נסח חברה

רשימה זו תסקור, בתמצות, את הנושאים הבאים: מהו נסח חברה ואיזה מידע הוא כולל? איך ניתן להפיק נסח חברה? ומתי חשוב לעיין בנסח חברה?

מה זה נסח חברה? כל החברות המוקמות בישראל רשומות במאגר של רשם החברות, נסח החברה כולל תמצית מידע בנוגע לחברה.

נסח חברה כולל את הפרטים הבאים (יודגש הנסח כולל אך ורק פרטים אשר דווחו לרשם החברות):

שם חברה, מספר התאגיד, סוג החברה, סטטוס משפטי של התאגיד, האם החברה היא מוגבלת, תאריך הרישום של החברה, שמות בעלי המניות, שמות הדירקטורים ותאריך מינויים, כתובת החברה, מטרות החברה, הון המניות הרשום של החברה, כמות המניות שחולקה (הוקצתה), האם לחברה יש חובות אגרה שלא שולמו לרשם החברות. בנוסף ניתן להפיק גם מידע בנוגע לשעבודים של החברה.

איך ניתן להפיק נסח חברה? לצורך עיון בנסח חברה יש להיכנס לאתר של רשם החברות ולהזין את שם החברה או מספר התאגיד (נסח חברה) ולשלם אגרה סמלית.

חשוב לציין, נסח חברה מציג תמונה חלקית בלבד על החברה ולא לניתן להסתמך עליו לצורך ביצוע או הימנעות מביצוע פעולה בנוגע לחברה, בין היתר, מאחר ולא כל המידע ו/או העדכונים בנוגע לחברה נרשמו במרשמי רשם החברות וכן מאחר שרוב המידע העסקי בנוגע לחברה בכלל לא נכלל בנסח, למשל מצבה הכספי של החברה, תחום עיסוק ספציפי, לקוחות, ספקים ועוד ועוד

דוגמה נוספת מדוע אסור להסתמך על נסח החברה, לא כל החברות דואגות להעביר דיווחים מסודרים לרשם החברות, כך ייתכן ולחברה יש דירקטורים או בעלי מניות שהפסיקו את כהונתם או נרשמו בספרי החברה אך לא עודכנו אצל רשם החברות, באותו האופן ייתכן ונרשמו שעבודים נוספים על החברה שלא עודכנו אצל רשם החברות או שהחברה הקצתה או הנפיקה מניות נוספות והנושא לא עודכן בפלט החברה.

מתי חשוב לעיין בנסח חברה? ככלל כמעט בכל התקשרות עם חברה יש ערך לעיין בנסח, זאת על אף שפלט החברה מציג מידע חלקי בלבדעיון בפלט החברה יכול ללמד על המידע הרשום לעיל (שמות בעלי מניות, דירקטורים, פרטים בנוגע לחלוקת המניות בחברה וכיו"ב), המידע החלקי עשוי להיות בעל השפעה גדולה עבור המתקשרים עם החברה לרבות בעסקאות בנוגע למניות ו/או ניירות ערך של החברה (כגון הסכם העברת מניות, הסכם הלוואת בעלים, הסכם בין בעלי מניותהסכם השקעה, הסכם הלוואה, הסכם לרכישת נכס מהחברה וכו'). 

משרד עו"ד ברוקס מספק ייעוץ משפטי לתאגידים וליחידים בכל הנוגע לפעילותם המסחרית ומסייע להם להגן על האינטרסים שלהם ולקדם את מטרותיהם, לייעוץ משפטי אתם מוזמנים ליצור קשר

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ"ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא התייעצות בעורך דין נושא באחריות המלאה.