צור קשר

שותפות מוגבלת (Limited Liability Partnership)

רשימה זו תסקור בקצרה מספר דגשים חשובים לתאגידים וליחידים השוקלים להקים שותפות מוגבלת. מאחר ושותפות מוגבלת היא אישיות משפטית מורכבת חשוב לקבל ייעוץ משפטי לפני הקמתה. 

מהי שותפות מוגבלת? שותפות מוגבלת (LLP) היא שותפות המורכבת משותף אחד (לפחות) שאחריותו מוגבלת עד לגובה השקעתו ושותף נוסף שאחריותו אינה מוגבלת, שותף כללי ושותף מוגבל בהתאמה (להרחבה בנושא שותפות כללית ראו הקמת שותפות). גם חברה יכולה להיות שותף מוגבל.

מבנה התאגדות מסובך עוד יותר הוא כאשר הפעילות העסקית מתבצעת כאשר השותף הכללי הוא חברה בע"מ. כמו כן קיימת צורת התאגדות נוספת, למשל שותפות מוגבלת ציבורית. 

איזה גופים בוחרים להתאגד כשותפות מוגבלת? שותפות מוגבלת היא צורת התאגדות פחות נפוצה בימנו, אולם עדיין יש מספר פעילות עסקיות הפועלות בצורת התאגדות זו, למשל קרנות גידור להשקעה בשוק ההון, קרנות השקעה בהייטק, קרנות להשקעה בנדל"ן (קרן ריט) או בעסקים אחרים.

כללים חשובים בשותפות מוגבלת

  • המתאגדים כשותפות מוגבלת מוכרחים להסדיר את מערכת היחסים ביניהם בחוזה בין השותפים (למידע נוסף ראו הסכם שותפות).

  • שותפות מוגבלת חייבת ברישום מיד עם תחילת פעילותה.

  • לפי פקודת השותפויות, שותף מוגבל לא ישתתף בניהול השותפות והוא אינו שלוח של השותפות, אך הוא נהנה מרווחיה. היה והשותף המוגבל ישתתף בניהול עסקי השותפות יראו אותו כשותף כללי, האחראי לכל חיוביה. כמו כן, שותף מוגבל לא רשאי לקבל, במהלך חיי השותפות, שום חלק מהשקעתו.

  • כשם שהשותף המוגבל לא זכאי להשתתף בניהול השותפות כך זכויותיו בשותפות מצומצמות, למשל אין הוא רשאי לפרק את השותפות ואין צורך לקבל את אישורו כדי לצרף שותף חדש.

  • אחד היתרונות בניהול שותפות מוגבלת הוא בהיבט המיסוי. מי שמשלם את המס בשותפות זה לא השותפות עצמה אלא השותפים ועל כן הם יכולים, בין היתר, לקזז את ההפסדים שיש לשותפות מול הכנסותיהם, הכל בכפוף להוראות הדין.

מדוע רצוי לחשוב פעמים לפני שבוחרים להקים שותפות מוגבלת?

הקמת שותפות מוגבלת היא פעולה משפטית יקרה ויחסית מורכבת. כמו כן קיימים לא מעט קשיים פרקטים הכרוכים בניהול עסק במסגרת של שותפות מוגבלת - אחת הבעיות הנפוצות היא שהשותף המוגבל מעוניין לקחת חלק פעיל בניהול חיי השותפות,  מסיבות שונות, כגון כדי להציל את כספו כאשר מצבה הפיננסי של השותפות מתדרדר. הסכנה הרובצת לפתחו של השותף המוגבל היא שבהתנהגותו, אם יתערב בניהול עסקי השותפות, הוא עשוי להפוך משותף מוגבל לשותף כללי וכך לחוב, באופן אישי, בחובותיה של השותפות המוגבלת.

אם אתם מעוניינים להקים שותפות מוגבלת, חשוב להסתייע בשירותיו של עו"ד, להרחבה בנגוע לשירותים משפטיים לשותפויות ראו ייעוץ משפטי לחברות ולשותפויות.

משרד עו"ד ברוקס מלווה חברות, שותפויות ויזמים בהקמת שותפויות ומתן ייעוץ משפטי שוטף בכל ההיבטים המשפטיים הכרוכים בפעילותם, לייעוץ משפטי אתם מוזמנים ליצור קשר

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליו בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ"ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא התייעצות בעו"ד נושא באחריות המלאה.