צור קשר

הסכם אי תחרות - No competition

אם אתם עומדים לחתום על הסכם אי תחרות, או מתכוונים להחתים גורם כלשהו על הסכם אי תחרות או תניית אי תחרות, להלן מספר דגשים. אין לראות ברשום להלן חוו"ד או המלצה, כל מקרה יש לבחון לגופו ולפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין בעל ידע וניסיון בתחום.

רשימה זו תסקור, בקצרה, את הנושאים הבאים:

  1. מהי תניית אי תחרות? 

  2. מה ההבדל בין תניית אי תחרות בחוזה עבודה לבין תניית אי תחרות בחוזה שותפות? 

  3. מהי מטרתו של הסכם אי תחרות?

  4. מה תוקפה של תניית אי תחרות בהסכם?

מהי תניית אי תחרות או הסכם אי תחרות? בקצרה, סעיף או חוזה אי תחרות מנוסח באופן אשר מגביל את מי שחותם עליו מלהתחרות בתחום הפעילות אשר הוגדר מראש על-ידי הצדדים, למשך פרק זמן מוגדר מראש. הגבלת אי התחרות נובעתך מהחשש שגורם אשר נחשף למידע ינצל את המידע והניסיון שצבר במסגרת הפעילות המשותפת לפתיחת עסק מתחרה.  

לצורך הגנה טובה יותר מפני חשיפת צד למידע עסקי רגיש או סודי חשוב להחתים את מי שעתיד להחישף למידע גם על הסכם או סעיף סודיות (להרחבה ראו הסכם סודיות) 

הסכם אי תחרות או תניות אי תחרות מופיעים בהסכמים שונים, לרבות בהסכם מייסדים, הסכם שותפות, הסכם למתן שירותים, הסכם הפצה, חוזה זיכיון, הסכמי תיווך, הסכמי פיתוח, , הסכם השקעה, הסכם שיתוף פעולה ועוד. יחד עם זאת, תניית אי תחרות יכולה להופיע גם בהסכם נפרד ועצמי – הסכם אי תחרות.

סעיף אי תחרות בין שותפים

סעיף אי תחרות קובע כי השותף או המעורב לבעילות העסקית (בין אם הוא עובד, בעל מניות או גורם אחר) לא יהיה רשאי להתחרות בעסקי החברה או השותפות לאחר עזיבתו, הכל בהתאם לתנאים ולמגבלות שיגדירו הצדדים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה.

סעיף אי תחרות בהסכם עבודה

סעיף אי תחרות בהסכם עבודה לרוב יאסור על עובד שעזב את מקום עבודתו (בין אם פוטר או התפטר) להתחרות בעסקי החברה לאחר עזיבתו, בהתאם לתנאים ולמגבלות שיגדירו הצדדים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה. 

איך לנסח תניית אי תחרות? 

תניית אי התחרות נדרשת להיות סבירה והגיונית, לא פעם הורו בתי המשפט על ביטול סעיפים המורים על תניות אי תחרות שנקבעו בהן הגבלות חריגות. תניית אי תחרות לרוב תגביל את אחד המייסדים או העובדים או הספקים או השותף העסקי מלקיים פעילות מתחרה במשך תקופה, ההגבלה פעמים רבות תהיה גם על אזורים גאוגרפים ועוד. (להרחבה ראו דגשים לפני חתימה על חוזה). 

מה תוקפו של סעיף אי תחרות בהסכם?

התשובה תלויה בגרומים שונים, לרבות סוג ההסכם שנחתם, יחסי הכוחות של הצדדים, המגבלות המוטלות במסגרת ההסכם ועוד. 

בחלק מפסקי הדין נעשתה הבחנה בין הגבלת התחרות בין שותפים עסקיים לבין הגבלת התחרות בין עובד למעביד. הסכם אי תחרות או תניית אי תחרות בין שותפים עסקיים, שונה מתניית אי תחרות בין עובד למעביד. הראשונה, על פניו, מושתת על מאזן כוחות שוויוני יותר לעומת האחרונה. הסיבה היא כאשר אנשי עסקים מנהלים משא ומתן על תנאי התקשרותם וכשהם מתייעצים בעורך דין פעמים רבות ניתן לראות בהם כאנשים בעלי כוח כלכלי דומה. לעומת זאת, במערכת היחסים של עובד ומעביד, קיים, בדרך כלל, אך לא תמיד, חוסר שוויון מובנה המצדיק את צמצום תניות אי התחרות (להרחבה ראו ה"פ (ת"א) 1173/07 יניב פרטוש תמיר נ' שי עשהאל וכן ראו ת"א (ת"א) 42959-11-11 המילניום השלישי - תיירות ונופש החזקות בע"מ נ' משה הוכמן).

בעת בחינת הסכם אי התחרות או תניית אי התחרות במשפט הפרטי בית המשפט בוחן מגוון פרמטרים לצורך גיבוש החלטתו, פעמים רבות תיבחן מידת ההגבלה על חופש העיסוק מול חופש ההתקשרות של הצדדים ואינטרס הציבור. לצורך בדיקת תקופתה של לתניות אי תחרות בהסכם יש לבחון  נסיבות המקרה יחד עם הוראות הדין והפסיקה.

יצוין, בית המשפט הכיר בעבר במספר מצבים בהם ניתן תוקף לתניית אי תחרות במסגרת יחסי עבודה, כמפורט:

  1. הגנה על סודות מסחריים השייכים למעביד – רשימת לקוחות או תוכנות, בהינתן תמורה מיוחדת.

  2. השקעה והכשרה במידה והושקעו משאבים מיוחדים בהכשרת העובד.

  3. תמורה  תמורה מיוחדת שניתנה לעבוד עבור התחייבותו שלא להתחרות.

משרד עו"ד ברוקס מלווה לקוחות עסקיים ופרטיים לרבות בנוגע להכנת הסכמי אי תחרות, לייעוץ משפטי אתם מוזמנים ליצור קשר

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום ואין להסתמך על התוכן בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ"ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא ייעוץ פרטני נושא באחריות המלאה לתוצאות.