צור קשר

משרד עו"ד ברוקס - רח' אבא הילל 7, בית סילבר, רמת גן
טלפון: 03-5586323

הלוואת בעלים לחברה - דגשים וסיכונים משפטיים

רשימה זו תציג בקצרה ובאופן חלקי בלבד, מספר דגשים חשובים לחברות וליחידים המתקשרים בהסכם הלוואת בעלים לחברה. עסקאות הלוואה כרוכות בלא מעט סיכונים משפטיים ולכן לצורך הכנת הסכם יש להתייעץ עם עורך דין בעל ידע וניסיון בתחום.

  1. מהי הלוואת בעלים לחברה? מהו הסכם הלוואת בעלים?

  2. הלוואת בעלים או השקעה מה עדיף?

  3. דגשים למתקשרים בהסכם הלוואת בעלים.

הלוואת בעלים לחברה, מהי? הלוואה של בעל מניות בחברה לחברה. הלוואת בעלים היא אמצעי המאפשר לבעלי המניות להזרים הון כספי לחברה בהתאם לתמורה שנקבעת בחוזה הלוואת הבעלים.

מדוע מתבצעות הלוואות בעלים לחברות? המטרה המרכזית של מתן ההלוואה - מימון הפעילות העסקית - אך ישנן מטרות נוספות. הלוואת הבעלים מהווה פעמים רבות כלי גמיש וזול יותר לגיוס הון עבור החברה, שכן לא אחת ההלוואה לחברה ניתנת ללא ריבית וללא מועד פירעון, כמו כן הלוואה יכולה להיות "זולה" בהשוואה להשקעה כאשר. במונח "זול" הכוונה היא לניירות הערך אשר ניתנים תמורתה, הלוואה פעמים לרוב גוררת התחייבות להשבת כספים בעוד השקעה בדרך כלל נעשית כנגד מניות של החברה.   

הלוואת בעלים או השקעה - מה עדיף? השאלה האם כדאי לבצע עסקת השקעה בחברה (להרחבה ראו הסכם השקעה) או לתת לחברה הלוואת בעלים תלוית משתנים רבים, בין היתר, בנסיבות ההתקשרות וזהות השואל - האינטרסים של המלווה, המשקיע והחברה לא בהכרח יהיו זהים. ולכן כל מקרה בו מתעוררת השאלה האם עדיף להשקיע בחברה או להלוות לה כספים, יש לבחון לגופו ולהתייעץ עם אנשי מקצוע. יצוין כי לעיתים הצד שמזרים את כספו לחברה, יעדיף את האפשרות של מתן הלוואה, על פני השקעה, בעיקר ומאחר וכספו עתיד לשוב אליו מרווחי החברה, כמו כן הוא עשוי להנות מיתרונות במקרה בו החברה תיקלע להליכי פירוק - זאת בכפוף למגבלות הדין והפסיקה.

יש לציין כי אופציה נוספת להזרמת הון לחברה היא באמצעות הלוואה המירה, הלוואה כספית אשר ניתן להמיר אותה למניות.

הסכם הלוואת בעלים - נקודות חשובות לפני חתימה על חוזה

הסכם הלוואת בעלים, מהו? בקצרה, הסכמה בין בעל מניות בחברה לבין החברה, במסגרתה בעל המניות מעמיד לרשות החברה הלוואה לפירעון באופן ובתנאים שנקבעים בחוזה. הלוואת בעלים לעיתים מוסדרת במסגרת חוזה נפרד ועצמאי ולעיתים היא חלק מחוזה אחר (למשל חוזה מייסדים). בשל המשתנים הרבים אשר מרכיבים את החוזה והשלכותיו, מומלץ לערוך אותו באמצעות עורך דין המתמחה בתחום.  

הסכם הלוואת בעלים נערך בשלבים שונים של הפעילות העסקית בהתאם לצרכים של החברה, למשל הסכמים נחתמים לפני או במהלך הקמת החברה או עם הכנת הסכם המייסדים או במהלך העסקים הרגיל של החברה.

דגשים בנוגע להסכם הלוואת בעלים

לפני מתן הלוואת בעלים להלן מספר נקודות חשובות - לנותני ההלוואה ולמקבלי ההלוואה:

  • הכנת הסכם מותאם לצדדים על-ידי עורך דין: טרם מתן הלוואה לחברה או לכל גוף אחר חשוב להקפיד כי עסקת הלוואה תעשה בכתב, כמו כן את מלאכת הכנת החוזה יש להפקיד בידיים מקצועיות, בידי עו"ד שצבר ידע וניסיון בתחום, עו"ד מיומנים יתאימו את החוזה באופן ספציפי למידותיהם של המתקשרים, זאת על-מנת לפרוס הגנה משפטית טובה יותר על הזכויות של המתקשרים. 

  • מבנה החוזה: הסכם הלוואה כולל התייחסות למספר נושאים, כגון פרטי הצדדים המתקשרים (כולל שמות מלאים, כתובת, מספרי זיהוי), מהות ההלוואה וסכום ההלוואה, תקופת ההלוואה, גובה הריבית על ההלוואה, סנקציות בגין איחור בהחזר הלוואה או הפרות אחרות של החוזה, סודיות ועוד, בהתאם לנסיבות ההתקשרות, המגבלות של הצדדים ולהעדפותים.

  • רישום שעבודים: על-מנת להבטיח טוב יותר את כספו, על המלווה לרשום שעבוד על הלוואתו (לרבות ברשם החברות), כך במידה והחברה נקלעת לקשיים כלכלים, הוא עשוי לקבל יתרון מסוים בסדר הנושים בפירוק, בכפוף למגבלות הדין והפסיקה. יוער כי כבר היו מקרים בהם בתי המשפט דחו את זכותו של בעל מניות לקבל בחזרה את הלוואת הבעלים שנתן לחברה, לאחר החזרת הלוואות לנושים אחרים, למשל בגין טענה למימון דק. ​

משרד עו"ד ברוקס בעל ידע וניסיון בהכנת הסכמי הלוואה, לייעוץ מקצועי אתם מוזמנים ליצור קשר בדרך הנוחה לכם.

 יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי ללא התייעצות עם עורך דין מומחה בתחום. הסקירה הנ"ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא קבלת ייעוץ פרטני נושא באחריות המלאה.