, רגע לפני החתימה על החוזה יש לעבור על כל הסעיפים פעם נוספת ולוודא שהפרטים שנרשמו בחוזה הם אכן הפרטים שסוכמו בין הצדדים. לאחר החתימה לא לשכוח לשמור העתק חתום ומקורי של החוזה.

ייעוץ משפטי לחברות וליחידים – משרד עו”ד ברוקס מלווה לקוחות עסקיים ופרטיים בכל הכרוך בתכנון וניסוח של חוזים מסחריים ומסייע להם להגן על האינטרסים שלהם ולקדם את מטרותיהם.

​להלן מספר חוזים נפוצים: הסכם מייסדים, חוזה מכר, הסכם שותפות, הסכם עבודה, הסכם אופציות, תקנון חברה, הסכם סודיות, הסכם אי תחרות, הסכם למתן שירותים, הסכם פיתוח,  הסכם בין בעלי מניות, הסכם שיווק, הסכם שחקן, הסכם סוכנות, הסכם קידום אתרים הסכם רכישת מניות, הסכם הפצה, הסכם שיתוף פעולה, תקנון לאתר, תקנון לאפליקציה, מדיניות תנאי שימוש, חוזה התקשרות עם לקוחות, הסכם רכישת זכויות יוצרים, הסכם זיכיון, הסכמי קונסיגנציה,​ מזכר הבנות, הסכמי ניהול וייעוץ, הסכם תיווך השקעה, הסכמי מימון (לרבות הסכם הלוואת בעלים לחברה), הסכם השקעה, הסכמי רישיון וקניין רוחני, הסכם עם חברה זרה, הסכם למתן חסות, הסכם ייצור והפקה, הסכם מכירת חברה, הסכמי מיזוג ורכישת פעילות, חוזה שכירות דירה, הסכם שיתוף במקרקעין, הסכם מכר דירה, הסכם התקשרות עם קבלן, חוזה שכירות לעסק, הסכם השכרת נכס מסחרי, הסכם מכירת ציוד או סחורה, הסכם תיווך מקרקעין, חוזה לרכישת דירה מחברה משכנת או מקבלן, זיכרון דברים לקניית דירה, הסכם שיתוף במקרקעין ועוד.

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום ואין להסתמך על התוכן בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ”ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא ייעוץ פרטני נושא באחריות המלאה לתוצאות.
צור קשר