צור קשר

משרד עו"ד ברוקס - רח' אבא הילל 7, בית סילבר, רמת גן
טלפון: 03-5586323

הפרת הסכם - איך לפעול במקרה שהצד השני לחוזה מפר אותו?

משרד עו"ד ברוקס מספק ייעוץ משפטי מקיף לחברות, לשותפים, בעלי מניות ואחרים בכל הכרוך בסכסוכים עסקיים וסכסוכים בין שותפים לרבות בהתמודדות עם הפרות חוזים, אכיפת חוזים, ביטול חוזים וייצוג תובעים ונתבעים בערכאות שיפוטיות שונות, לייעוץ מקצועי וליווי אישי אתם מוזמנים ליצור קשר בדרך הנוחה לכם.

רשימה זו תציג בקצרה ובאופן לא ממצה מספר נקודות בנוגע להפרות הסכמים - כיצד להתמודד עם הפרה של הסכם? איך להגיב להפרת חוזה? מה נחשב להפרה של הסכם? מתי ניתן לבטל חוזה בשל הפרה? מתי כדאי להגיש תביעה לאחר הפרה של חוזה? 

הערות מקדימות

 • לא כל פעולה או הימנעות מפעולה של צד לחוזה נחשבת להפרת חוזה, בנוסף לא כל הפרה של הסכם או הפרה של התחייבות חוזית מעניקה לצד שנפגע מההפרה זכות לבטל את ההסכם או את הזכות לפיצויים. 
 • לצורך בחינת עניינית ומקצועית של הפרת הסכם וההשלכות הנובעות מהפרה של חוזה או מביטול של הסכם (למידע נוסף ראו ביטול הסכם), מאוד מומלץ לקבל ייעוץ פרטני מעורך דין, הדברים נכונים במיוחד כאשר להסכם השלכות משמעותיות מבחינת הצדדים; ייעוץ משפטי איכותי יוכל להעמיד הן את הצד שנפגע מהפרה של ההסכם והן את מפר החוזה במצב משפטי ועסקי טוב יותר.

אילו פעולות נחשבות להפרת חוזה?

בקצרה, הפרת חוזה יכולה להתבטא במגוון דרכים והיא נלמדת מלשון החוזה, מהוראות הדין ומנסיבות המקרה. ישנן התנהגויות שעשויות להיחשב כהפרת הסכם בנסיבות מסוימות בלבד וכלגיטימיות במצב אחר. ההגדרה ל"הפרה" בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א-1970: מעשה או מחדל בניגוד לחוזה.

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל"א-1970, עורך הבחנה בין הפרה יסודית של הסכם לבין הפרת חוזה שאינה יסודית. במקרה של הפרת חוזה שאינה יסודית קובע החוק כי על הנפגע חובה לתת לצד המפר ארכה לתיקון ההפרה. חשוב לשים לב כי חוזים שונים קובעים הוראות שונות בנוגע לסעיפים יסודיים וסעיפים שאינם יסודיים. ולכן כל הפרה יש לבחון בצמוד להוראות החוזה (וכמובן ביחס לנסיבות ההתקשרות ולהוראות הדין).

 להלן מספר דוגמאות כלליות להפרות הסכם נפוצות:

 1. הפרת הסכם בין שותפים (הסכם שותפות או הסכם בעלי מניות) - סכסוכי שותפים ובעלי מניות היא תופעה נפוצה מאוד. לדוגמא, שלושה יזמים חתמו על הסכם מייסדים, אחד היזמים טוען כנגד שני היזמים האחרים כי אינם עומדים בהתחייבויותיהם הכספיות, כפי שאלו נקבעו בהסכם המייסדים עליו חתמו (הזרמת סכום כסף לקופת החברה), טענה נפוצה נוספת בקרב שותפים בשותפויות או בחברות היא כי השותפים לא מבצעים את התפקידים אשר התחייבו להם או לא מקצים את הזמן שהתחייבו להקדיש לניהול הפעילות העסקית בניגוד להוראות שנקבעו בהסכם השותפות או בחוזה המייסדים (למידע נוסף ראו סכסוך בין שותפים).  

 2.  ​הפרת הסכם הפצה - הפצת מוצרים או רכיבים נפוצה מאוד בתחום העסקי, לא אחת היצרן או הספק של המוצרים או הרכיבים נאלץ להתמודד עם הפרות שונות מצד המפיץ - כגון ביצוע פעולות  בניגוד להסכם ההפצה, הפרת חובת סודיות, אי תחרות, מכירת מוצרים במחירים נמוכים מהמחיר שסוכם ועוד ועוד. לצערם של המפצים גם הם נתקלים בלא מעט הפרות מצד היצרנים או הספקים, למשל אי אספקת סחורה בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו, הפרת בלעדיות (ככל שניתנה כזו) ועוד (למידע נוסף ראו הסכם הפצה).

