משרד, עו"ד, עורך דין, עידן ברוקס

בדיקת נאותות (Due Diligence) – דגשים משפטיים

רשימה זו תסקור בקצרה, ובאופן לא ממצה, מספר דגשים משפטיים עבור צדדים שעומדים לפני ביצוע של בדיקת נאותות משפטית (דיו דיליג’נס – Due Diligence או בקיצור DD).

בדיקת נאותות היא שלב מהותי לפני התקשרות בהסכם בנוגע לניירות הערך או הפעילות של החברה (לרבות, אך לא רק, הסכם רכישת מניות או הסכם הלוואה או הסכם השקעה או הסכם רכישת פעילות, אשר ניסוחם יותאם, בין היתר, לממצאי בדיקת הנאותות המשפטית) והשלכות הממצאים של הבדיקה הם קריטים לשאלה האם העסקה ואיזה סוג של עסקה תצא לפעול. עוד לפני ביצוע הבדיקה, פעמים רבות חותמים הצדדים על מזכר הבנות.

בדיקת נאותות כוללת בחינה מקיפה וחקירה מעמיקה של החברה, על כל היבטיה – העסקיים, המשפטיים, החשבונאיים הטכנולוגים ועוד. הבדיקה מתבצעת באמצעות יועצי המשקיעים לרבות עורכי דין ורואי חשבון, יועצי מס ואחרים.

במסגרת הבדיקה נבחנים מכלול הסיכונים העסקיים והמשפטיים הכרוכים בהתקשרות ופוטנציאל הרווח של החברה, זו הסיבה שמשקיעים ורוכשים רואים חשיבות מכרעת בתוצאות הבדיקה. לכן גם גם החברות השואפות לעסקאות מיזוג, רכישה, השקעה או הנפקה מקפידות לתנהל באופן מסודר.

החברה שעתידים לרכוש את ניירות הערך תעביר לצד הרוכש או המשקיע נתונים רבים בנוגע למצב החברה והתנהלותה. להלן רשימה כללית של מידע שחשוב מאוד למשקיעים ורכושים לקבל טרם התקשרות בעסקה – נתונים בדבר גובה ההכנסות והוצאות של החברה, מידע מלא בדבר הנכסים (המוחשיים ולא מוחשיים של החברה), זכויות החברה, חובות של החברה, התחייבויות של החברה וחשיפות משפטיות.

בדיקת נאותות משפטית – לפני חתימה על הסכם השקעה או הסכם רכישת פעילות

השירותים המשפטיים המסופקים למשקיע, לרוכש המניות או הפעילות כוללים בחינה מדוקדקת של נתוני החברה, להלן מספר מסמכים ונתונים חשובים לפני שמתקדמים לקראת חתימה על ההסכם העיקרי:

  1. הסכמים עליהם חתומה החברה או הסכמים בין בעלי המניות ומסמכים משפטיים –  בין היתר, יבדקו המסמכים והחוזים הבאים: הסכמי מייסדים, הסכמי השקעה או הלוואה, הסכמי התקשרות עם ספקים, עובדים ולקוחות, הסכמי שיתוף פעולה, הסכמי רישיון, הסכמי הפצה ושיווק, הסכמים בנוגע לקניין הרוחני, תוכניות אופציות, תקנונים ועוד.

  2. זכויות עובדים – במסגרת זו נבחנים התחייבויות החוזיות והחוקיות החלות על החברה ביחסי העבודה בינה לבין עובדיה, לרבות הסכמי העסקה, הסכמי ייעוץ, הסכמים קיבוציים, תוכניות האופציות ועוד.

  3. נכסי החברה והקניין רוחני שלה – חשוב לבדוק את הבעלות של החברה על הנכסים המחושים והלא מוחשיים (קניין רוחני) –  עתידן של חברות טכנולוגיה ושוויהן קם ונופל על סמך שאלות כגון האם בבעלותן הבלעדית נכסי הקניין הרוחני (פטנטים, סמני מסחר, זכויות ויוצרים), למשל בעלות על הקוד, העיצוב ופיתוחים אחרים? האם הוענקו לגורמים כלשהם זכויות ספציפיות בנכסים ומהם?

  4. הליכים משפטיים – האם החברה, נושאי המשרה בה ובעליה חשופים או מעורבים בתביעות או הליכים משפטיים? חשוב לבדוק את ההליכים מבחינה מהותית כדי להבין את השפעתם על עתיד החברה.

  5. אישורים, רישיונות והיתרים – במסגרת זו בוחן היועץ המשפטי, בין היתר, האם בידי החברה מלוא האישורים וההיתרים הנדרשים לפעילותה.

יודגש כי רשימה זו היא חלקית בלבד, לצורך ביצוע בדיקת הנאותות המשפטית יש לבצע בדיקות ספציפיות נוספות לרבות בדיקות ביחס לפעילות העסקית של החברה, למגבלות ההתקשרות שלה  וכיו”ב.

ככל ובדיקת הנאותות המשפטית תניח את דעתם של המשקיעים או הרוכשים כי החברה מתנהלת כהלכה, שהיא הבעלים של הקניין הנטען, שהסיכונים המשפטיים של העסקה נמוכים וכיו”ב- יתקדמו הצדדים לעבר ביצוע העסקה.

משרד עו”ד ברוקס מלווה את ללקוחותיו בכל שלבי ההתקשרות הכרוכים בהתקשרויות מסחריות ומסייע להם להגן על האינטרסים שלהם ולקדם את מטרותיהם, לייעוץ מקצועי אתם מוזמנים ליצור קשר 

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו בביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ”ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא התייעצות עם עורך דין נושא באחריות המלאה.

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום ואין להסתמך על התוכן בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ”ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא ייעוץ פרטני נושא באחריות המלאה לתוצאות.
צור קשר