צור קשר

משרד עו"ד ברוקס - רח'' אבא הילל 7, בית סילבר, רמת גן
טלפון: 03-5586323

הקמת סניף של רשת - היבטים משפטיים לזכיינים 

משרד עו"ד ברוקס מלווה זכיינים בעת הקמה וניהול סניף של רשת בשיטת הזכיינות, לרבות בעת התקשרות בהסכמים מול זכיינים ורשתות לרכישת זיכיון (למידע נוסף ראו עורך דין זכיינות).  

אם אתם עומדים להקים סניף של רשת הפועל בשיטה של זכיינות או שוקלים להצטרף לסניף קיים, להלן מספר דגשים משפטיים חשובים עבורכם.

הקמת סניף של רשת הפועל בשיטה של זכיינות דורש מהזכיינים לבצע מספר רב של בדיקות עסקיות (להרחבה בנוגע ליתרונות והחסרונות של שיטת הזיכיון ראו זכיינות), בנוסף, נדרשים הזכיינים להתמודד עם היבטים משפטיים רבים, להלן מספר מסמכים ונושאים שכדאי לכל זכיין להכיר: 

  1. הסכמי התקשרות עם יועצים או מתווכים – יש זכיינים אשר בדרך להקמת סניף נעזרים בשירותים של אנשי מקצוע כגון יועצים עסקיים או מתווכים. במסגרת עסקאות אלו חשוב להגדיר, בין היתר, את הקיף העבודה שיספק היועץ, תנאי ההתקשרות והתמורה.​

  2. הסכם זיכיון  חוזה בעל חשיבות קריטית לזכיינים, אשר לעיתים בלהט הרצון לקדם את הקמת הסניף לא מקפידים להתעמק בחוזה ולהקדיש לו את תשומת הלב הנכונה. החוזה מגדיר את הזכויות והחובות של הזכיינים הוא קובע את המסגרת בה יופעל הסניף. חוזי זיכיון מטילים על הזכיינים התחייבויות רבות, בעלות השלכות כספיות גדולות. כמו כן החוזה בדרך כלל לא מאפשר לזכיין לסים באופן חד צדדי את ההתקשרות. ולכן, כניסה ליחסי זכיין מזכה ללא כתיבת הערות להסכם הזיכיון עשויה להסתיים בנזק רב (לדגשים בנוגע להתקשרות ראו חוזה זיכיון). לצורך צמצום החשיפה המשפטית הנלוות לעסקאות זיכיון מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין הבקיא בתחום הזכיינות.  ​

  3. חוזה שכירות לעסק  רוב הזכיינים מפעילים את הסניף במתחמים מסחריים (כגון קניונים, מרכזי ערים וכו''). הסכם השכירות לעיתים נחתם על ידי הרשת והזכיין נדרש להתחייב כי הוא ימלא בקפידה אחר הוראותיו. לעיתים ההסכם מועבר לזכיין על ידי הרשת לפני חתימתו - וזה המצב העדיף מבחינת הזכיין, כך הוא יוכל להעביר את הערותיו להסכם.

חוזה שכירות לעסק הוא חוזה אורך טוווח,ולעיתים הוא מלווה את הזכיינים למשך כל תקופת הזיכיון, כמו כן מדובר בהסכם יחסית מורכב בעל השלכות כספיות גדולות. חוזי השכירות לעסקים כוללים לא רק הוצאות שוטפות גדולות (כמו דמי שכירות ודמי ניהול) אלא גם הפקדה של ביטחנות אותם דורשים המשכירים כערבון. חשוב לציין כי הסכמי שכירות של קניונים ומרכזים מסחריים מונסחים באופן חד צדדי לטובת המשכיר. על כן, ומאחר והסניף עתיד לפעול במשך שנים רבות במושכר, חשוב מאוד להקדיש תשומת לב מיוחדת להסכם השכירות ולהפקיד את ניסוח הערות להסכם בידיים מקצועיות (להרחבה ולדגשים נוספים ראו חוזה שכירות לעסק). 

  1. התאגדות והסכם בין השותפים – היבט משפטי נוסף הכרוך בהקמת הסניף של רשת - בחירת צורת ההתאגדות המתאימה. על-מנת להחליט אם להפעיל את העסק במסגרת עוסק מורשה או במסגרת חברה צריך לבחון את השיקולים של כל אחד מצורות ההתאגדות. בין ההיתרונות המרכזיים של ניהול עסקים במסגרת חברות בע"מ ניתן למנות את האישיות המשפטי הנפרדת של החברה היוצרת הפרדה בין החברה לבין בעליה זאת בכפוף להוראות הדין (לפירוט והרחבה ראו יתרונות וחסרונות בהקמת חברה), זאת לעומת עוסק מורשה או שותפות, אשר בעליה אחראים באופן אישי לפעולות השותפות (להרחבה ראו יתרונות וחסרונות בהקמת שותפות).    

אם העסק מוקם על ידי מספר שותפים חשוב מאוד לחתום על הסכם בין השותפים – במסגרתם קובעים הצדדים סעיפים שונים בהתאם לצורכיהם, מגבלותיהם והעדפותיהם, בין יתר הנושאים שרצוי לתת עליהם את הדעת בחוזה הם חלוקת התפקידים בין השותפים, תנאים למשיכת משכורות ורווחים, מנגנונים לקבלת החלטות, תנאים לפירוק ועוד (להרחבה ראו והשווה – הסכם מייסדים מול הסכם שותפות).

  1. התקשרות עם קבלנים – לצורך הקמת הסניף של רשת הפועל בזכיינות מתקשרים היזמים עם קבלנים, מעצבים ונותני שירותים נוספים, חלק מהעסקאות הן בעלות השלכות כספיות גדולות ועשויות לקבוע את עתידו של הסניף לכן טרם התקשרות מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים.​

  2. הסכמי העסקה והתקשרות עם ספקי משנה  זכיינים מתקשרים בין היתר עם עובדים זוטרים, מנהלים, ספקי סחורות או שירותים אחרים, התקשרויות אלו רצוי מאוד לערוך בכתב, ולהסדיר את ההיבטים המשפטיים העוסקיים של ההתקשרות (להרחבה ראו הסכם למתן שירותים).

  3. טיפול בהליכי רישוי  הקמת סניף כרוכה פעמים רבות הוצאת רישיונות והיתרים שונים (למשל רישיונות עסק או רישיונות ממשרד הבריאות), לצורך כך יש זכיינים הנעזרים בשירותים של עו"ד שילווה גם היבט משפטי זה.

  4. ייעוץ משפטי שוטף לפעילות העסקית – ניהול עסק מתבצע בכפוף למגבלות החוק, על הזכיינים להכיר את המסגרת החוקית בה הם פועלים (למשל, חוקי עבודה וחוקים להגנת הצרכן), כמו כן הניהול השוטף מלווה בהתמודדויות משפטיות שונות, בין היתר בעבודה השוטפת מול עובדים וללקוחות, ספקים, משכיר הנכס, החברה המזכה ודרישות הרגולטור.

משרד עו"ד ברוקס מלווה לקוחות עסקיים ופרטיים בכל ההיבטים הכרוכים בהקמה וניהול זיכיון, לליווי משפטי בעת התקשרות בחוזה זכיינות והקמת סניף אתם מוזמנים ליצור קשר בדרך הנוחה לכם

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום ואין להסתמך על התוכן בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ"ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא ייעוץ פרטני נושא באחריות המלאה לתוצאות.