 3. הפרה של החוזה עבודה - יחסי עובד ומעביד הם יחסים מורכבים ובדרך כלל טעונים, ככאלו נוצרים בין הצדדים מתחים שפעמים רבות כוללים הפרות של התחייבויות חוזיות וחוקיות. לכן ומאחר וקיימים מעסיקים ועובדים רבים במשק הפרה של הסכמי עבודה היא תופעה נפוצה מאוד. למשל מעסיק אשר מעכב תשלומים לעובד או מעסיק אשר לא מבצע הפרשות לפנסיה לעובד לפי הסכם העבודה של עובד או עובד שמפר חובת סודיות שנקבע בחוזה העסקה שלו.

 4. הפרת הסכם הלוואה - מלווה העניק ללווה הלוואה בגובה של מאות אלפי שקלים, כאשר הלווה התחייב להשיב את סכום ההלוואה בתוספת ריבית והפרשי הצמדה תוך פרק זמן שנקבע מראש, למשל 12 חודשים. לאחר שפרק הזמן להשבת ההלוואה חלף טוען המלווה כי הלווה מפר את הסכם ההלוואה שנחתם. ​

 5. הפת הסכם למתן שירותים - בלא מעט מקרים יחסי ספק ומזמין שירותים עולים על שרטון על רקע אי הסכמות ביחס לזכויות והחובות שחלות על הצדדים, מקרים אלו נפוצים כאשר ההתקשרות בין הצדדים נערכת לא באמצעות הסכם שירותים מסודר שנערך בין הצדדים, למשל בהעדר תיחום של מסגרת העבודה, זמני העבודה ואופן אספקת השירותים וקבלת התמורה.
 6. הפרה של הסכם זיכיון - יחסי זכיין וחברה מזכה נוטים להיות מאופיינים בעליות וירידות ופעמים רבות כתלות בהצלחתו של הסניף, הרקע למחלוקות הוא פעמים רבות כספי - כגון כאשר הזכיין לא מעביר באופן סדיר את התשלומים החלים עליו לפי הסכם הזיכיון - אך לא רק למשל ישנן מחלוקות על רקע אי קיום התחייבויות של הזכיין מול המשכיר של הנכס, אי הוצאת רישיונות, הפרה של חובות החלות על זכיינים ועוד.

 7. הפרה של הסכם זכויות יוצרים - יש מגוון סוגים של הפרות של זכויות יוצרים, ביניהם שימוש ביצירה ללא אישור בעל הזכויות - למשל פרסום היצירה, העתקת היצירה ועוד, הכל בכפוף למגבלות הדין, הפסיקה וההסכם (למידע נוסף ראו הפרה של זכויות יוצרים). 
 8. הפרת הסכם שכירות לעסק - בהסכמי שכירות לעסקים נפוצה התופעה של הפרת הסכם על-ידי השוכרים, בין היתר, בשל אי ביצוע תשלומים שונים כגון  דמי שכירות, דמי ניהול, ארנונה וכו', אי הפעלת המושכר בשעות להן התחייבו השוכרים, אי עמידה בהנחיות של המשכיר או חברת הניהול וכיו"ב (להרחבה בנוגע לחוזים אלו ראו הסכם שכירות לעסק).

 9. הפרת הסכם מכר מקרקעין - עסקאות לרכישה או מכירה של מקרקעין הן עסקאות בעלות השלכות כלכליות גדולות ולא מעט סיכונים משפטיים. מה נחשב להפרת הסכם מכר? השאלה תלויה באופן ניסוח ההסכם, לצורך כך יש לבחון בין היתר את הוראות החוזה. בדרך כלל אי תשלום במועד (למשל איחור בתשלום של הקונה) או מסירת הצהרות כזב מובילות לסכסוכים משפטיים בטענות להפרת חוזה או הפרה של זכרון דברים.  

 10. הפרת הסכם שיתוף פעולה - חברת פרסום התקשרה בהסכם שיתוף הפעולה עם חברה ליועץ עסקי, ההסכם כולל שורה ארוכה של התחייבויות, ביניהם התחייבות של חברת הפרסום להשקיע מדי חודש סכום כספי של כ-30,000 ש"ח בשיווק וקידום הפעילות המשותפת. חברת היעוץ טוענת שחברת הפרסום הפרה את הסכם שיתוף הפעולה מאחר והיא  לא מילאה אחר התחייבויותיה לרבות חובת השקעה בפרסום.   

 11. הפרת חוזה מצד הלקוח - התקשרות העסק עם לקוחותיו לרוב מבוססת על הצעת מחיר שאושרה או חוזה מפורט יותר (הסכם התקשרות עם לקוחות), אחד מהפרות ההסכם הנפוצות ביותר בו הלקוח (אדם פרטי או תאגיד), מאחר בביצוע תשלום או במסירת ביטחונות או במעשים אחרים המנוגדים לתנאי ההתקשרות. 

אילו הוראות חוק חלות על המתקשרים בחוזים? התקשרויות חוזיות כפופות להוראות הדין, לאמנות להן המדינה צד לפסקי דין רלוונטים וכיו"ב. הוראות החוק המרכזיות החלות על התקשרויות חוזית בישראל הן חוק החוזים (חלק כללי), חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), חוק החוזים האחידים ועוד ועוד. אולם, חשוב לעיין גם בחקיקה הספציפיות החולשות על ההתקשרות בין הצדדים - כגון חוק החברות, פקודת השותפויות, חוק המכר וחוק המכר (דירות), חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, חוק הגנת הצרכן, חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק). 

