משרד, עו"ד, עורך דין, עידן ברוקס

מזכר הבנות – הסכם הבנות (באנגלית, Term Sheet) – דגשים וסיכונים משפטיים

משרד עו"ד ברוקס בעל ידע וניסיון רב בתכנון וניסוח מזכרי הבנות, בניהול מו"מ ובליווי עסקאות מסחריות מגוונות.

הסכמי עקרונות כוללים היבטים משפטיים ועסקיים בעלי השלכות משמעותיות, ולכן לצורך הכנתם יש להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום.

חברות, משקיעים ויזמים אם אתם מנהלים משא ומתן בנוגע לעסקה ונדרשים להכין או לחתום על מזכר הבנות; להלן מספר דגשים חשובים עבורכם

 1. מהו מזכר הבנות?
 2. מהי חשיבותו של מזכר הבנות להשקעה או לשיתוף פעולה?
 3. סעיפים חשובים במזכר הבנות לפני חתימה על הסכם השקעה או הסכם שיתוף פעולה.

מזכר הבנות – הסכם עקרונות

מזכר הבנות (באנגלית "טרם שיט", Term sheet), המכונה גם הסכם עקרונות, זיכרון דברים, מסמך עקרונות או מסמך כוונות (Memorandum of Understandings or Letter of Intent), הוא מסמך אשר מסדיר – לרוב באופן ראשוני בלבד – את הזכויות והחובות של המתקשרים ובמידה מסוימת את התנאים לביצוע העסקה. מזכר ההבנות נערך לפני החתימה על ההסכם העיקרי (הסכם השקעה, הסכם הלוואה, הסכם שיתוף פעולה, הסכם רכישת מניות, הסכם מכירת חברה וכיו"ב) והוא כורך יחדיו הן את ההיבטים המשפטיים והן את ההיבטים המסחריים הנלווים לביצוע העסקה. אותו מסמך עקרונות יהווה את הבסיס להתקשרות העתידית.

הצדדים למזכר הבנות – מזכר הבנות נחתם בין שותפים עסקיים, בעלי מניות, יזמים למשקיעים, לווים למלווים, חברות, תאגידים ועוד.

מזכר הבנות נפוץ במיוחד בהסכמי השקעה והלוואה ובהסכמי שיתוף פעולה, אולם מסמך זה נערך גם בעסקאות אחרות, לרבות עסקאות קניה ומכירה של קניין מוחשי ורוחני, הסכמי רישיון, הסכמי שיווק והפצה, הסכמי שותפות, עסקאות מיזוג ורכישה ועוד.

מהי חשיבותו של מזכר הבנות להשקעה?

לפני התקשרות בעסקאות גדולות, אך לא רק, למשל כגון הסכם השקעה או הסכם הלוואה, הצדדים יחתמו כשלב מקדמי לעסקה על מסמך הבנות, אשר יהווה את הבסיס המשפטי והעסקי להתקשרות – מזכר הבנות להשקעה או לשיתוף פעולה.

 • האם מזכר הוא מסמך משפטי מחייב? פעמים רבות יירשם בהסכם עקרונות שאין לראות בו מסמך מחייב, להוציא מספר סעיפים חריגים. אולם, חשוב לדעת, גם אם אין מחויבות לביצוע העסקה ולתנאים אחרים שנקבעו במסמך, אין בקביעה החוזית במזכר ההבנות כדי לייתר את החובות החוקיות החלות על המתקשרים.
 • הסכם העקרונות מתווה דרך פעולה, מטיל חובות, מקצה זכויות וקובע את העקרונות המרכזיים של העסקה. על סמך מזכר ההבנות הצדדים חוזרים לשולחן המשא ומתן וחותמים על מתווה העסקה. הסכמות שהושגו במזכר ההבנות (הסכם עקרונות) לרוב יחזרו ויופיעו, בצורה כזו או אחרת, בחוזה הסופי שייחתם בין הצדדים, ומכאן חשיבתו. לכן, תהיה זו טעות להמעיט בערכו או חשיבתו של מזכר ההבנות מתוך מחשבה שמדובר במסמך ראשוני.
 • מזכר הבנות הינו מסמך בעל חשיבות גבוהה, אשר מוחלף בין הצדדים בדרך כלל בשלבים מתקדמים ורגישים של המשא ומתן.
 • השלכות משפטיות – לעיתים עולה השאלה האם כדאי לחתום על מזכר הבנות להשקעה? אם הונח על שולחנכם מסמך עקרונות האם כדאי לחתום עליו? התשובה תלויה במשתנים רבים, לעיתים אין חובה ואף לא רצוי לחתום על מזכר הבנות, למשל כשלחברה יש עסקאות נוספות על הפרק. אולם, גם אם לא חותמים על מסמך העקרונות הצדדים עדיין עשויים להיות כפופים לחובות משפטיות שונות כגון, חובת תום הלב (להרחבה ראו דגשים לפני חתימה על חוזים).

סעיפים חשובים במזכר הבנות להשקעה

לפני ביצוע עסקת השקעה, המשקיעים יעבירו לחברה מזכר הבנות, המתווה את העקרונות של העסקה.

