צור קשר

משרד עו"ד ברוקס - רח'' אבא הילל 7, בית סילבר, רמת גן
טלפון: 03-5586323

הסכם למתן שירותים (Service Agreement) היבטים משפטיים

משרד עו"ד ברוקס מספק ייעוץ משפטי לתאגידים ולנותני שירותים בכל הנוגע והקשור להתקשרות בחוזים למתן שירותים משלב תכנון החוזה, דרך ניהול מו"מ, חתימה על החוזה או בעת ניהול סכסוכים משפטיים בגין הפרתו.

לפני הכנת הסכם למתן שירותים או חתימה עליו, להלן מספר דגשים חשובים, בנוסף לפני התקשרות בהסכם חשוב להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום. 

רשימה זו תציג בקצרה את הנקודות הבאות:

 1. הסכם למתן שירותים, מהו?

 2. מי הצדדים לחוזה למתן שירותים?

 3. סעיפים חשובים למתקשרים בחוזה למתן שירותים.

הסכם למתן שירותים נועד להסדיר את התנאים המשפטיים והמסחריים לביצוע שירות הניתן על-ידי אחד לאחר - נותן שירות למזמין שירות. 

הסכמים למתן שירותים נחתמים על-ידי תאגידים (לרבות חברות, שותפויות ועמותות), רשויות, גופים ממשלתיים ויחידים בכל ענפי המשק. 

קיימים מגוון רחב מאוד של חוזים למתן שירותים ובכלל זה הסכם למתן שירותי ניהול, הסכם למתן שירותי תוכנה, הסכם למתן שירותי ייעוץ, הסכם למתן שירותי תכנות, הסכם למתן שירותי קידום אתרים, הסכם למתן שירותי אדריכלות, הסכם למתן שירותי בניה, הסכם למתן שירותי הנהלת חשבונות, הסכם למתן שירותי פרסום, חוזה למתן שירותי ענן, הסכם למתן שירותים פיננסים ועוד ועוד. 

הסכם למתן שירותים במקום הסכם עבודה - לעיתים חלק ממנהלי החברה, בעלי המניות וגורמים אחרים לא מוגדרים כעובדים של החברה אלא כנותני שירותים, ובמסגרת זו הם חותמים מול החברה על חוזה למתן שירותים. בהקשר זה יוער כי ההגדרה הרשומה בחוזה אינה קובעת אם בין הצדדים נוצרו יחסי עובד-מעביד, אלא המבחנים שנקבעו בפסיקה.

מתי לחתום על הסכם עם נותן השירות? דחית מועד החתימה על החוזה עשויה להסב נזק, לשני הצדדים - לנותן השירות ולתאגיד. לכן, טרם תחילת ההתקשרות העסקית רצוי להסדיר זאת בהסכם בכתב.  

סעיפים חשובים לחברה ולנותן השירות בחוזה למתן שירותים  

אילו סעיפים חשובים למי שעתיד לחתום על הסכם למתן שירותים? התשובה תלויה, בין היתר, בזהות המתקשרים - הנושאים שחשובים לחברה או לתאגיד הנעזרים בשירותיו של יועץ שונים מהנושאים אשר חשובים לנותן השירות. למשל, פעמים רבות, אך לא תמיד, נותן השירות יעדיף להיות עובד של החברה, בין היתר, כדי להינות מהטבות סוציאליות שונות. 

כמו כל הסכם, גם חוזה למתן שירותים תלוי במידה רבה בגורמים המתקשרים, ציפיות הצדדים וכוח המיקוח שלהם, הסיכון הכרוך בהתקשרות, מבנה ההתקשרות ועוד פרטים רבים אשר נכתבים ומותאמים באופן אישי למידותיהם של המתקשרים. למשל לרוב קיים שוני בהתקשרות חד פעמית להתקשרות ארוכת טווח, כמו כן קיים שוני בהתקשרות בין צדדים שעובדים יחדיו תקופה ארוכה לבין צדדים שרק מתחילים את פעולתם המשותפת. לאור השונות הגדולה בין חוזה לחוזה לצורך הכנת הסכם או כתיבת הערות להסכם יש להתייעץ עם עו"ד.

נוסף על כך, קיים שוני מהותי בהסכמים, הנובע מסוג השירות המסופק (למשל חוזה למתן שירותי פיתוח תוכנה שונה מחוזה למתן שירותי ייעוץ מקצועי בתחום השיווק). 