מה יכול לקבל צד שנפגע מהפרת הסכם?

הזכויות של הנפגע מהפרת חוזה נגזרות מהוראות הסכם, מערכת הנסיבות ומהוראות החוק, לכן רצוי לקבל ייעוץ משפטי בנוגע לתוצאות ההפרה שכן כל מקרה נבחן לפי נסיבותיו הספציפיות.

באופן כללי דיני החוזים מקנים לנפגע מהפרה שלושה סוגי סעדים: (1) ביטול והשבה (2) אכיפה של החוזה שהופר (3) פיצויים בגין ההפרה. סעדים אלו כפופים למגבלות הדין, הספיקה ולהוראות החוזה.

לעיתים בחוזים קובעים הצדדים סנקציות ומנגנונים ספציפים שנועדו להתמודד עם מקרי הפרה, למשל פיצוי כספי בגין הפרה, האפשרות של צד להסכם לקנות את הצד השני (נפוץ בהסכמי שותפות וחוזי מייסדים), לעיתים לצד הנפגע יש את הזכות לקבל לידיו נכסים ועוד.

איך להתמודד עם הפרת הסכם?

איך להגיב להפרת חוזה? לצד שנפגע מהפרת חוזה יש מספר דרכי פעולה, אם אתם ניצבים בפני הפרת הסכם (או הפרה צפויה של ההסכם) חשוב לפנות לקבלת ייעוץ משפטי פרטני, על-מנת לבחון את שיטת הפעולה העדיפה, לרבות הערכת סיכויים לניהול הליכים שיפוטיים.

להלן חלק מהאפשרויות שעומדות לנפגע מהפרה של חוזה והכל בכפוף להוראות החוזה ולהוראות הדין: 

 • ביטול הסכם בשל הפרה - מתי ניתן לבטל הסכם שנחתם בין צדדים? ישנן עילות מכוח החוק ועילות מכוח ההסכם המאפשרות לצדדים לבטל חוזים, אולם בטרם ביטולו חשוב לברר שאכן עילת הביטול מוצדקת, שכן ביטול חוזה ללא בסיס משפטי יהווה הפרת חוזה מצד המבטל - לצורך כך מומלץ להתייעץ עם עו"ד.

 • האם להגיש תביעה בגין הפרת הסכם או התחייבות? אין תשובה נכונה או מתאימה לכל המקרים, מענה לשאלה זו תלוי, בין היתר, בסטטוס של הנפגע מההפרה, מה האפשרויות העומדות לפניו, מה סוג הנזק וגובה הנזק שנגרם לו? מה קובעות הוראות החוזה? ועוד. ניהול הליכים שיפוטיים פעמים רבות יהיו צעד נכון טקטית או בלתי נמנע ולפעמים הגשת תביעה עשויה להסב יותר נזק מתועלת. יצוין כי להגשת תביעה יש עלויות נוספות כגון אובדן זמן, טרחה, עוגמת נפש, הוצאות משפטיות, קיפאון עסקי ועוד. על-מנת להסיק על אופן הפעולה המיטבי יש לקבל ליווי משפטי מעורך דין, עו"ד יסייע לכם להעריך טוב יותר את הסיכויים והסיכונים הנלווים אפיקי הפעולה שונים.

 • אפשרויות אחרות - פרט לביטול חוזה והגשת תביעה לנפגעים מהפרת הסכם עומדות דרכי פעולה נוספות - הנפגעים יכולים לשקול ניהול משא ומתן עם המפר; שליחת מכתב התראה; נקיטה במהלך טקטי אחר, כגון הגשת צווי מניעה לבית המשפט ועוד. לצורך גיבוש עמדה בנוגע לדרך הפעולה העדיפה ועל-מנת להימנע מצעדים שיסבו לכם יותר נזק מתועלת, רצוי מאוד להתייעץ עם עורך דין בנושא לפני קבלת ההחלטה.  

​​המלצה לסיום, אם נתקלתם בהפרת הסכם רצוי לשמור על כל האסמכתאות והראיות בנוגע להשתלשלות האירועים ודרכי ההפרה כגון תכתובת, קבלות וחשבוניות, אישורי משלוח ודוחות, כרטסת הנהלת חשבונות, הודעות, חוזים, שיחות, מוצגים או מוצרים וכיו"ב. מידע זה הוא יקר ערך ויוכל לסייע לכם בניהול הסכסוך ובפתרונו.

משרד עו"ד ברוקס מספק שירותי ייעוץ וייצוג משפטי ליחידים ולתאגידים בשלבים הקודמים לסכסוך משפטי ובעת ניהול תיקים בערכאות שיפוטיות, לייעוץ משפטי אתם מוזמנים ליצור קשר

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ"ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא התייעצות בעו"ד נושא באחריות המלאה.