צור קשר

משרד עו"ד ברוקס - רח'' אבא הילל 7, בית סילבר, רמת גן
טלפון: 03-5586323

רכישת חברה - נקודות חשובות לפני התקשרות בהסכם רכישה

משרד עו"ד ברוקס מלווה יחידים וחברות בעסקאות רכישה ומכירה של חברות ופעילויות, משלב תכנון העסקה, דרך הסוגיות הרבות הכרוכות בהכנת הסכמי הרכישה והמכירה, ניהול המו"מ ביחס לעסקה ועד לחתימת ההסכם והוצאתו אל הפועל (למידע נוסף על השירותים המשפטיים ראו ייעוץ משפטי לחברות).

רשימה זו תציג בקצרה ובאופן לא ממצה, מספר דגשים ועקרונות שחשוב להכיר בנושא רכישת חברות (קטנות, בינוניות וגדולות). דברים אלו יפים לרכישת חברות פרטיות ולרכישת חברות ציבוריות; עסקה לרכישת חברה ציבורית היא מורכבת הרבה יותר וכוללת היבטים רבים נוספים שלא מוזכרים כאן.

מה חשוב לדעת לפני רכישת חברה פרטית? האם כדאי לרכוש את הפעילות של החברה או את המניות של החברה או שאת עסקת הרכישה כדאי לעשות בדרך שונה?

האם כדאי לבצע בדיקות משפטיות לפני רכישת חברה? 

 • אנשי עסקים מיומנים לא ירכשו חברה (קטנה, בינונית או גדולה) ללא בדיקות משפטיות, סוג הבדיקות והיקפן פעמים רבות נגזר מסוג העסקה שמתבצעת, עלויות העסקה ובהתאם לכדאיות עסקית ולייעוץ משפטי פרטני הנמסר מעו"ד.

 • בדיקות משפטיות הנערכות ע"י עו"ד נועדו לסייע לרוכשי חברות למזער ככל הניתן את הסיכונים הכרוכים בעסקאות רכישה ואף להכיר טוב יותר את הנרכש; המוכרים מצדם שואפים גם למזער את הסיכונים הכורכים בעסקת המכירה ולהגביל את היקף החובות והתחייבויות שלהם. 

 • סיכונים ואתגרים ברכישת חברות פרטיות - בתמצית ובאופן חלקי בלבד יצוין כי נקודת המוצא ברכישת חברות היא שהקונה חפץ ברכישה, העסקה מגלמת ערך חיובי עבור הקונה, אולם עסקה לרכישת חברה שנערכה ללא בדיקות משפטיות או ללא בדיקות עסקיות עשויה להתברר כטעות מרה ולהסב עוגמת נפש רבה וחסרון כיס גדול; ולכן, לפני קניית חברה חשוב לבצע מספר בדיקות מקיפות, לרבות בדיקות משפטיות; כן לפני מכירת חברה חשוב להתייעץ עם עו"ד על-מנת להקטין את החשיפה של המוכר. ביצוע בדיקות משפטיות ועסקיות לא מבטיח את כדאיות ההתקשרות בהסכם הרכישה, אך יכול לצמצם באופן ניכר לא מעט סיכונים הכרוכים בעסקאות אלו (לעיתים גם אם בוצעו מכלול הבדיקות הנדרשות מראש ונתוני העסקה נראו מבטיחים, למרות זאת קניית חברה עשויה להתברר כעסקה כושלת, לפעמים מסיבות שאינן תלויות ברוכשים למשל עקב שינויים טכנולוגים). 
 • ולכן, כל מי שזמנו וכספו יקרים לו רצוי שביצע מספר בדיקות באמצעות יועצים מקצועיים - לפחות עו"ד ורו"ח - לפני התקשרות בהסכם לרכישת חברה; ידוע כי ככל שסכום העסקה עולה כך הסיכון להפסד כספי גדל, וחשיבות ביצוע הבדיקות מתחדדת, אולם גם בעסקאות בלרכישת חברות בהיקפים קטנים יותר קיימות לא מעט חשיפות לקונים, למשל חשיפה לתביעות משפטיות אזרחיות או להליכים פליליים.

נקודות חשובות לרוכשי חברות

יוער תחילה כי עסקאות מיזוג בין חברות, רכישת חברות ומכירת חברות (על גווניהן) הן עסקאות מורכבות ובדרך כלל בעלות סיכונים משמעותיים, ולכן חשוב להתייעץ עם עו"ד מיומן בתחום לפני רכישת חברה.

פעמים רבות לפני חתימה על הסכם לרכישת חברה הצדדים חותמים על הסכם עקרונות (מזכר הבנות), המתווה באופן כללי את פרטי העסקה - שימו לב כי מדובר במסמך בעל חשיבות גובהה וסיכון גבוה ואף אם נרשם לגביו כי נוסחו לא מחייב (למידע נוסף ראו הסכם עקרונות); לאחר מכן, בלא מעט מקרים מבצעים הרוכשים העתידיים בדיקת נאותת (בדיקות משפטיות, עסקיות, חשבונאיות ואחרות) בנוגע לטיב החברה והסיכונים הנלווים לעסקה. 

אם אתם לפני רכישת חברה (או מכירת חברה) להלן מספר סוגיות שמומלץ לשים לב אליהן לפני התקשרות בהסכם לרכישת חברה:

 1. בניית מתווה העסקה: איך בנוי חוזה לרכישת חברה? את החוזה ניתן לבנות בצורות שונות, אין להסתמך על כל המלצה שקראתם באתר זה או אחר בנוגע למבנה המתאים לעסקה, כי העסקות שונות מאוד זו מזו. לכן את מבנה העסקה יש לבחור לאחר קבלת ייעוץ משפטי פרטני, מעו"ד שבחן את פרטי ההתקשרות והעריך את הסיכונים והסיכויים הנלווים לעסקה.

