צור קשר

משרד עו"ד ברוקס - רח'' אבא הילל 7, בית סילבר, רמת גן
טלפון: 03-5586323

רכישת זיכיון - נקודות שחשוב להכיר

רשימה זו תציג באופן תמציתי וחלקי מספר נקודות בנוגע לרכישת זיכיון - כמה עולה לרכוש זיכיון? איך מתבצע הליך רכישת הזיכיון? ודגשים בדרך לרכישה זיכיון.

זכיינות היא שיטה לניהול עסק של רשת על-ידי זכיין, בהתאם לחובות והזכויות שנקבעו בהסכם הזיכיון שנכרת בין הצדדים. שיטת הזכיינות היא בעלת סיכונים כספיים ומשפטיים גדולים, לכן טרם רכישת זיכיון או פתיחת סניף חדש של רשת חשוב להתייעץ עם עורך דין - עו"ד זיכיון.

רכישת זיכיון קיים או רכישת זיכיון חדש מהרשת? 

יש להבחין בין רכישת זיכיון חדש ישירות מהרשת לבין רכישת זיכיון מזכיין קיים של הרשת (שבדרך כלל כפוף להסכמת הרשת). אומנם שני המצבים עוסקים ברכישת זיכיון לצורך הפעלת עסק זהה, אולם מדובר בשתי עסקאות שונות לחלוטין. לכל עסקה מאפיינים ייחודים לה ומורכבות שונה.

בכל מקרה רצוי לבדוק היטב את עלויות רכישת הזיכיון (חדש או קיים) מול יתר היתרונות והחסרונות הגלומים בכל אחת מהעסקאות וחשוב להתייעץ עם עורך דין שילווה אתכם בתהליך רכישת הזיכיון, ביצוע בדיקות משפטיות, חתימה על הסכם זכיינות ועוד.

האם כדאי לרכוש זיכיון? מה חשוב לשים לב לפני רכישת זיכיון?

נוסף על בדיקת העלויות הכרוכת ברכישת הזיכיון, יש לבחון באופן ספציפי את היתרונות והחסרונות של כל אחד מהפרמטרים המרכיבים את המחיר של הזיכיון, את הזכויות וחובות של הזכיין היוצא (המוכר), ואת הזכויות והחובות שיוענקו ו/או יוטלו על הזכיין הרוכש.

להלן מספר נושאים חשוב לשקול בעת רכישת זיכיון

 1. כמה עולה לרכוש זיכיון? בתמצית יצוין כי העלויות משתנות מעסקה לעסקה והן תלויות בגורמים רבים, לרבות המצב הכלכלי של הסניף בו מתבצעת הפעילות הכלכלית, מצבו של הציוד, תוקף הסכם הזיכיון וחוזה השכירות לסניף ועוד, ריהוט, סחורה ומלאי שנרכש מהזכיין המוכר, מיקומו הפיזי של הסניף, גובה דמי פינוי לזכיין היוצא (ככל וקיימים) ועוד. מה הסכום שישולם לרשת בגין עסקת הזכיינות (אם בכלל) ומה הסכום שישולם לזכיין? למידע נוסף ראו יתרונות וחסרונות בזכיינות.

 2. הסכם זיכיון - הסכם זכיינות מכיל סעיפים וסוגיות רבות שחשוב לבחון היטב, להלן מספר הוראות מרכזיות:

  • תקופת ההתקשרות בהסכם זיכיון והסכם שכירות לסניף - מה כוללת זכות הזייכנות? האם לרוכש הזיכיון תהא הזכות להאריך את תקופת הזיכיון ואם כן באילו תנאים?

  • תשלומים לרשת - מה הסכומים שיש לשלם לרשת (אם בכלל) בגין עסקת הזיכיון? מה התמלוגים השוטפים שעל הזכיין לשלם לרשת? האם מדובר באחוז מהמחזור או בסכום אחר? לכל רשת שיטת עבודה ותמחור שונה אשר תלויה במאפיינים הייחודים לה.

  • תנאים להחלפת זכיין - האם קיים לזכיין זכות להביא במקומו זכיין חלופי? מה התנאים להחלפת זכיין? רשתות רבות מגבליות מאוד את היכולת של הזכיינים למכור את הזיכיון ולכן חשוב לבחון את הוראות הסכם הזיכיון ולפעול בחוכמה בעת החלפת הזכיין.

  • תנאים לביטול הזיכיון - איך ניתן לסיים את חוזה הזיכיון? האם כל הפרה של חוזה הזכיינות מעניקה את זכות הביטול של החוזה? האם חובה על הזכיין או על הרשת לתת לצד השני התראה לפני ביטול חוזה הזיכיון?

  • למידע נוסף ראו הסכם זכיינות.

 3. מיקום הסניף, שינויים בקרבתו והסכם שכירות - היכן הסניף ממוקם היא סוגיה קריטית עבור זכיינים רבים, במיוחד כאלו שהכנסותיהם תלויות מיקום. חשוב לבחון את חוזה השכירות של הסניף, מה תוקפו? האם ישנה אפשרות להארכתו? וכן סוגיות משפטיות רבות הכרוכות בבדיקת החוזה (למידע נוסף ראו חוזה שכירות לעסק). לצורך כך חשוב להתייעץ עם עו"ד.

 4. עלויות, רווחיות וכדאיות עסקית - בדרך להקמה ותפעול של הסניף יש לבחון מהן העלויות הכרוכות לא רק ברכישת הזיכיון אלא גם בתפעול השוטף של הסניף (עלויות עובדים, יועצים, שיפוצים, רכישת ציוד וסחורה, ליווי משפטי, דמי תיווך, עלויות שיווק, תשלומים לספקים, תשלומים רשת וכו'')? מה מחזור ההוצאות החודשיות? ממה הוא מורכב? האם הסיכוי לרווח עולה על הסיכון הנלווה לעסקת הרכישה? החלטה על רכישת זיכיון מומלץ לבצע לאחר הערכה ושיקלה של היתרונות והחסרונות הכרוכים בעסקה לרבות העלויות והרווחיות של הפעלת העסק.

 5. השקעה בסניף הנרכש - האם במסגרת רכישת הזיכיון תבצעו שינויים במושכר ובעיצוב של הסניף, האם יבוצע שיפוץ? האם יוחלפו רהיטים וציוד? מה העלויות הכרוכות בכך?

 6. ליווי מקצועי - מאחר ורכישת זיכיון חדש מהרשת או מזכיין כרוך בסיכונים לא מבוטלים לאובדן כספי וחשיפות משפטיות, רצוי מאוד לבצע עסקאות אלו בזהירות תוך בחינת שיקולים עסקיים ומשפטיים בעזרת ליווי של אנשי מקצוע מנוסים בתחום הזכיינות, לרבות עו"ד ורו"ח.

 7. להיבטים משפטיים נוספים הכרוכים בהפעלת זיכיון ראו - הקמת סניף של רשת.

משרד עו"ד ברוקס מלווה לקוחות עסקיים ופרטיים בכל ההיבטים הכרוכים בהקמה וניהול זיכיון, לליווי משפטי בעת התקשרות בחוזה זכיינות והקמת סניף אתם מוזמנים ליצור קשר בדרך הנוחה לכם

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום ואין להסתמך על התוכן בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ"ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא ייעוץ פרטני נושא באחריות המלאה לתוצאות.