פירוק חברה

להלן מספר דגשים בנוגע להליכי פירוק (סגירת) חברות, לצורך פירוק חברה רצוי להתייעץ עם עורך דין.

פירוק חברה הוא הליך אשר תכליתו חיסול האישיות המשפטית של החברה ופעילותה.

מתי מתפרקת חברה?

פעמים רבות הפירוק מתרחש על רקע סכסוך עסקי כגון סכסוך בין בעלי המניות או סכסוך בין החברה לנושיה, אך לעיתים מדובר על חיסול חברה מטעמים אחרים - כגון העדר כדאיות כלכלית ועוד.

סכסוך מול נושים לעיתים מוביל לפירוק החברה, למשל כאשר החברה לא מסוגלת לפרוע את חובותיה, במצב זה נושי החברה יכולים להגיש בקשה לתפוס פיקוד על החברה ולממש את נכסיה לצורך פירעון החובות. כמו כן בלא מעט מקרים כאשר החברה נכנסת הליכי חדלות פירעון, נושי החברה מגישים תביעות אישיות, בין אם במסגרת הליך הפירוק ובין אם במסגרת אחרת, כנגד בעלי המניות בחברה ומבקשים להרים את מסך ההתאגדות כנגדם (למידע נוסף בנושא תביעות נגד בעלי מניות ראו הרמת מסך).

ישנם לא מעט חברות שמתפרקות מרצון (בהסכמת בעלי המניות), אולם פעמים רבות לא כל בעלי המניות תמימי דעים בנוגע להחלטה לפרק את החברה, למשל בשל העדר הסכמה על החלטת הפירוק או אופן הפירוק וחלוקת הנכסים. העדר הסכמות אלו או הפרות הסכמים פעמים רבות מובילים לסכסוכים משפטיים ולפירוק על-ידי בית משפט. 

בתמצית יצוין כי לצורך הפירוק של החברה מתמנה מפרק אשר נוטל את סמכויות ניהול החברה והוא פועל לכינוס נכסי החברה, כיסוי התחייבות החברה מול נושי החברה ולאחר מכן חילוק יתרת נכסיה בין חבירה וחיסולה במרשמי רשם החברות.

מהן הדרכים לפירוק חברה? פירוק חברה בע"מ (בערבון מוגבל) יכול להתבצע באחת משלושת הדרכים הבאות: 

  1. פירוק חברה מרצון - פירוק מרצון מתרחש לבקשת בעלי המניות בחברה, הליך הפירוק כולל מספר שלבים הכוללים מסירת דיווחים לרשם החברות, איסוף מסמכים המעיד על חיסול עסקי החברה וכן פרסום הודעות בנושא. כמו כן פעמים רבות בעת פירוק חברה מרצון בעלי החברה מעוניינים לקבל פטור מחובות של החברה לתשלום אגרה שנתית (עבור שנים בהם לחברה לא היתה פעילות ובהתאם להוראות הדין), לצורך כך מוגשים מסמכים נוספים במסגרת בקשת הפירוק הכוללים בקשה ספציפית לפטור מתשלום מאגרה שנתית.

  2. פירוק חברה על-ידי ידי נושים - נושים של החברה, כהגדרתם בהוראות הדין והפסיקה רשאים לפעול לפירוק החברה, הפירוק יכול להיות מרצון (בהסכמה) ויכול להיות שלא מרצון, באמצעות פניה לבית המשפט. גם עובדים של החברה יכולים להיות הגורם אשר מבקש מבית המשפט את בקשת הפירוק. עובדי החברה עשויים לקבל גם חלק מזוכיותיהם במקרה בו החברה מתרפקת מהמוסד לביטוח לאומי (בכפוף להוראות הדין ולתקרה הקבועה בחוק). 

  3. פירוק חברה על-ידי בית המשפט -  פירוק על ידי בית משפט מתבצע בדרך כלל לבקשתו של נושה או עובד של החברה (כהגדרתם בהוראות הדין) זאת באמצעות הגשת בקשת פירוק חברה. לצורך בחינת הנושא וטרם הגשת בקשת פירוק חשוב להתייעץ עם עורך דין מיומן בתחום. פקודת החברות מגדירה את המצבים לפיהם ניתן לפרק חברה ע"י בית משפט. בית המשפט המוסמך להורות על פירוק חברה הוא בית המשפט המחוזי.  להלן דוגמאות בהן מוגשות בקשות של פירוק חברה: כאשר החברה קיבלה החלטה מיוחדת שהיא תפורק בידי בית משפט למשל עקב סכסוך בין השותפים (למידע נוסף ראו סכסוך בעלי מניות); החברה לא התחילה בעסיקה תוך שנה לאחר שהואגדה או שהפסקיה את עסקיה למשך שנה; החברה היתה לחדלת פרעו (כמוגדר בפקודה); בית המשפט סבור שמן הצדק והיושר שהחברה תפורק. לפי פקודת החברות מי שראשי לבקש את הפירוק הם נושה (לרבות נושה מותנה או עתידי), משתתף או החברה, הכל בכפוף להוראות הדין והפסיקה. הליך הפירוק על-ידי בית משפט בדרך כלל כולל סיבוכים רבים, לרבות הגשת תביעות שונות, הקפאה או עיכוב הליכים תלויים ועומדים, מינוי בעלי תפקיד כגון מפרק, נאמנים כונסי נכסים ומנהלים מיוחדים ועוד.

משרד עו"ד ברוקס מעניק ייעוץ משפטי לחברות וליחידים בכל הנוגע לפעילותם העסקית, לרבות בשלבים השונים של פירוק החברה, למידע נוסף אתם מוזמים ליצור קשר בדרך הנוחה לכם

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום ואין להסתמך על התוכן בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ"ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא ייעוץ פרטני נושא באחריות המלאה לתוצאות.