רכישת מניות של החברה או רכישת פעילות של החברה? אלו שתי הדרכים הנפוצות, אך לא היחידות, לרכוש חברות - רכישת פעילות עסקית או רכישת מניות החברה; יש לציין כי גם הגדרות אלו חלקיות. 

האם כדאי לקנות רק את הפעילות העסקית או שעדיף לרכוש את כל החברה על מניותיה? התשובה היא שכמו בהרבה מאוד סוגיות בתחום המשפט (ובעולם העסקי), אין תשובה קצרה ואין תשובה שתתאים לכל המקרים, לכל מתווה יתרונות וחסרונות, תלוי בציפיות הצדדים, הסיכויים והסיכונים הנלווים לעסקה.

במה שונה רכישת מניות של חברה מרכישת פעילות של חברה? בתמצית, ובאופן לא ממצה, רכישת מניות של חברה היא החלפת בעלי מניות בחברה, מבעלות שמוחזקת על-ידי מוכר החברה לבעלות שעוברת לידי הקונה של החברה, כך עוברים הזכויות והחובות של החברה מהאחד לשני; לעומת זאת, בעת רכישת פעילות של החברה, לרוכש החברה יש אפשרות להפריד בין הנכסים אותם הוא מבקש לקנות במסגרת הסכם הרכישה. באופן כללי בלבד, שלא נכון לכל המצבים, יצוין כי רכישת פעילות לעיתים תהיה מהלך זהיר יותר, מאחר והקונה יכול לסייג את קנייתו ולהגביל אותה למשל לבחור את ההסכמים, הנכסים המוחשיים והבלתי מחושיים הנרכשים. אומנם גם בעת רכישת חברה (על דרך של רכישת מניות החברה) ניתן להגביל את החשיפה הכרוכה בעסקה, אולם בעסקה כזו עשויים להיות סיכונים נוספים למשל מוניטין רע של החברה, חובות ועוד.

 1. ביטחונות / מצב כלכלי של המוכר - האם החברה או המוכר עתידים להעמיד ביטחונות לקונה? מהם סוגי הביטחונות והאם אלו מכסים את הסיכונים הפוטנציאלים של הרוכש? לעיתים רצוי לברר מה מצבו הכלכלי של המוכר, למשל כאשר המוכר מתחייב לשפות על נזקים שיגרמו כתוצאה מרכישת החברה. 
 2. עובדים ויועצים של החברה - בפן העסקי חשוב לבדוק, בין היתר, מי הם אנשי המפתח אשר עובדים בחברה או מספקים לה שירותים? כמה זמן הם עובדים בחברה? מה תנאי העסקתם והאם ניתן להמשיך את העסקתם לאחר רכישת החברה? בפן המשפטי בין הסוגיות הרבות שיש לקחת בחשבון בעת רכישת חברה או מכירתה - ביצוע הליך פיטורים כדין או התקשרות בהסכמי העסקה תקינים ביחס לעובדי החברה. בלא מעט מקרים מתקבלות החלטות על פיטורי העובדים והעסקתם מחדש. כידוע סיום ויצירת התקשרויות מחייבות הערכות מתאימה במיוחד כשמדובר בסיום יחסי עובד מעביד ולכן יש להקפיד לפעול בכפוף להוראות הדין, לוודא הענקת זכויות ולבדוק חשיפות נוספות הכורכות בהעסקה או בסיום העסקתם של עובדים ויועצים.​

 3. הליכים משפטיים - האם החברה מעורבת בהליכים משפטיים? האם בעלי המניות מעורבים בהליכים משפטיים אשר עשויים להשפיע על כדאיות העסקה או שוויה? 

 4. נכסים של החברה - מה הנכסים של החברה? מה הנכסים מחושיים של החברה (כגון מכונות, מחשבים, רכבים, נכסי נדל"ן כיו"ב)? מהם נכסי הקניין הרוחני של החברה? האם לחברה סימני מסחר או מדגמים רשומים? האם לחברה יש פטנטים רשומים או בקשות לרישום פטנט? מה תוקפם של זכויות אלו? האם לחברה נכסים פיזיים? 
 5. הסכמים ועסקאות - מה ההסכמים המשמעותיים של החברה - הסכמי רישיון, שיתופי פעולה ,זכיינות, חוזי סוכנות, חוזים מול מפיצים וכיו"ב? מה תוקפם של הסכמים אלו? האם בפני החברה עסקאות עתידיות? 

 6. זהות המכורים - מי הבעלים של החברה? מי רשום כבעל מניות בחברה? האם הוא כשיר להתקשר בהסכם לרכישת החברה? האם לגורמים נוספים יש זכויות בחברה?
 7. רישיונות והיתרים - האם החברה הנרכשת פועלת לפי כל הרישיונות וההיתרים הדורשים? מה תוקפם?

 8. החלטות - אילו החלטות יש לקבל בעת רכישה, מכירה או מיזוג של חברות? השאלה תלויה בסוג העסקה. בפעמים רבות בעסקות לרכישת חברות נדרשת החלטת דירקטוריון, אולם לעיתים ישנן מגבלות נוספות ולפני הרכישה יש צורך באישור של אסיפת בעלי המניות ואחרים.  

משרד עו"ד ברוקס מלווה את לקוחותיו בתכנון וביצוע עסקאות ומסייע להם להגן על האינטרסים שלהם ולהשיג את מטרותיהם, לליווי משפטי בנוגע לעסקאות מכירה או רכישה של חברות אתם מוזמנים ליצור קשר

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום ואין להסתמך על התוכן בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ"ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא ייעוץ פרטני נושא באחריות המלאה לתוצאות.