רישום סימן מסחר והפרה של סימן מסחר

רשימה זו תסקור בקצרה, את הנושאים הבאים: מהו סימן מסחר? איך לרשום סימן מסחר בישראל? מה היקף ההגנה לה זוכה הבעלים של סימן המסחר? האם צריך לחדש את רישום סימן המסחר? מה עלות רישום סימן המסחר? מהי הפרה של סימן מסחר? ועוד.

מהו סימן מסחר? פקודת סימני המסחר מגדירה סימן מסחר - כסימן (לרבות אותיות, ספרות, מלים, דמויות או אותות אחרים) המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לענין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם. פקודת סימני המסחר מגדירה גם סימן שירות- סימן המשמש או מיועד לשמש לאדם לעניין השירות שהוא מספק. פקודת סימני המסחר הכילה את הכללים הנוגעים לסמיני מסחר גם על סימני שירות.

האם כדאי לרשום סימן מסחר? למה אנשים רושמים סימן מסחר? ישנם טעמים שונים המצדיקים רישום סימן מסחר, להלן מספר סיבות טובות לרשום סימן מסחר: 1) מי שרושם סימן מסחר נהנה מזכות ייחדוית לגבי השימוש בסימן שנרשם ביחס לשירות או מוצר שלגביו נרשם הסימן. 2) רישום סימן מסחר יכול למנוע מאחרים לעשות שימוש בסימן המסחר, כמו כן במקרה של הפרת סימן סמחר רשום קשה לטעון כנגד זכות של מי שרשם לטובתו את הסימן. כמו כן עם סימן מסחר רשום מרתיע בצורה אפקטיבית יותר צדדי ג' מהפרה של הסימן. באמצעות סימן מסחר רשום פניה לצדדי ג' לסילוק הפרה של סימן מסחר פשוטה יותר. 3) שימוש בסימן מסחר שלא נרשם במדינה הרלוונטית עשוי לא להיות מוכר כסימן מסחר של בעל העסק; לכך משמעויות שונות למשל צד ג' יכול לטעון כי הוא זכאי להירשם כבעלים של סימן המסחר ובכך לנשל עסק מזכות השימוש בסימן.  

סימן מסחר יזכה להגנה הטובה ביותר לאחר רישומו בפנקס סימני המסחר (המתנהל לפי פקודת סימני המסחר), בארץ הרישום מתבצע רשם סימני המסחר, אולם סימני מסחר עדיין עשויים לזכות להגנה קניינית, למשל כאשר סימן המסחר מוכר היטב (כקבוע בפקודה ובהתאם לפרשנות פסקי הדין בנושא).

איך לרשום סימן מסחר בישראל? בקצרה, רישום סימן מסחר דורש מהבעלים להגיש בקשה לרשם סימני המסחר. לבקשה מצורף הסימון אשר רישומו מבוקש, כמו כן יש להגדיר את סיווג הסימן בהתאם לצרכי המבקש וסוג הטובין ו/או השירות. את הבקשה רצוי מאוד להגיש בסיוע של עורך דין. לאחר בחינת הבקשה על-ידי הרשם, יוחלט אם לאשר או לדחות את הבקשה. 

מה היקף ההגנה של סימן מסחר רשום? לאחר רישום סימן המסחר הוא זוכה להגנה קניינית ומאפשר לבעליו זכות שימוש בלעדית בסימן המסחר, זאת במשך תקופה של 10 שנים. את תוקפו של סימן המסחר ניתן לחדש לפרקי זמן נוספים, בהתאם להוראות הפקודה ובפכוף לתשלום אגרה.

מתי לרשום סימן מסחר? האם כדאי לרשום סימן מסחר עוד לפני תחילת הפעילות העסקית או מיד לאחר הקמת חברה? מי שרוצה למזער את הסיכוי שסימן המסחר שלו יתפס על-ידי גורם אחר, עליו לפעול לרישום את סימן המסחר מהר ככול האפשר. חברות מבוססות בדרך כלל לא יחסכו בהוצאה הכרוכה בהליך הרישום. למרות שלא כדאי להמתין עם רישום סימן המסחר, עסקים קטנים או עסקים בתחילת הדרך פעמים רבות מעדיפים לדחות ההוצאות אלו. 

מתי לא ניתן לרשום סימן מסחר? פקודת סימני המסחר קובעת מספר חריגים לסימנים אשר לא ניתן לרשום אותם כסמיני מסחר, למשל כשסימן המסחר אינו נושא אופי מבחין או כאשר סימן המסחר דומה לסימן מסחר קיים ועוד (להרחבה ראו סעיף 11 לפקודה).

מה עלות רישום סימן מסחר בישראל? לצורך רישום סימן מסחר יש לשלם אגרה לרשם סימיני המסחר, בנוסף במידה והרישום נערך באמצעות עורך דין יש לקחת בחשבון גם תשלום שכ"ט לעורך הדין.

הפרת סימן מסחר

מה נחשב הפרה של סימן מסחר?  בקצרה, יש לא מעט סכסוכים ותביעות המגיעים לבתי המשפט בטענות להפרה של סימן מסחר רשום או מוכר היטב, לעיתים מדובר בהפרה מכוח הסכם התקשרות בין צדדים ולעיתים מדובר בהפרה שונה. הפרה של סימן מסחר לעיתים נלוות לביצוע של עלוות נוספות כגון גנבית עין (למידע נוסף חשוב להכיר ולבחון את הוראות חוק עוולות מסחריות). כפי שהוזכר לעיל סימן המסחר מאפשר לבעליו זכות שימוש ייחודית ולכן צד ג' העושה שימוש בסימן מסחר של אחר ללא רשות חושף עצמו לתביעות כספיות.

כמו כן הפרה של סימן מסחר עשויה להתרחש גם אם נעשה שימוש בסימן מסחר דומה לסימן קיים של אחר. יצוין כי בתי המשפט בוחנים, בין היתר, אם נרשם סימן מסחר, את הדימיון והשוני בין סימן המסחר הקיים לסימן שנעשה בו שימוש על-ידי צד ג', בין היתר, באמצעות מבחן המראה והצליל, מידת הדמיון בלקוחות ובסחורות וכן נסיבות המקרה. למידע נוסף בנושא הפרות ואפשרויות פעולה במקרה של הפרות ראו הפרת חוזה. יצוין כי תיקון עוולה של הפרת סימן מסחר לעיתים מסתיימת עם שליחת מכתב התראה מעורך דין למפר. 

משרד עו"ד ברוקס מסייע ללקוחותיו בעת רישום סימני מסחר וכן בייעוץ וייצוג משפטי בכל הכורך והנובע מהפרה של סימן מסחר, למידע נוסף אתם מוזמנים ליצור קשר.

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ"ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא התייעצות בעורך דין נושא באחריות המלאה.