טעויות נפוצות בהסכם מייסדים

יזמים, סטארטאפים, אנשי עסקים, מנוסים יותר ומנוסים פחות, נוטים לבצע לא מעט טעויות בבואם לחתום על הסכם מייסדים. מאמר זה יסקור את הטעויות הנפוצות בקרב המתקשרים בהסכמי מייסדים.

עוד »

הסכם שיתוף פעולה

הסכמי שיתוף פעולה, מיזמים משותפים, נחתמים חדשות לבקרים בין צדדים המעוניינים להשיא את התועלת הכלכלית שלהם. המתקשרים בהסכמי שיתוף פועלה נדרשים לתכנן היטב את מבנה ההתקשרות, להגדיר את הקצאת הסיכונים והרווחים, בהתאם למגבלות הדין והפסיקה. איך לנסח הסכם שיתוף פעולה?

עוד »

מזכר הבנות - דגשים וסיכונים משפטיים

מהי חשיבותו של מזכר הבנות? אילו סעיפים חשובים במזכר הבנות להשקעה? מזכר הבנות המכונה לעיתים מסמך עקרונות, נועד להסדיר את מרבית ההיבטים המשפטיים והמסחריים הכרוכים בביצוע עסקאות. לפני ביצוע עסקת רכישה, חתימה על הסכם השקעה או הלוואה, הסכמי שיתוף פעולה, עסקאות מיזוג ועוד, נהוג להכין ולעיתים גם לחתום על מזכר הבנות.

עוד »

הסכם הפצה

מהו הסכם הפצה? על מה חשוב להקפיד לפני חתימה על הסכם הפצה? רשימה זו סוקרת מספר דגשים לכל מי שתעיד להתקשר בהסכם הפצה.

 

עוד »

הסכם התקשרות עם לקוחות

חוזה התקשרות עם לקוחות נועד לעגן בכתב את פרטי הזמנת השירות או הסחורה בין התאגיד ללקוח. החוזה מגדיר את השירותים והמוצרים שהחברה מספקת ללקוחותיה, את התמורה שתשלום עבורם, את מדיניות הביטולים של העסקה והחזרת המוצרים ועוד.

עוד »

הסכם עם חברה זרה

 הסכם עם חברה זרה - רשימה זו תציג מספר עקרונות ונושאים חשובים בנוגע להתקשרות עם חברות זרות.

עוד »

הסכם תיווך השקעה

מה תפקידו של מתווך בעסקאות השקעה? איך מנוסח הסכם תיווך השקעה? על מה חשוב להקפיד לפני התקשרות בהסכם תיווך?

עוד »

הסכם למכירת חברה

רשימה קצרה זו תציג מספר דגשים וסיכונים בנוגע למכירת ורכישת חברות, שלבי התקשרות בדרך לחתימה על הסכם מכירת חברה וסעיפים חשובים בהסכמים אלו.

עוד »

הסכם סוכנות

הסכם סוכנות - נקודות שחשוב להכיר לפני חתימה על חוזה סוכנות.

עוד »

הקמת חברה

רשימה זו תסקור, בין היתר, את הנושאים הבאים: איך להקים חברה חדשה? מהי חברה בע"מ? מהם השיקולים המרכזיים לפתיחת חברה? איך רושמים חברה? מה חובה לכלול בתקנון של החברה? ואילו פעולות מתבצעות בסמוך למועד הקמת החברה?

עוד »

דגשים לפני חתימה על חוזים

חוזים נועדו להסדיר ולהגדיר את מערכת היחסים בין הצדדים. לפני חתימה על חוזים, חשוב להקפיד על מספר קווים מנחים על-מנת למזער ככול הניתן את הסיכון המשפטי הכרוך בהתקשרות. 

עוד »

גיוס הון - גיוס כספים

מהם מקורות המימון לסטארט-אפ או לעסק? מתי כדאי לפנות למשקיע לאנג''ל ומתי לפנות לקרן הון סיכון? היכן ניתן לפגוש את המשקיעים הפרטיים? מהם סכומי ההשקעה שניתן לגייס מהמשקיעים השונים - אנג''לים, קרנות הן סיכון וחממות סטארטאפ? 

עוד »

הקמת מיזם עסקי - היבטים משפטיים

רשימה זו תסקור את ההיבטים המשפטיים אשר מלווים את המיזם לאורך השלבים השונים של הפעילות העסקית – החל משלב הרעיון וההגנה עליו, דרך שלבי ההתאגדות, חתימה על חוזים, סבבי גיוס ההון ועד לשלב הניהול השוטף או המכירה של המיזם. 

עוד »

טעויות משפטיות של סטארטאפים

טעויות משפטיות של סטארטאפים - דחיית מועד ההתאגדות, התנהלות ללא ליווי מקצועי, הזנחת ההגנה על הקניין הרוחני, התקשרות בהסכמים שאינם מותאמים לצרכים של המיזם ועוד.

עוד »

חוזה שכירות לעסק

מהו חוזה שכירות לעסק? רשימה זו מכילה מספר דגשים לשוכרים המתקשרים בחוזה שכירות לעסק - השכרת חנות בקניון או במתחם מסחרי או באזור מגורים וכן השכרת משרדים.

עוד »

הקמת שותפות

לכל מי שמתעתד להקים שותפות או פועל במסגרת שותפות חשוב שיכיר את החובות והתחייבויות שהשותף נוטל על עצמו בשותפות כללית ובשותפות מוגבלת. רשימה זו תענה, בין היתר, על השאלות הבאות: מהי שותפות? איך להקים שותפות? האם חובה לחתום על הסכם שותפות? מהם החובות של השותפים בשותפות? ועוד.

עוד »

שלבים ביזמות עסקית

רשימה זו תסקור, בקצרה, את השלבים המרכזיים אשר יזמים וסטארטאפים עוברים החל משלב הרעיון דרך בדיקת היתכנות, בניית המודל העסקי, צירוף שותפים, גיוס ההון ועד לשלב הינהול השוטף של המיזם או מכירתו. 

  עוד »

  קבלת החלטות בחברה

  מי אחראי על תהליך קבלת ההחלטות בחברה? מהי מידת ההשפעה שיש לבעלי המניות, למייסדים ולדירקטוריון על תהליכי קבלת ההחלטות בחברה?

  עוד »

  זכות בעל מניות למידע מהחברה

  עוד »

  תקנון לאתר אינטרנט, לתוכנה או לאפליקציה

  עוד »

  הסכם קונסיגנציה

  הסכם קונסיגנציה הינו חוזה בין ספק למפיץ אשר במסגרתו הבעלות על הסחורה נשארת בידי הספק, עד למכירתה. ולאחר המכירה זכאי המפיץ לעמלת תיווך. מהם היתרונות למפיץ בהסכם קונסיגנציה? איך לנסח חוזה קונסיגנציה?

  עוד »

  הפרה של זכויות יוצרים

  רשימה זו תסקור את הנושאים הבאים: מהי זכות יוצרים? מהו הקיף ההגנה הקניינית לזכות היוצרים? אילו פעולות נחשבות כהפרה של זכויות יוצרים?

  עוד »

  האם כדאי לחתום על הסכם מייסדים?

  עוד »