חוזה למתן שירותים כולל, בין היתר, את הסעיפים הבאים

 1. פרטי הצדדים  חשוב להקפיד להגדיר באופן מדויק את זהות המתקשרים האם מדובר בחברה או שותפות או עוסק עצמאי אשר יספק את השירותים. 

 2. סוג השירותים והקיפם – מה השירות שיספק היועץ? תוך כמה זמן יסופק השירות? האם השירות יסופק על-ידי גורם אחד או מספר יועצים? 

 3. התמורה עבור השירותים ותנאי התשלום  האם מדובר בתשלום כספי, מניות, אופציות (להרחבה ראו הסכם אופציות) או תשלום אחר? וכן מה התנאים לביצוע התשלום - האם יינתנו מקדמות, בונוסים או תמריצים אחרים?

 4. זכויות וחובות  מומלץ לבחון באופן קפדני את הזכויות והחובות שהוטלו על הצדדים במסגרת ההתקשרות, חברות לרוב ידרשו להטיל מגבלות שונות על נותן השירות על-מנת להבטיח את עבודתו התקינה בחברה וכדי לא לפגוע בנכסיה, כגון מחוייבות לסודיות ואי תחרות. מבחינת העובד ישנן מגבלות שעשויות להיות קריטיות עבורו (למשל כאלו המונעות ממנו את האפשרות ליתן שירותים לחברות אחרות).

 5. תקופת ההתקשרות  הצדדים קובעים את משך ההתקשרות, האם מדובר בהעסקת נותן שירותים לביצוע פרויקט נקודתי או לתקופה ארוכה יותר?

 6. שמירה על סודיות ואי תחרות  נותני שירותים רבים נחשפים למידע רגיש של החברה, ולכן במצבים כאלו תדרוש החברה מנות השירות לשמור בסוד בכל מידע שנחשף אליו ובמקביל תאסור עליו להתחרות בעסקי החברה. מנגד גם החברה עשויה להיחשף למידע סודי של נותן השירות ולכן גם מבחינתו חשוב לחייב את החברה לשמור בסוד את המידע שהיא נחשפת אליו במהלך עבודתו (להרחבה ראו הסכם סודיות והסכם אי תחרות).

 7. ביטוח - יש לא מעט הסכמים ובדרך כלל כדרישה מצד מזמין השירות המחייבים את נותן השירות להצטייד בביטוחים מתאמים - כגון ביטוח לנזקי צד ג'', ביטוח אחריות מקצועית וכיו"ב.

 8. קניין הרוחני  לכל מי שנותן שירותים או מקבל שירותים חשוב מאוד לבחון, בין היתר, את הנושאים הבאים - מי יהיה הבעלים של כל הפיתוחים וההמצאות שיווצרו במסגרת מתן השירות? 

 9. אחריות האם ספק השירות מתכוון להעניק לכם אחריות? חשוב להגדיר מהי הקיפה של האחריות ולמשך כמה זמן היא ניתנת.

 10. ביטול והפרות הסכם למרות שבדרך כלל חתימת החוזה היא בשלב הראשוני של הפעילות המשותפות, כאשר מערכת היחסים עדיין טובה, רצוי להתייחס גם לשלבים מאוחרים יותר - מה קורה במצב בו אחד מהצדדים מפר את התחייבויותיו? האם תחול עליו סנקציה כספית או אחרת? האם לצד המפר תינתן ארכה לתיקון הליקויים ועוד.

המלצה לחברות, טרם התקשרות עם יועץ או נותן שירות חשוב לבדוק אם קיימת לאותו יועץ מגבלה לבצע את השירות - למשל חברות וגופים ממשלתיים וציבוריים רבים מגבילים את העובדים שלהם מלבצע עבודות נוספות במקביל. ולכן אותם גופים ציבוריים עשויים לתבוע זכויות כאלו ואחרות בגין השירותים שסיפק היועץ לחברה, למשל תביעות בנוגע לקוד, סודות מסחריים, מחקרים או פיתוחים, תוכניות, מודלים וכיו"ב.

משרד עו"ד ברוקס בעל ידע וניסיון רב בתכנון וניסוח הסכמים למתן שירותים, לייעוץ משפטי אתם מוזמנים ליצור קשר בדרך הנוחה לכם  

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום ואין להסתמך על התוכן בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ"ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא ייעוץ פרטני נושא באחריות המלאה לתוצאות.