צור קשר

מניה

רשימה זו תענה בקצרה על השאלות הבאות: מהי מניה? אילו זכויות צמודות למניות? אילו סוגי מניות קיימים?

מהי מניה ומי הם בעלי המניות? לפי חוק החברות מניה היא אגד של זכויות בחברה אשר נקבעות בדין ובתקנון של שהחברה. המחזיקים במניות של החברה מכונים בעלי מניות, בעלי המניות מרכיבים את האסיפה הכללית של החברה. לפי החוק לחברה פרטית יכול ויהיה בעל מניות אחד.  

בעת הקמת חברה קובעים המייסדים מהו הון המניות הרשום (סך המניות שנרשמו במרשמי החברה ממנו היא רשאית להקצות מניות) ומהו הון המניות המוקצה לבעלי המניות בחברה (הון המניות המוקצה - סך המניות שהחברה העניקה לבעלי מניותיה).

אילו זכויות צמודות למניות? הזכויות הבסיסיות הצמודות למניות הן הזכות לקבל דיבידנד, הזכות להצביע באסיפות והזכות לקבל חלק מהבעלות על נכסי החברה בפירוק (בהתאם למגבלות החוק). כמו כן חוק החברות מעניק לבעלי מניות את הזכות לעיין בחלק ממסמכי החברה. נוסף על זכויות אלו, בעלי המניות פעמים רבות נהנים מזכויות וחובות נוספים אשר נקבעים בהסכמים שונים (למשל במסגרת הסכם בעלי מניות) ובתקנון חברה, כגון - זכות סירוב ראשונה, זכות הצטרפות, אופציה, זכות וטו, חובת הצטרפות, זכויות חתימה, זכות מצרנות (הזכות להשתתף בהקצאת מניות), זכות להשתתף בהחלטות שונות ועוד.

סוגי מניות - מה ההבדלים ביניהם?

אילו סוגי מניות קיימים? מה ההבדל בין סוגי המניות? יש לא מעט חברות אשר מקצות מניות מסוגים שונים, כגון מניות בכורה או מניות הנהלה או מניות עדיפות, מניות סוג א' ומניות סוג ב' וכיו"ב. לכל אחד מהשמות הללו מהם מצמידים זכויות שונות ולכן חשוב לבדוק את מהותן של הזכויות - למשל מניות בכורה יכולות להעניק למחזיקים בהן זכויות עודפות בעת פירוק או בעת חלוקת דיבידנדים. מניות הנהלה עשויות להקנות למחזיקים בהן את הזכות למנות דירקטורים בחברה וכך הלאה. 

בעת תכנון מבנה ההון וההחזקות בחברה, בין אם מדובר בעת הכנת תקנון לחברה, הסכם מייסדים, הסכם בין בעלי מניות, הסכם השקעה או כל הסכם אחר המשפיע על מבנה ההון של החברה רצוי להתייעץ עם עו"ד חברות לסיכום ההבדל בין סוגי המניות השונים נקבע במסגרת התקנון של החברה ולעיתים גם במסגרת מסמכים או הסכמים שהחברה ו/או בעלי מניותיה צד להם.

משרד עו"ד ברוקס מעניק ייעוץ משפטי לחברות וליחידים בכל הכרוך בפעילותם המסחרית, תוך התחשבות במאפייני פעילותם העסקית ומסייע להם להגן על האינטרסים שלהם.

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום ואין להסתמך על התוכן בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ"ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא ייעוץ פרטני נושא באחריות המלאה לתוצאות.