לאור חשיבתו של המסמך והשלכותיו, רצוי מאוד להתייעץ עם עו"ד כבר בשלבי ההתקשרות הראשונים עם הצד השני, מדוע? עורך דין מיומן בתחום ייסע לכם לגבש את מתווה העסקה באופן המיטבי עבורכם, לנהל משא ומתן ממוקד ואיכותי, לנסח את הערותיכם למזכר ההבנות ולאחר מכר להסכם העיקרי, להבין את המשמעות של הסעיפים עליהם אתם חותמים ואלו אשר לגביהם אסור לכם להתפשר.

להלן מספר סעיפים מרכזיים במזכר הבנות להשקעה (מזכר הבנות לרכישת חברה או עסקה אחרת נדרש לבצע התאמות ספציפיות), כאשר אופן הניסוח והדגשים לכל אחד מהם משתנה בהתאם לצדדים, נסיבות ההתקשרות והפרמטרים השונים של העסקה:

 1. הגדרת הצדדים ותפקידיהם.
 2. בדיקת נאותות (Due diligence​) – במסגרת מזכר ההבנות תידרש החברה והיזמים להעמיד לרשות המשקיע את האפשרות לבחון את עסקי החברה ולקבל לידיו כל מידע הקשור בפעילותה, לרבות מידע בנוגע לקניין הרוחני של החברה, עובדי החברה וצדדי ג', הנכסים, הזכויות והחובות של החברה. יצוין כי אם בדיקת הנאותות תגלה כי חלק מהמצגים והנתונים שהציגו היזמים שגויים, ייתכן מאוד כי העסקה לא תצא אל הפועל.
 3. מתווה ההשקעה – מעבר לסכום ההשקעה, יקבעו הצדדים באיזה אופן יושקעו הכספים בפעילות החברה. למשל האם הכספים יושקעו בחברה הקיימת או שעדיף להקים חברה חדשה? האם הכספים יוחזקו בנאמנות עד להתקיימות התנאים? האם לצורך השקעה יידרשו המייסדים להעמיד ביטחונות?
 4. תמורה בעד השקעה – לפני העברת כספי ההשקעה ולפני חתימה על הסכם ההשקעה ירצו המשקיעים להבטיח את השקעתם הכספית. לצורך כך עומדות בפניהם מגוון אפשרויות. השקעת כספים פעמים רבות מובטחת בתמורה לקבלת השליטה על הפעילות העסקית. למרות זאת, משקיעים שונים העומדים לפני עסקאות השקעה בחברות שונות, יבחנו כל מקרה לגופו ויתאימו לו את הסכם ההשקעה.
 5. הקצאת מניות וחלוקת אופציות – במסגרת מזכר ההבנות יקבעו הצדדים את כמות המניות שתוקצה, סוג המניות – מניות רגילת, מניות בכורה וכו' – ואת הזכויות הצמודות למניות (זכות סירוב ראשונה, זכות הצטרפות ועוד ועוד). במסגרת זו עולות שאלות רבות, כגון מהן הזכויות שיש להקנות למשקיעים? באילו תנאים יוקצו הזכויות? ועוד.
 6. שמירה על סודיות – מאחר ועסקאות השקעה הן בעלות רגישות גבוהה, אחת החובות המוטלות על הצדדים היא שמירה בסוד על המגעים עד לחתימה על הסכם השקעה או עד להתקיימות תנאים ספציפיים.
 7. בלעדיות (No shop) – סעיף הבלעדיות מטיל על החברה ובעליה איסור על ניהול משא ומתן עם משקיעים נוספים במהלך ביצוע בדיקות ההיתכנות. רוב המשקיעים לא יוותרו על דרישה זו, ולכל היותר יסכימו לצמצם את תחולתה לפרק זמן מוגדר.
 8. איסור על ביצוע עסקאות במניות (No sale) – משקיעים מעוניינים למזער את הסיכונים הנלווים לעסקת ההשקעה בין היתר באמצעות סעיף האוסר על המייסדים, לפרק זמן מסוים, לבצע עסקה כלשהי בחלק או בכל המניות שבהחזקתם. לכך מספר סיבות, ביניהן, הרצון של המשקיעים לחזק עוד יותר את הזיקה של המייסדים לחברה. בנוסף לרוב מייסדי החברה הם אנשי מפתח בחברה, הם אלו שהצליחו להביא אותה לנקודת ההתקשרות, להם הידע, הניסיון וההכרות עם השוק והשירות ואת המוצר ולכן הצלחת החברה תלויה בהם, ההנחה היא שאם המייסדים יעזבו את החברה בשלב מוקדם, יהיה לה הרבה יותר קשה להצליח.
 9. אופן השימוש בכספי ההשקעה – המשקיעים שואפים להגן על כספם, לצורך כך הם דורשים בהסכם העקרונות שורה של התחייבויות, כגון – הצבת תוכנית עבודה, לוחות זמנים לביצוע המשימות, מנגנוני יציאה וכיו"ב.

משרד עו"ד ברוקס מלווה את לקוחותיו בניהול מו"מ, תכנון וביצוע עסקאות ומסייע להם להגן על האינטרסים שלהם ולקדם את מטרותיהם, לליווי משפטי אתם מוזמנים ליצור קשר

יודגש, האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום ואין להסתמך על התוכן בביצוע או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי. הסקירה הנ"ל אינה מתיימרת לתת מענה מקיף להוראות הדין או ביטוי לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ולכן מי שמסתמך עליה ללא ייעוץ פרטני נושא באחריות המלאה לתוצאות.
צור קשר